Türkçe mIRC Oper Komutları

Konu: Oper Komutları (Opercmds)

Adchat: Online olan services ve network yöneticilerine mesaj göndermek için kullanılır.
Kullanım: /adchat mesaj

Addomotd: yöneticileri için yazılmış günlük mesajın (Opermotd) sonuna, mesaj eklemek için kullanılır.
Kullanım: /addomotd mesaj

Addmotd: günlük mesajının (Motd) sonuna, mesaj eklemek için kullanılır.
Kullanım: /addmotd mesaj

Chatops: Yerel sunucuda bulunan yöneticilere mesaj göndermek için kullanılır.
Kullanım: /chatops mesaj

Chghost: Kullanıcının hostunu değiştirmek için kullanılır.
Kullanım: /chghost nick yenihost

Chgident: Kullanıcının identdini değiştirmek için kullanılır.
Kullanım: /chgident nick yeniidentd

Chgname: Kullanıcının fullname (realname, setname) kısmını değiştirmek için kullanılır.
Kullanım: /chgname nick yenifullname

Close: Tüm kullanıcıların bağlantılarını kesmek için kullanılır.
Kullanım: /close

Connect: Herhangi bir sunucunun, network ile bağlantı kurması için kullanılır.
Kullanım1: /connect sunucu [port]
Kullanım2: /connect link port network
Örnek: /connect help.*
Örnek: /connect help.* 6667 hub.*

Dccdeny: Belirtilen dosya uzantısının, sunucuda dcc ile gönderilmesini engellemek için kullanılır.
Kullanım: /dccdeny dosyauzantısı sebep
Örnek: /dccdeny *.exe

Die: Sunucuyu kapatmak için kullanılır. Tüm kullanıcıların bağlantıları kesilir.
Kullanım: /die şifre

Dns: Sunucunun DNS bilgilerini görmek için kullanılır.
Not: mIRC komutlarında /dns komutu olduğu için, bu komut /raw dns şeklinde kullanılabilir.
Kullanım: /raw dns parametre
Parametreler;
l: DNS önbellek girdilerini görmek için kullanılır
i: Sunucunun yapısı hakkında bilgileri görmek için kullanılır.

Gline: Kullanıcının ile bağlantısını kesmek ve bir daha sunucuya girmesini engellemek için kullanılır.
Kullanım1: /gline [email protected]/nick [süre] sebep => Gline uygulamak için kullanılır.
Örnek: /gline *@12.13.14.156 1d1h Test
Örnek: /gline EgitimBOT Test
Not: Eğer süre belirtilmez ise veya 0 olarak belirtilirse, gline sürekli geçerli olur.
1s => 1 saniye, 1m => 1 dakika, 1h => 1 saat, 1d => 1 gün
Kullanım2: /gline [email protected] => Uygulanan gline’ı kaldırmak için kullanılır.
Örnek: /gline -*@12.13.14.156

Globops: Sunucuda ki tüm yöneticilere mesaj göndermek için kullanılır.
Kullanım: /globops mesaj

Gzline: Kullanıcının ile bağlantısını kesmek ve bir daha sunucuya girmesini engellemek için kullanılır.
Kullanım1: /gzline [email protected]/nick [süre] sebep => Gzline uygulamak için kullanılır.
Örnek: /gzline *@12.13.14.156 1d1h15s Test
Örnek: /gzline EgitimBOT Test
Not: Eğer süre belirtilmez ise veya 0 olarak belirtilirse, gzline sürekli geçerli olur.
1s => 1 saniye, 1m => 1 dakika, 1h => 1 saat, 1d => 1 gün
Kullanım2: /gzline [email protected] => Uygulanan gzline’ı kaldırmak için kullanılır.
Örnek: /gzline -*@12.13.14.156

Htm: Server traffic modeleri hakkında bilgi almak için kullanılır. HTM serverde aktif kılınır ise çok yüksek miktarda bilgi akışı olacaktır.
Kullanım: /htm [parametre]
Parametreler;
On: HTM aktif etmek için kullanılır.
Off: HTM deaktif etmek için kullanılır.
Noisy: Entering/Leaving (Girme/Ayrılma) HMT uyarı vermesi için kullanılır.
Quiet: Entering/Leaving (Girme/Ayrılma) HTM uyarısı vermemesi için kullanılır.
To değer: Gelmekte olan bilgi oranını belirlemek için kullanılır.
Not: Herhangi bir parametre belirtilmez ise, aktif olan HTM bilgisi elde edilir.

Kill: Kullanıcının, ile bağlantısını kesmek için kullanılır.
Kullanım: /kill nick sebep
Kullanım2: /kill nick1,nick2,nick3.. sebep

Kline: Kullanıcının ile bağlantısını kesmek ve bir daha sunucuya girmesini engellemek için kullanılır.
Kullanım1: /kline [email protected]/nick [süre] sebep => Kline uygulamak için kullanılır.
Örnek: /kline *@12.13.14.156 1d1h Test
Örnek: /kline EgitimBOT Test
Not: Eğer süre belirtilmez ise veya 0 olarak belirtilirse, kline sürekli geçerli olur.
1s => 1 saniye, 1m => 1 dakika, 1h => 1 saat, 1d => 1 gün
Kullanım2: /kline [email protected] => Uygulanan kline’ı kaldırmak için kullanılır.
Örnek: Örnek: /kline -*@12.13.14.156

Lag: Sunucunun lag bilgisine ulaşmak için kullanılır.
Kullanım: /lag

Locops: Yerel sunucuda bulunan yöneticilere mesaj göndermek için kullanılır.
Kullanım: /locops mesaj

Mkpasswd: Oper şifrelerini seçilen methot (md5, crypt ve sha1) ile karma karışık rakam ve harflere dönüştürerek unrealircd.conf’a daha karışık bir şekilde yazmak için kullanılır.
Kullanım: /mkpasswd methot şifre
Örnek:
Telnete oper şifreleri
password “123456”;
Yerine
/mkpasswd md5 123456
Komutu uygulanarak
y92dcfvv31049ba59abdwdc236e057f
Verisi alınır.
Telnete oper şifresi
password y92dcfvv31049ba59abdwdc236e057f { md5; };
Şeklinde eklenir. Böylece telnette oper şifreleri gizlenmiş ve güvenlik altına alınmış olur.

Module: Sunucu modullerini görmek için kullanılır.
Kullanım: /module

Nachat: Online olan network sunucu yöneticilerine mesaj göndermek için kullanılır.
Kullanım: /nachat mesaj

Oper: Oper şifresini girmek için kullanılır.
Kullanım: /oper nick operşifresi

Opermotd: Sunucu yöneticileri için yazılmış günlük mesajı görmek için kullanılır.
Kullanım: /opermotd

Rehash: IRCd yazılımında (konfigurasyon dosyalarında) yapılan değişikliklerin aktif olması için kullanılır.
Kullanım: /rehash [sunucu] [-parametre]
Parametreler;
motd: motds ve rules dosyasında ki değişikliklerin aktif olması için kullanılır.
opermotd: opermotd dosyasında ki değişikliklerin aktif olması için kullanılır.
botmotd: botmotd dosyasında ki değişikliklerin aktif olması için kullanılır.
garbage: Çöp toplaması için kullanılır.
Not: Eğer sunucu ve parametre belirtilmez ve sadece /rehash komutu kullanılır ise, unrealircd.conf dosyasında ki değişiklikler ve yeni kline dosyaları aktif olur.

Restart: Sunucuyu belirlenen şifre ile yeniden başlatmak için kullanılır. Tüm kullanıcıların bağlantıları kesilir.
Kullanım1: /restart şifre [sebep]

Rping: Networke bağlı sunucuların birbiri arasında ki gecikmeyi (lag) milisaniye cinsinden öğrenmek için kullanılır.
Kullanım: /rping sunucu

Sajoin: Kullanıcıyı, belirlenen kanal(lar)a kendi istediği dışında girmesi için kullanılır.
Kullanım1: /sajoin nick #kanal
Kullanım2: /sajoin nick #kanal1,#kanal2,#kanal3..

Samode: Kanalda mlock tarafından serbest bırakılmış olan modelerde değişiklik yapmak ve için kullanılır.
Kullanım: /samode #kanal ±mode [nick]

Sapart: Kullanıcıyı, belirlenen kanal(lar)dan kendi isteği dışında çıkartmak için kullanılır.
Kullanım1: /sapart nick #kanal
Kullanım2: /sapart nick #kanal1,#kanal2,#kanal3..

Sdesc: Sunucunun bilgi satırını, squit ve restart uygulanmasına gerek kalmadan değiştirmek için kullanılır.
Kullanım: /sdesc bilgi
Not: Değişikliğin aktif olması için /restart komutunun kullanılmasına gerek kalmaz.

Sethost: Kendi hostumuzu değiştirmek için kullanır. (Vhost)
Kullanım: /sethost yenihost

Setident: Kendi identdimizi değiştirmek için kullanır.
Kullanım: /setident yeniidentd

Shun: Kullanıcının, komutu kullanmasını ve sunucuya pong göndermesini engellemek için kullanılır.
Kullanım1: /shun [email protected]/nick [süre] sebep => Shun uygulamak için kullanılır.
Örnek: /shun *@12.13.14.156 1d1h Test
Örnek: /shun EgitimBOT Test
Not: Eğer süre belirtilmez ise veya 0 olarak belirtilirse, shun sürekli geçerli olur.
1s => 1 saniye, 1m => 1 dakika, 1h => 1 saat, 1d => 1 gün
Kullanım2: /shun [email protected] => Uygulanan shun’ı kaldırmak için kullanılır.
Örnek: /shun -*@12.13.14.156
Kullanım3: /shun => Shun listesini görmek için kullanılır.

Spamfilter: Sunucuda kelime belirterek, o kelimeyi kullanan kullanıcılara uygulanacak cezaları belirlemek için kullanılır.
Sebep, spama eklenen ifadenin eklenme sebebidir. Boşluk yerine _ kullanılmalıdır.
İfade, spama eklenen kelime veya cümledir.
Kullanım: /spamfilter add|del|remove|+|- parametre ceza cezasüresi sebep ifade
Parametreler;
p: Özele yazılacak mesaja göre spam eklemek için kullanılır.
n: Özele notice ile yazılacak mesaja göre spam eklemek için kullanılır.
c: Kanala yazılacak mesaja göre spam eklemek için kullanılır.
N: Kanala notice ile yazılacak mesaja göre spam eklemek için kullanılır.
P: Kanaldan /part mesaj komutu ile çıkarken mesaj olarak yazılacak mesaja göre spam eklemek için kullanılır.
q: Sunucudan /quit mesaj komutu ile çıkarken mesaj olarak yazılacak mesaja göre spam eklemek için kullanılır.
d: DCC ile gönderilecek dosya ismine göre spam eklemek için kullanılır.
a: /away mesaj komutu ile yazılacak mesaja göre spam eklemek için kullanılır.
t: Topice yazılacak mesaja göre spam eklemek için kullanılır.
u: Kullanıcıya göre spam eklemek için kullanılır.
Cezalar;
Kill: Kullanıcıya kill atılır.
Tempshun: Kullanıcıya geçici shun atılır
Shun: Kullanıcıya shun atılır.
Kline: Kullanıcıya kline atılır.
Gline: Kullanıcıya gline atılır.
Zline: Kullanıcıya zline atılır.
Block: Kullanıcının yazdığı mesajın hedefe ulaşması engellenir.
Dccblock: Kullanıcının dcc gönderimi engellenir.
Viruschan: Kullanıcı tüm kanallardan çıkartılıp önceden belirlenen kanala sokulur. /msg ve /notice harici bir komut uygulayamaz.
1s => 1 saniye, 1m => 1 dakika, 1h => 1 saat, 1d => 1 gün

Squit: Herhangi bir sunucunun, network ile bağlantısını kesmek için kullanılır. Genellikle sunucu yönlendirmelerini iptal etmek için kullanılır.
Kullanım: /squit sunucu

Tempshun: Kullanıcıya geçiçi olarak shun uygulamak için kullanılır. Kullanıcı sunucudan çıktığında, uygulanan shun otomatik olarak kalkar.
Kullanım1: /tempshun nick [sebep] => Tempshun uygulamak için kullanılır.
Kullanım2: /tempshun -nick => Uygulanan tempshun’ı kaldırmak için kullanılır.

Trace: Belirtilen kullanıcı veya link hakkında bilgi almak için kullanılır.
Kullanım1: /trace nick => Kullanıcının; Bağlantı sınıfı, nick, ip(host) ve lag durumu bilgisini verir.
Örnek: /trace EgitimBOT
Veri: User clients EgitimBOT [XX.XXX.XXX.XXX] 7
Kullanım2: /trace link => Linke kurulu olan IRCd türü bilgisini verir.
Örnek: /trace access.Sohbet.Net
Veri: Link Unreal3.2.7. access.Sohbet.Net access.Sohbet.Net
Kullanım3: /trace => Sunucuda bulunan tüm kullanıcı ve bağlı olan tüm linkler hakkında bilgi verir.

Tsctl: İleri düzeyde olan bu komut, sunucunun dahili irc saatini ayarlamak için kullanılır. Kullanılan IRC saati ile orantılıdır.
Kullanım1: /tsctl offset ± time => Sunucunun dahili irc saatini ayarlamak için kullanılır.
Kullanım2: /tsctl time => Aktif saati öğrenmek için kullanılır.
Kullanım3: /tsctl alltime => Tüm sunucunun aktif saatini öğrenmek için kullanılır.
Kullanım4: /tsctl svstime timestamp => Tüm sunucunun saatini ayarlamak için kullanılır.

Undccdeny: Sunucuda dcc ile gönderimi engellenen dosya uzantısının, engelini kaldırmak için kullanılır.
Kullanım: /undccdeny engellidosyauzantısı

Wallops: Sunucu yöneticilerinin, +w moduna sahip kullanıcılara mesaj göndermeleri için kullanılır.
Kullanım: /wallops mesaj

Zline: Kullanıcının sunucu ile bağlantısını kesmek ve bir daha sunucuya girmesini engellemek için kullanılır.
Kullanım1: /zline [email protected]/nick [süre] sebep => Zline uygulamak için kullanılır.
Örnek: /zline *@12.13.14.156 1d1h15s Test
Örnek: /zline EgitimBOT Test
Not: Eğer süre belirtilmez veya 0 olarak belirtilir ise, zline sürekli geçerli olur.
1s => 1 saniye, 1m => 1 dakika, 1h => 1 saat, 1d => 1 gün
Kullanım2: /zline [email protected] => Uygulanan zline’ı kaldırmak için kullanılır.
Örnek: /zline -*@12.13.14.156

Oper Komutları (Opercmds) hakkında IRCd’den yardım almak için /helpop ?opercmds komutu kullanılır.

* Oper Komutları (Opercmds) konusu eğitimi sona ermiştir.

* Dökümanı okumayı bitirdikden sonra, ilgili eğitmene bunu bildiriniz.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir