Standart Op-Voice Teşekkür Addonu

downloads_normal
Op[@] Voice[+] Addonu kullanışlıdır.

Buyrun :
Kod:
alias optes {
if (%opvote == off) { dialog -m opvotes opvotes 180 200 280 180 | dialog -t opvotes Op-Voice Teşekkür Modu Kapalı. | did -b opvotes 9 | did -b opvotes 10 | did -b opvotes 11 | did -b opvotes 12 }
if (%opvote == on) { dialog -m opvotes opvotes 180 200 280 180 | dialog -t opvotes Op-Voice Teşekkür Modu Açık. }
}
dialog opvotes {
size 180 200 296 186
box “”, 505, 1 -5 293 190
title “.::[ Op-Voice Teşekkür ]::.”
button “Kaydet ve Çık”,1,20 150 125 25,ok
button “Vazgeç”,2,155 150 125 25,cancel
text “Op (+o) Mesajı ->”,3,20 47 100 20
text “DeOp (-o) Mesajı ->”,4,20 72 100 20
text “Voice (+v) Mesajı ->”,5,20 97 100 20
text “Devoice (-v) Mesajı ->”,6,20 119 110 20
box “”,7,13 135 274 10
box “”,8,15 1 265 43,
edit %optemsg ,9,125 45 155 20,autohs
edit %deoptemsg ,10,125 69 155 20,autohs
edit %votemsg ,11,125 93 155 20,autohs
edit %devotemsg ,12,125 117 155 20,autohs
radio “Açık”,13,125 13 50 25,group
radio “Kapalı”,14,190 13 50 25
text “Durum:” 501, 70 18 35 15
}
on *:dialog:opvotes:sclick:1: { set %optemsg $did(9) | set %deoptemsg $did(10) | set %votemsg $did(11) | set %devotemsg $did(12) }
on *:dialog:opvotes:sclick:13: { set %opvote on | dialog -t opvotes Op-Voice Teşekkür Açıldı. | did -e opvotes 9 | did -e opvotes 10 | did -e opvotes 11 | did -e opvotes 12 }
on *:dialog:opvotes:sclick:14 { set %opvote off | dialog -t opvotes Op-Voice Teşekkür Kapandı. | did -b opvotes 9 | did -b opvotes 10 | did -b opvotes 11 | did -b opvotes 12 }
on *:dialog:opvotes:init:0:{
if (%opvote == on) { did -c opvotes 13 }
if (%opvote == off) { did -c opvotes 14 }
}
on ^*:OP:#:{ if ($opnick == $me) && (%opvote == on) && ($nick != $me) { msg $chan $nick %optemsg } }

on ^*:DEOP:#:{ if ($opnick == $me) && (%opvote == on) && ($nick != $me) { msg $chan $nick %deoptemsg } }

on ^*:VOICE:#:{ if ($vnick == $me) && (%opvote == on) && ($nick != $me) { msg $chan $nick %votemsg } }

on ^*:DEVOICE:#:{ if ($vnick == $me) && (%opvote == on) && ($nick != $me) { msg $chan $nick %devotemsg } }

menu menubar,status,channel {
Op voice Tesekkur :/dialog -m opvotes opvotes
}

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir