Türkçe mIRC Ascii Eğitimi

Konu: 4ASCII Kod Açıklamaları

IRC'de 8bitlik ASCII kodlarla ifade edilen karakterler gösterilebilir.
ASCII; American Standard for Information Interchange'in baş harflerinden oluşmakdadır.
American Standard Code for Information Interchange ise; Bilgi değişimi için gerekli olan standart Amerikan ı anlamına gelir.
Amerikan kodları olmasının sebebi;
IRC, körfez savaşında iletişimi daha sağlamak ve amerikan askerlerinin aileleri ile iletişime geçmesi için üretilmiş sistemi olarak doğmuştur.
Fakat zamanla popülerlik kazanmış ve amacının çok dışında kullanılmaya başlanmışdır.
ASCII kodlar şunlardır;

33 ==> ( ! )
34 ==> ( ” )
35 ==> ( # )
36 ==> ( $ )
37 ==> ( % )
38 ==> ( & )
39 ==> ( ‘ )
40 ==> ( ( )
41 ==> ( ) )
42 ==> ( * )
43 ==> ( + )
44 ==> ( , )
45 ==> ( – )
46 ==> ( . )
47 ==> ( / )
48 ==> ( 0 )
49 ==> ( 1 )
50 ==> ( 2 )
51 ==> ( 3 )
52 ==> ( 4 )
53 ==> ( 5 )
54 ==> ( 6 )
55 ==> ( 7 )
56 ==> ( 8 )
57 ==> ( 9 )
58 ==> ( : )
59 ==> ( ; )

62 ==> ( > )
63 ==> ( ? )
64 ==> ( @ )
65 ==> ( A )
66 ==> ( B )
67 ==> ( C )
68 ==> ( D )
69 ==> ( E )
70 ==> ( F )
71 ==> ( G )
72 ==> ( H )
73 ==> ( I )
74 ==> ( J )
75 ==> ( K )
76 ==> ( L )
77 ==> ( M )
78 ==> ( N )
79 ==> ( O )
80 ==> ( P )
81 ==> ( Q )
82 ==> ( R )
83 ==> ( )
84 ==> ( T )
85 ==> ( U )
86 ==> ( V )
87 ==> ( W )
88 ==> ( X )
89 ==> ( Y )
90 ==> ( Z )
91 ==> ( [ )
92 ==> ( \ )
93 ==> ( ] )
94 ==> ( ^ )
95 ==> ( _ )
96 ==> ( ` )
97 ==> ( a )
98 ==> ( b )
99 ==> ( c )
100 ==> ( d )
101 ==> ( e )
102 ==> ( f )
103 ==> ( g )
104 ==> ( h )
105 ==> ( i )
106 ==> ( j )
107 ==> ( k )
108 ==> ( l )
109 ==> ( m )
110 ==> ( n )
111 ==> ( o )
112 ==> ( p )
113 ==> ( q )
114 ==> ( r )
115 ==> ( s )
116 ==> ( t )
117 ==> ( u )
118 ==> ( v )
119 ==> ( w )
120 ==> ( x )
121 ==> ( y )
122 ==> ( z )
123 ==> ( { )
124 ==> ( | )
125 ==> ( } )
126 ==> ( ~ )
127 ==> ( ? )
128 ==> ( € )
129 ==> ( ? )
130 ==> ( ‚ )
131 ==> ( ƒ )
132 ==> ( „ )
133 ==> ( … )
134 ==> ( † )
135 ==> ( ‡ )
136 ==> ( ˆ )
137 ==> ( ‰ )
138 ==> ( Š )
139 ==> ( ‹ )
140 ==> ( Π)
141 ==> ( ? )
142 ==> ( ? )
143 ==> ( ? )
144 ==> ( ? )
145 ==> ( ‘ )
146 ==> ( ' )
147 ==> ( “ )
148 ==> ( ” )
149 ==> ( • )
150 ==> ( – )
151 ==> ( — )
152 ==> ( ˜ )
153 ==> ( ™ )
154 ==> ( š )
155 ==> ( › )
156 ==> ( œ )
157 ==> ( ? )
158 ==> ( ? )
159 ==> ( Ÿ )
160 ==> ( )
161 ==> ( ¡ )
162 ==> ( ¢ )
163 ==> ( £ )
164 ==> ( ¤ )
165 ==> ( ¥ )
166 ==> ( ¦ )
167 ==> ( § )
168 ==> ( ¨ )
169 ==> ( © )
170 ==> ( ª )
171 ==> ( « )
172 ==> ( )
173 ==> ( )
174 ==> ( ® )
175 ==> ( ¯ )
176 ==> ( ° )
177 ==> ( ± )
178 ==> ( ² )
179 ==> ( ³ )
180 ==> ( ´ )
181 ==> ( µ )
182 ==> ( )
183 ==> ( • )
184 ==> ( ¸ )
185 ==> ( ¹ )
186 ==> ( º )
187 ==> ( » )
188 ==> ( ¼ )
189 ==> ( ½ )
190 ==> ( ¾ )
191 ==> ( ¿ )
192 ==> ( À )
193 ==> ( Á )
194 ==> ( Â )
195 ==> ( Ã )
196 ==> ( Ä )
197 ==> ( Å )
198 ==> ( Æ )
199 ==> ( Ç )
200 ==> ( È )
201 ==> ( É )
202 ==> ( Ê )
203 ==> ( Ë )
204 ==> ( Ì )
205 ==> ( Í )
206 ==> ( Î )
207 ==> ( Ï )
208 ==> ( Ğ )
209 ==> ( Ñ )
210 ==> ( Ò )
211 ==> ( Ó )
212 ==> ( Ô )
213 ==> ( Õ )
214 ==> ( Ö )
215 ==> ( × )
216 ==> ( Ø )
217 ==> ( Ù )
218 ==> ( Ú )
219 ==> ( Û )
220 ==> ( Ü )
221 ==> ( İ )
222 ==> ( Ş )
223 ==> ( ß )
224 ==> ( à )
225 ==> ( á )
226 ==> ( â )
227 ==> ( ã )
228 ==> ( ä )
229 ==> ( å )
230 ==> ( æ )
231 ==> ( ç )
232 ==> ( è )
233 ==> ( é )
234 ==> ( ê )
235 ==> ( ë )
236 ==> ( ì )
237 ==> ( í )
238 ==> ( î )
239 ==> ( ï )
240 ==> ( ğ )
241 ==> ( ñ )
242 ==> ( ò )
243 ==> ( ó )
244 ==> ( ô )
245 ==> ( õ )
246 ==> ( ö )
247 ==> ( ÷ )
248 ==> ( ø )
249 ==> ( ù )
250 ==> ( ú )
251 ==> ( û )
252 ==> ( ü )
253 ==> ( ı )
254 ==> ( ş )
255 ==> ( ÿ )

4$chr(numara): Belirtilen numaranın, hangi ascii karaktere eş değer olduğunu görmek için kullanılır.
Kullanım1: $chr(numara) yazılıp TAB tuşuna basılır.
Örnek: $chr(33) yazılıp TAB tuşuna basılır.
Kullanım2: //say $chr(numara)
Örnek: //say $chr(33)
Kullanım3: //echo $chr(numara)
Örnek: //echo $chr(33)

4$asc(karakter): Belirtilen karakterin, hangi numaraya eş değer olduğunu öğrenmek için kullanılır.
Kullanım1: $asc(karakter) yazılıp TAB tuşuna basılır.
Örnek: $asc(!) yazılıp TAB tuşuna basılır.
Kullanım2: //say $asc(karakter)
Örnek: //say $asc(!)
Kullanım3: //echo $asc(karakter)
Örnek: //echo $asc(!)

ASCII Kodlar hakkında ından yardım almak için /run charmap.exe komutu kullanılır.

* ASCII Kod Açıklamaları konusu eğitimi sona ermiştir.

* Dökümanı okumayı bitirdikden sonra, ilgili eğitmene bunu bildiriniz.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir