Reklam Kontrol

Regex kullanımı ile sunucuda reklam yapan kulllanıcıları gline komutuyla uzaklaştırmış olursunuz. Aşağıda ki hazır kodu mirc remote kısmınıza yazmadan önce ” /describe $*serverin.com Reklam kontrol ” komutunu uygulamanız gerekir. Bu reklam kontrol mesajına, reklam içerikli mesaj cevabında kullanıcıları gline komutu ile uzaklaştırmış olursunuz. Bunları yapabilmeniz için gline ve describe(mask şeklinde) komutlarına yetkiniz olması gerekiyor.

raw 352:*: {
if serv !isin $6 {
msg $6 Reklam kontrol
halt
}
}

on *:text:*:?: {
closemsg $nick
if $nick !isop $chan && $nick !ishop $chan && $nick !isvop $chan && $nick !ison #opers {
if($regex($1-,/.*?([hH]{1,20}\W*[tT]{1,20}\W*[tT]{1,20}\W*[pP]{1,20}\W*[:.]{1,20}\W*[/\]{1,20}\W*[/\]{1,20})/)) {
gline $nick Reklam sebebi ile uzaklaştırıldınız.
}
if ($regex($1-,/.*?([wW]{1,20}\W*(v|V|[wW]){1,20}\W*[wW]{1,20}\W*[.]{1,20})/)) {
gline $nick Reklam sebebi ile uzaklaştırıldınız.
}
if ($regex($1-,/.*?([..]{1,20}\W*[cC]{1,20}\W*[oO]{1,20}\W*[mM]{1,20})/)) {
gline $nick Reklam sebebi ile uzaklaştırıldınız.
}
if ($regex($1-,/.*?([..]{1,20}\W*[nN]{1,20}\W*(é|€|[eE]){1,20}\W*[tT]{1,20})/)) {
gline $nick Reklam sebebi ile uzaklaştırıldınız.
}
if ($regex($1-,/.*?([..]{1,20}\W*(0|[oO]){1,20}\W*[rR]{1,20}\W*[gG]{1,20})/)) {
gline $nick Reklam sebebi ile uzaklaştırıldınız.
}
if ($regex($1- ,/.*?([..]{1,20}\W*[gG]{1,20}\W*(é|€|[eE]){1,20}\W*[nN]{1,20}\W*[.:]{1,20}\W*[tT]{1,20}\W*[rR]{1,20}
)/)) {
gline $nick Reklam sebebi ile uzaklaştırıldınız.
}

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir