Services yardım botu


on *:text:*:?: {
if !NickServ iswm $1- {
/timer 1 0 msg $nick .:: Nickserv Hakkında Komutlar Sıralanıyor ::.
/timer 1 1 msg $nick
/timer 1 2 msg $nick 14 1- Nick Kaydetmek icin 7!nreg14 yazarak komutu öğrenebilirsiniz..
/timer 1 3 msg $nick 14 2- Nick Droplamak icin 7!ndrop 14yazarak komutu öğrenebilirsiniz..
/timer 1 4 msg $nick 14 3- Nick E-mail Değişmek icin 7!nmaıl14 yazarak komutu öğrenebilirsiniz..
/timer 1 5 msg $nick 14 4- Nick UrL Değişmek icin 7!nurl 14yazarak komutu öğrenebilirsiniz...
/timer 1 6 msg $nick 14 5- Nick İnfosunu Görmek icin 7!nınfo 14yazarak komutu öğrenebilirsiniz..
/timer 1 7 msg $nick 14 6- Nick Sifrenizi E-mail'e Yollamak icin 7!nsend 14yazarak komutu öğrenebilirsiniz..
/timer 1 8 msg $nick 14 7- Nick Sifrenizi Değiştirmek icin 7!nsıfre 14yazarak komutu öğrenebilirsiniz..
/timer 1 9 msg $nick 14 8- Askıda Kalan Nickinizi Düşürmek icin 7!nghost 14yazarak komutu öğrenebilirsiniz..
/timer 1 10 msg $nick 14 9- Nickinize Memo Gelmesin İstiyorsanız 7!nnmemo14 yazarak komutu öğrenebilirsiniz..
/timer 1 11 msg $nick 14 10- Nickinizin Baskası Tarafından Kullanılmasını İstemiyorsanız 7!nkıll14 yazarak komutu öğrenebilirsiniz..
/timer 1 12 msg $nick 14 11- Nick E-mail adresinizin Herkez Tarafından Görülmesini istiyorsanız 7!nshow14 yazarak komutu öğrenebilirsiniz..
/timer 1 12 msg $nick 
/timer 1 14 msg $nick Size sunmuş oldugum komut parametreleri yetersiz geldiyse Kanal Operatörlerinden yardım isteyebilirsiniz.
}
if !nreg isin $1- {
msg $nick Nickinizi Kaydetmek ( Sifrelemek ) icin /ns register sifre e-mailadress Örnek : /ns register 123456 e-mailadres
}
if !ndrop isin $1- {
msg $nick Nickinizi Droplamak ( Kayıtları Silmek ) icin /ns drop nick Örnek : /ns drop DaDaS
}
if !nmaıl iswm $1- {
msg $nick Nickinizin E-mailini Değiştirmek icin /ns set email yenie-mail Örnek : /ns set user[MENTION=37191]adre[/MENTION]s user[MENTION=37191]adre[/MENTION]s komutunu kullandıktan sonra yeni e-mail adresinize gelen onay kodunu giriniz.
}
if !nurl isin $1- {
msg $nick Nickinizin URL ( Webadres ) Değiştirmek icin /ns set url yeni url Örnek : /ns set url adres 
}
if !nınfo iswm $1- {
msg $nick Nickinizin İnfosunu Yada Herhangi Bir Nick'in İnfosunu Görmek icin /ns info nick Örnek : /ns info DaDaS
}
if !nsend isin $1- {
msg $nick Nickinizin Sifresini E-mailinize Göndermek İstiyorsanız.. /ns sendpass nick Örnek : /ns sendpass DaDaS
}
if !nsıfre iswm $1- {
msg $nick Nickinizin Sifresini Değiştirmek icin /ns set password Yenisifreniz Örnek : /ns set password 321654
}
if !nghost isin $1- {
msg $nick Nickiniz askıda Kaldı ve Düşürmek istiyorsunuz Su Komutu Uygulayınız.. /ns ghost nick sifreniz Örnek : /ns ghost DaDaS 123456
}
if !nnmemo isin $1- {
msg $nick Nickinize Memo Gelmesini İstemiyor iseniz Su Komutu Uygulayınız.. /ns SET nomemo ON
}
if !nkıll iswm $1- {
msg $nick Nickinizin Baskası Tarafından Kullanılmasını İstemiyorsanız Su Komutu Uygulayınız.. /ns set KILL on
}
if !nshow isin $1- {
msg $nick Nickinizdeki E-mail Adresini Herkezin Görmesini İstiyorsanız Su Komutu Uygulayınız.. /ns set showemail off
}
if !Chanserv isin $1- {
/timer 1 0 msg $nick .:: Chanserv Hakkındaki Komutlar Sıralanıyor ::.
/timer 1 1 msg $nick
/timer 1 4 msg $nick 14 1- Kanal Kaydetmek icin 7 !creg 14yazarak komutu öğrenebilirsiniz..
/timer 1 5 msg $nick 14 2- Kanal Droplamak icin 7 !cdrop 14yazarak komutu öğrenebilirsiniz..
/timer 1 6 msg $nick 14 3- Kanal Founderi Değiştirmek icin 7 !cfon14 yazarak komutu öğrenebilirsiniz..
/timer 1 7 msg $nick 14 4- Kanal Sifresi Değiştirmek icin 7 !csıfre14 yazarak komutu öğrenebilirsiniz..
/timer 1 8 msg $nick 14 5- Kanal E-mail Değiştirmek icin 7 !cmaıl14 yazarak komutu öğrenebilirsiniz..
/timer 1 9 msg $nick 14 6- Kanalınıza gönderilen memoları kapatmak yada okuyabilme yetki düzeyini ayarlamak icin 7!cmemo14 yazarak komutu öğrenebilirsiniz..
/timer 1 10 msg $nick 14 7- Kanalınıza giremiyorsanız INVITE modunda yada BANLI iseniz 4!invite14 yazarak komutu öğrenebilirsiniz..
/timer 1 11 msg $nick 14 8- Kanalınıza SOP eklemek,silmek istiyorsanız 7 !csop14 yazarak komutu öğrenebilirsiniz..
/timer 1 12 msg $nick 14 9- Kanalınıza AOP eklemek,silmek istiyorsanız 7 !caop14 yazarak komutu öğrenebilirsiniz..
/timer 1 13 msg $nick 14 10- Kanalınıza VOP(voice(+)) eklemek istiyorsanız 7 !cvop14 yazarak komutu öğrenebilirsiniz..
/timer 1 14 msg $nick 14 11- Kanalınıza akick atmak icin 4 !cakıck14 yazarak komutu öğrenebilirsiniz..
/timer 1 15 msg $nick 14 12- Kanalınıza accesslilerin ( SOP,AOP,VOP ve UOP ) dışında kimsenin girememesi için 7 !crest14 yazarak komutu öğrenebilirsiniz..
/timer 1 16 msg $nick 14 13- Kanalınıza OP olan birinin hangi nicki identify ederek bu seviyeye geldiğini vede access'inin,ne olup olmadığını görmek için7 !why14 yazarak komutu öğrenebilirsiniz..
/timer 1 17 msg $nick 14 15- Kanalınıza bir başka kanala linklemek(yönlendirmek) istiyorsanız 7 !lınk14 yazarak komutu öğrenebilirsiniz...
/timer 1 18 msg $nick 14 16- Kanalınıza Giris Mesajı atmak icin7 !cent14 yazarak komutu öğrenebilirsiniz..
/timer 1 19 msg $nick 14 17- Kanalınızda op olan tüm kullanıcıları bir seferde deop edebilmek için 7 !mdeop14 yazarak komutu öğrenebilirsiniz..
/timer 1 20 msg $nick 14 18- Kanalınızdaki herkesi atmak için 7 !mkick14 yazarak komutu öğrenebilirsiniz..
/timer 1 21 msg $nick 14 19- Yetkili oldugunuz bi kanaldan size atılan banı kaldırmak için 7 !cunban14 yazarak komutu öğrenebilirsiniz..
/timer 1 22 msg $nick 
/timer 1 25 msg $nick Size sunmuş oldugum komut parametreleri yetersiz geldiyse Kanal Operatörlerinden yardım isteyebilirsiniz.
}
if !caop isin $1- {
msg $nick : AOP eklemek için ( Founder,Sop iseniz ), 4/chanserv aop #kanal add Nick
msg $nick : AOP silmek için ( Founder,Sop iseniz ), 4/chanserv aop #kanal del Nick
}
if !csop isin $1- {
msg $nick : SOP eklemek için ( Founder iseniz ), 4/chanserv sop #kanal add Nick
msg $nick : SOP silmek için ( Founder iseniz ), 4/chanserv sop #kanal del Nick
}
if !cvop isin $1- {
msg $nick : VOP eklemek için, ( kanalda en az sop accessiniz olmalı ) 4/chanserv vop #kanal add nick
msg $nick : VOP silmek için, ( kanalda en az sop accessiniz olmalı ) 4/chanserv vop #kanal del nick
}
if !mkick isin $1- {
msg $nick Kanaldaki herkesi atmak için SOP veya FOUNDER olmak gerekiyor, 4/chanserv mkick #kanal
}
if !mdeop isin $1- {
msg $nick Kanaldaki herkesi deop etmek için SOP veya FOUNDER olmak gerekiyor, 4/chanserv mdeop #kanal
}
if !lınk isin $1- {
msg $nick, Kanal Yönlendirmek için, /mode #1.kanal +lO 1 #2.Kanal
}
if !why isin $1- {
msg $nick : Kanalda OP olan birinin hangi nicki identify ederek bu seviyeye geldiğini vede access in,nolup olmadığını görmek için, 4/chanserv why #kanal nick
}
if !crest isin $1- {
msg $nick : Kanala accesslilerin ( SOP,AOP,VOP ve UOP ) dışında kimsenin girememesi için, 4/chanserv set #kanal restrict ON Kaldırmak için 4/chanserv set #kanal restrict OFF
}
if !cunban isin $1- {
msg $nick : Chanserv i kullanarak size atılan ban'ı kaldırmak için, 4/chanserv unban #kanal me
}
if !creg isin $1- {
msg $nick Kanalınızı Kaydetmek İstiyorsanız Su Komutu Uygulayınız /cs register #kanal sifre acıklama  Örnek : /cs register #sohbet 123456 Hoşgeldiniz
}
if !cdrop isin $1- {
msg $nick Kanalınızı Droplamak ( Kayıtları Silmek ) icin Su Komutu Uygulayınız /cs identify #kanalınız sifreniz  /cs drop #kanalınız Örnek : /cs identify #sohbet 123456 /cs drop #sohbet
}
if !cfon isin $1- {
msg $nick Kanalınızın Founderini Değiştirmek icin Su Komutu Uygulayınız /cs identify #kanalınız sifreniz  /cs set #kanalınız founder yenifounder Örnek : /cs identify #sohbet 123456  /cs set #sohbet founder DaDaS 
}
if !csıfre iswm $1- {
msg $nick Kanalınızın Sifresini Değiştirmek icin Su Komutu Uygulayınız /cs set #kanaliniz password yenisifre  Örnek : /cs set #sohbet password 321654
}
if !cmaıl iswm $1- {
msg $nick Kanalınızın E-mail adresini Değiştirmek icin Su Komutu Uygulayınız /cs set #kanalınız email yenie-mail  Örnek : /cs set #sohbet email adres
}
if !cmemo iswm $1- {
msg $nick Kanala memo yolladığınız zaman alacak alt düzeyi belirlemek için, 4/chanserv set #kanal memo none|aop|sop|founder
}
if !invite isin $1- {
msg $nick Kanal +i modunda ise vede kanalda en az AOP access iniz var ise kanala girmek için, 4/chanserv invite #kanal nick
}
if !cent isin $1- {
msg $nick Kanalınıza Giriş Mesajı atmak icin /cs set #kanal entrymsg mesajınız Örnek : /cs set #sohbet entrymsg Hoşgeldiniz.
}
if !cakıck iswm $1- {
msg $nick Kanalınızda akick almak icin Su Komutu Uygulayınız /cs akick #kanal add nick!*@* sebeb Örnek : /cs akick #sohbet add DaDaS!*@* Rahatsızlık
}
if !MemoServ iswm $1- {
/timer 1 0 msg $nick .:: Memoserv Hakkındaki Komutlar Sıralanıyor ::.
/timer 1 1 msg $nick
/timer 1 3 msg $nick 14 1- Memo Göndermek icin 7!msend14 yazarak komutu öğrenebilirsiniz..
/timer 1 4 msg $nick 14 2- Memo Okumak icin 7!mread14 yazarak komutu öğrenebilirsiniz..
/timer 1 5 msg $nick 14 3- Memo Listesini Görmek icin 7!mlıst14 yazarak komutu öğrenebilirsiniz..
/timer 1 6 msg $nick 14 4- Memolarınızı E-mail adresinize Göndermek icin 7!mfor14 yazarak komutu öğrenebilirsiniz..
/timer 1 7 msg $nick 14 5- Memolarınızı Silmek icin 7!mdel 14yazarak komutu öğrenebilirsiniz..
/timer 1 8 msg $nick 14 6- Memolarınıza Limit Koymak icin 7!mlım 14yazarak komutu öğrenebilirsiniz..
/timer 1 9 msg $nick 14 7- Memolarınız Hakkındaki Bilgileri Görmek icin 7!mınfo 14yazarak komutu öğrenebilirsiniz..
/timer 1 10 msg $nick 14 8- Herhangi Bir Kullanıcının Size Memo Göndermesini İstemiyorsanız 4!mıg 14yazarak komutu öğrenebilirsiniz..
/timer 1 10 msg $nick
/timer 1 12 msg $nick Size sunmuş oldugum komut parametreleri yetersiz geldiyse Kanal Operatörlerinden yardım isteyebilirsiniz.
}
if !msend isin $1- {
msg $nick Memo Göndermek icin Su Komutu Uygulayınız.. /ms send nick mesajınız Örnek : /ms send DaDaS Selam
}
if !mread isin $1- {
msg $nick Memo Okumak icin Su Komutu yazarak komutu öğrenebilirsiniz.. /ms read memonumarası Örnek : /ms send 1
}
if !mlıst iswm $1- {
msg $nick Memo Listenizi Görmek icin Su Komutu Uygulayınız /ms list
}
if !mfor isin $1- {
msg $nick Memolarınızı E-mail adresinize Göndermek icin Su komutu Uygulayınız /ms forward all
}
if !mdel isin $1- {
msg $nick Memolarınızı Silmek icin Su Komutu Uygulayınız /ms del memonumarası Örnek : /ms del 1
}
if !mlım iswm $1- {
msg $nick Memolarınıza Limit Koymak icin Su Komutu Uygulayınız /ms set limit LIMITSAYISI Örnek : /ms set limit 10
}
if !mınfo iswm $1- {
msg $nick Memolarınız Hakkındaki Bilgileri Görmek icin Su Komutu Uygulayınız /ms info
}
if !mıg iswm $1- {
msg $nick Herhangi Bir Kullanıcının Size Memo Göndermesini Engellemek icin Su Komutu Uygulayınız /ms ignore add nick Örnek : /ms ignore add DaDaS
}
}
on *:JOIN:#Help: {
msg $nick 14Merhaba 7 $nick Ben DaDaS 14Tarafından Editlenmiş 7IRCHELP BOT14uyum Size IRC Komutlari Hakkında Bilgiler vermek icin Bulunuyorum; Özelime 7Help 14Yazıp Bilgileri Alabılır Yada Asagıdakı Komutları Uyguluyabılırsınız.
msg $nick Komutlar Hakkında Bilgi Almak Icın Özelime Şu Komutlari Yazınız.
msg $nick 7 !Chanserv
msg $nick 7 !Nickserv
msg $nick 7 !MemoServ
msg $nick 14İyi Sohbetler.
}

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir