Türkçe mIRC Ascii Eğitimi

Konu: 4ASCII Kod Açıklamaları

IRC’de 8bitlik ASCII kodlarla ifade edilen karakterler gösterilebilir.
ASCII; American Standard Code for Information Interchange’in baş harflerinden oluşmakdadır.
American Standard Code for Information Interchange ise; Bilgi değişimi için gerekli olan standart Amerikan kodları anlamına gelir.
Amerikan kodları olmasının sebebi;
IRC, körfez savaşında iletişimi daha hızlı sağlamak ve amerikan askerlerinin aileleri ile iletişime geçmesi için üretilmiş bir iletişim sistemi olarak doğmuştur.
Fakat zamanla popülerlik kazanmış ve amacının çok dışında kullanılmaya başlanmışdır.
ASCII kodlar şunlardır;

33 ==> ( ! )
34 ==> ( ” )
35 ==> ( # )
36 ==> ( $ )
37 ==> ( % )
38 ==> ( & )
39 ==> ( ‘ )
40 ==> ( ( )
41 ==> ( ) )
42 ==> ( * )
43 ==> ( + )
44 ==> ( , )
45 ==> ( – )
46 ==> ( . )
47 ==> ( / )
48 ==> ( 0 )
49 ==> ( 1 )
50 ==> ( 2 )
51 ==> ( 3 )
52 ==> ( 4 )
53 ==> ( 5 )
54 ==> ( 6 )
55 ==> ( 7 )
56 ==> ( 8 )
57 ==> ( 9 )
58 ==> ( : )
59 ==> ( ; )
60 ==> ( < ) 61 ==> ( = )
62 ==> ( > )
63 ==> ( ? )
64 ==> ( @ )
65 ==> ( A )
66 ==> ( B )
67 ==> ( C )
68 ==> ( D )
69 ==> ( E )
70 ==> ( F )
71 ==> ( G )
72 ==> ( H )
73 ==> ( I )
74 ==> ( J )
75 ==> ( K )
76 ==> ( L )
77 ==> ( M )
78 ==> ( N )
79 ==> ( O )
80 ==> ( P )
81 ==> ( Q )
82 ==> ( R )
83 ==> ( S )
84 ==> ( T )
85 ==> ( U )
86 ==> ( V )
87 ==> ( W )
88 ==> ( X )
89 ==> ( Y )
90 ==> ( Z )
91 ==> ( [ )
92 ==> ( \ )
93 ==> ( ] )
94 ==> ( ^ )
95 ==> ( _ )
96 ==> ( ` )
97 ==> ( a )
98 ==> ( b )
99 ==> ( c )
100 ==> ( d )
101 ==> ( e )
102 ==> ( f )
103 ==> ( g )
104 ==> ( h )
105 ==> ( i )
106 ==> ( j )
107 ==> ( k )
108 ==> ( l )
109 ==> ( m )
110 ==> ( n )
111 ==> ( o )
112 ==> ( p )
113 ==> ( q )
114 ==> ( r )
115 ==> ( s )
116 ==> ( t )
117 ==> ( u )
118 ==> ( v )
119 ==> ( w )
120 ==> ( x )
121 ==> ( y )
122 ==> ( z )
123 ==> ( { )
124 ==> ( | )
125 ==> ( } )
126 ==> ( ~ )
127 ==> ( ? )
128 ==> ( € )
129 ==> ( ? )
130 ==> ( ‚ )
131 ==> ( ƒ )
132 ==> ( „ )
133 ==> ( … )
134 ==> ( † )
135 ==> ( ‡ )
136 ==> ( ˆ )
137 ==> ( ‰ )
138 ==> ( Š )
139 ==> ( ‹ )
140 ==> ( Π)
141 ==> ( ? )
142 ==> ( ? )
143 ==> ( ? )
144 ==> ( ? )
145 ==> ( ‘ )
146 ==> ( ’ )
147 ==> ( “ )
148 ==> ( ” )
149 ==> ( • )
150 ==> ( – )
151 ==> ( — )
152 ==> ( ˜ )
153 ==> ( ™ )
154 ==> ( š )
155 ==> ( › )
156 ==> ( œ )
157 ==> ( ? )
158 ==> ( ? )
159 ==> ( Ÿ )
160 ==> ( )
161 ==> ( ¡ )
162 ==> ( ¢ )
163 ==> ( £ )
164 ==> ( ¤ )
165 ==> ( ¥ )
166 ==> ( ¦ )
167 ==> ( § )
168 ==> ( ¨ )
169 ==> ( © )
170 ==> ( ª )
171 ==> ( « )
172 ==> ( )
173 ==> ( )
174 ==> ( ® )
175 ==> ( ¯ )
176 ==> ( ° )
177 ==> ( ± )
178 ==> ( ² )
179 ==> ( ³ )
180 ==> ( ´ )
181 ==> ( µ )
182 ==> ( )
183 ==> ( • )
184 ==> ( ¸ )
185 ==> ( ¹ )
186 ==> ( º )
187 ==> ( » )
188 ==> ( ¼ )
189 ==> ( ½ )
190 ==> ( ¾ )
191 ==> ( ¿ )
192 ==> ( À )
193 ==> ( Á )
194 ==> ( Â )
195 ==> ( Ã )
196 ==> ( Ä )
197 ==> ( Å )
198 ==> ( Æ )
199 ==> ( Ç )
200 ==> ( È )
201 ==> ( É )
202 ==> ( Ê )
203 ==> ( Ë )
204 ==> ( Ì )
205 ==> ( Í )
206 ==> ( Î )
207 ==> ( Ï )
208 ==> ( Ğ )
209 ==> ( Ñ )
210 ==> ( Ò )
211 ==> ( Ó )
212 ==> ( Ô )
213 ==> ( Õ )
214 ==> ( Ö )
215 ==> ( × )
216 ==> ( Ø )
217 ==> ( Ù )
218 ==> ( Ú )
219 ==> ( Û )
220 ==> ( Ü )
221 ==> ( İ )
222 ==> ( Ş )
223 ==> ( ß )
224 ==> ( à )
225 ==> ( á )
226 ==> ( â )
227 ==> ( ã )
228 ==> ( ä )
229 ==> ( å )
230 ==> ( æ )
231 ==> ( ç )
232 ==> ( è )
233 ==> ( é )
234 ==> ( ê )
235 ==> ( ë )
236 ==> ( ì )
237 ==> ( í )
238 ==> ( î )
239 ==> ( ï )
240 ==> ( ğ )
241 ==> ( ñ )
242 ==> ( ò )
243 ==> ( ó )
244 ==> ( ô )
245 ==> ( õ )
246 ==> ( ö )
247 ==> ( ÷ )
248 ==> ( ø )
249 ==> ( ù )
250 ==> ( ú )
251 ==> ( û )
252 ==> ( ü )
253 ==> ( ı )
254 ==> ( ş )
255 ==> ( ÿ )

4$chr(numara): Belirtilen numaranın, hangi ascii karaktere eş değer olduğunu görmek için kullanılır.
Kullanım1: $chr(numara) yazılıp TAB tuşuna basılır.
Örnek: $chr(33) yazılıp TAB tuşuna basılır.
Kullanım2: //say $chr(numara)
Örnek: //say $chr(33)
Kullanım3: //echo $chr(numara)
Örnek: //echo $chr(33)

4$asc(karakter): Belirtilen karakterin, hangi numaraya eş değer olduğunu öğrenmek için kullanılır.
Kullanım1: $asc(karakter) yazılıp TAB tuşuna basılır.
Örnek: $asc(!) yazılıp TAB tuşuna basılır.
Kullanım2: //say $asc(karakter)
Örnek: //say $asc(!)
Kullanım3: //echo $asc(karakter)
Örnek: //echo $asc(!)

ASCII Kodlar hakkında mirc programından yardım almak için /run charmap.exe komutu kullanılır.

* ASCII Kod Açıklamaları konusu eğitimi sona ermiştir.

* Dökümanı okumayı bitirdikden sonra, ilgili eğitmene bunu bildiriniz.


Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir