Türkçe mIRC Chanserv Genel Komutları

Konu: Chanserv Genel Komutları

Chanserv, bir kanalı kayıt etmek ve yetkimiz olan bir kanalı yönetmek için kullanılan servisin adıdır.

Register: Kanalı kayıt etmek için kullanılır. Kanalı şifreleyecek nick ve şifrelenecek kanal şu özellik(ler)e sahip olmalıdır;
1- Nick kayıtlı ve authcodesi girilmiş olmalı
2- Kanal kayıtlı olmamalı
3- Nick kanalda operatör (@) olmalı
Kullanım: /chanserv register #Educator şifre açıklama
Örnek: kanal kanalını şifrelemek istiyorum. Şifre: 123456 Açıklama: Help is a of Charming olsun.
Cevap: /chanserv register #Educator 123456 Help is a of Charming
Not: Bir nickin üstünde aynı anda en fazla 5 şifreli kanal bulunabilir.

Identify: Belirtilen kanalın founderi (sahibi) olarak tanınmamız için kullanılır.
Kullanım: /chanserv identify #Educator şifre
Örnek: kanal kanalının şifresi 123456, kanalda nasıl founder yetkisine ulaşabilirim?
Cevap: /chanserv identify #Educator 123456

Sendpass: Unutulan kanal şifresini, kanal founderi nickinin kayıtlı olduğu emailadresine göndermek için kullanılır. Sendpass komutu, sadece founder konumunda ki kullanıcı tarafından kullanılabilir.
Kullanım: /chanserv sendpass #Educator
Örnek: kanal kanalının şifresini unuttum. Emailadresime gönderilmesini istiyorum.
Cevap: /chanserv sendpass #Educator

Drop: Kanal kayıdını silmek için kullanılır. Drop komutundan önce kanalı identify etmemiz gerekir.
Kullanım: /chanserv drop #Educator
Uygulanım: //chanserv identify #Educator şifre | /chanserv drop #Educator
Örnek: kanal kanalının kayıdını silmek istiyorum.
Cevap: //chanserv identify #Educator 123456 | /chanserv drop #Educator

Set: Kanal ile ilgili özellikleri belirlememiz için kullanılır.
Kullanım: /chanserv set #Educator parametre veri
Not: Chanserv Set/Unset Komutları konusu eğitiminde daha ayrıntılı anlatılacaktır.

Unset: Kanal ile ilgili belirlenmiş bazı özellikleri deaktif etmek için kullanılır.
Kullanım: /chanserv unset #Educator parametre
Not: Chanserv Set/Unset Komutları konusu eğitiminde daha ayrıntılı anlatılacaktır.

Info: Kanalın özelliklerini görmemiz için kullanılır.
Kullanım: /chanserv info #Educator
Örnek: kanal kanalının bilgilerini görmek istiyorum.
Cevap: /chanserv info #Educator
Not: /chanserv info #Educator all komutu kullanılarak kanal giriş mesajı (entrymsg) ve successor bilgileri de görülebilir.

Access: Kanalın erişim listesini belirlemek için kullanılır.

* Add: Belirtilen kullanıcıyı, kanalın erişim listesine eklemek için kullanılır. Kullanıcı, erişim listesine -999 ve 999 seviyeleri arasında ekleyebiliriz. Bu seviye, eklenen kullanıcının yetkilerini belirler. Eklenilmek istenilen kullanıcının nicki, şifreli ve auhcodesi girilmiş olmalıdır.
Not: Bir kanalın erişim listesinde aynı anda en fazla 250 kullanıcı bulunabilir.
Ek bilgi: -100 ve -999 seviyeler arasında eklenen kullanıcılar, kanala giriş yapamazlar. -1 seviyeden eklenen kullanıcılar, kanala operator (@) olarak giriş yapamazlar.
Kullanım: /chanserv access #Educator add nick seviye
Örnek: kanal kanalında nicki Charming olan kullanıcıya 5 seviyeden yetki eklemek istiyorum.
Cevap: /chanserv access #Educator add Charming 5

* Del: Erişim listesinden belirtilen kullanıcı(lar)yı silmek için kullanılır.
Kullanım1: /chanserv access #Educator del nick
Örnek: kanal kanalında nicki Charming olan kullanıcının yetkisini silmek istiyorum.
Cevap: /chanserv access #Educator del Charming
Kullanım2: /chanserv access #Educator del numara,numara,numara..
Örnek: kanal kanalında, erişim listesinde 1, 5, 7 ve 11 numaradaki kullanıcıları silmek istiyorum.
Cevap: /chanserv access #Educator del 1,5,7,11
Kullanım3: /chanserv access #Educator del numara-numara
Örnek: kanal kanalında erişim listesinde 3 ve 11 numara arasındaki (3 ve 11 dahil) kullanıcıları silmek istiyorum.
Cevap: /chanserv access #Educator del 3-11

* List: Kanalın erişim listesini görmemiz için kullanılır.
Kullanım1: /chanserv access #Educator list
Örnek: kanal kanalının erişim listesini görmek istiyorum.
Cevap: /chanserv access #Educator list
Kullanım2: /chanserv access #Educator list numara,numara,numara..
Örnek: kanal kanalında erişim listesinde 1, 2 ve 5 numaradaki kullanıcıları görmek istiyorum.
Cevap: /chanserv access #Educator list 1,2,5
Kullanım3: /chanserv access #Educator list numara-numara
Örnek: kanal kanalında erişim listesinde 4 ve 7 numara arasındaki (4 ve 7 dahil) kullanıcıları görmek istiyorum.
Cevap: /chanserv access #Educator list 4-7
Kullanım4: /chanserv access #Educator list harf/kelime
Örnek: kanal kanalında erişim listesinde nicki S ile başlayan kullanıcıları görmek istiyorum.
Cevap: /chanserv access #Educator list S*
Örnek: kanal kanalında erişim listesinde nickinde Sc kelimesi geçen kullanıcıları görmek istiyorum.
Cevap: /chanserv access #Educator list *Sc*

* Count: Kanalın erişim listesinde kaç kullanıcı olduğunu görmemiz için kullanılır.
Kullanım: /chanserv access #Educator count
Örnek: kanal kanalının erişim listesinde kaç kullanıcı olduğunu görmek istiyorum.
Cevap: /chanserv access #Educator count

Xop: Kanalda access komutunu kullanmadan yetki eklemek için kullanılır. Xop komutlarında vop, hop, aop ve sop olmak üzere 4 adet yetkilendirme yapılabilir.

Vop: Kullanıcıyı, kanalın erişim listesine 30 seviyeden eklemek için kullanılır. Default level ayarları geçerli olan kanalda, vop eklenen kullanıcı kanalda +v (+) prefixini alır.

Hop: Kullanıcıyı, kanalın erişim listesine 40 seviyeden eklemek için kullanılır. Default level ayarları geçerli olan kanalda, hop eklenen kullanıcı kanalda +h (%) prefixini alır.

Aop: Kullanıcıyı, kanalın erişim listesine 50 seviyeden eklemek için kullanılır. Default level ayarları geçerli olan kanalda, aop eklenen kullanıcı kanalda +o (@) prefixini alır.

Sop: Kullanıcıyı, kanalın erişim listesine 100 seviyeden eklemek için kullanılır. Default level ayarları geçerli olan kanalda, sop eklenen kullanıcı kanalda +a (&) prefixini alır.

* Add: Kullanıcıya kanalda vop, hop, aop ve sop eklemek için kullanılır.
Kullanım: /chanserv vop/hop/aop/sop #Educator add nick
Örnek: kanal kanalına nicki Charming olan kullanıcıya vop eklemek istiyorum.
Cevap: /chanserv vop #Educator add Charming
Örnek: kanal kanalına nicki Charming olan kullanıcıya hop eklemek istiyorum.
Cevap: /chanserv hop #Educator add Charming
Örnek: kanal kanalına nicki Charming olan kullanıcıya aop eklemek istiyorum.
Cevap: /chanserv aop #Educator add Charming
Örnek: kanal kanalına nicki Charming olan kullanıcıya sop eklemek istiyorum.
Cevap: /chanserv sop #Educator add Charming

* Del: Kanalda, vop, hop, aop ve sop yetkisinde bulunan kullanıcıyı silmek için kullanılır.
Kullanım1: /chanserv vop/hop/aop/sop #Educator del nick
Örnek: kanal kanalında nicki Charming olan kullanıcının vopunu silmek istiyorum.
Cevap: /chanserv vop #Educator del Charming
Kullanım2: /chanserv vop/hop/aop/sop #Educator del numara,numara,numara..
Örnek: kanal kanalında hop listesinde 1, 4 ve 6 numaradaki kullanıcıları silmek istiyorum.
Cevap: /chanserv hop #Educator del 1,4,6
Kullanım3: /chanserv vop/hop/aop/sop #Educator del numara-numara
Örnek: kanal kanalında sop listesinde 4 ve 12 numara arasındaki (4 ve 12 dahil) kullanıcıları silmek istiyorum.
Cevap: /chanserv sop #Educator del 4-12

* List: Kanalda vop, hop, aop ve sop listesini görmemiz için kullanılır.
Kullanım1: /chanserv vop/hop/aop/sop #Educator list
Örnek: kanal kanalının vop listesini görmek istiyorum.
Cevap: /chanserv vop #Educator list
Kullanım2: /chanserv vop/hop/aop/sop #Educator list numara,numara,numara..
Örnek: kanal kanalında hop listesinde 1,2 ve 5 numaradaki kullanıcıları görmek istiyorum.
Cevap: /chanserv hop #Educator list 1,2,5
Kullanım3: /chanserv vop/hop/aop/sop #Educator list numara-numara
Örnek: kanal kanalında aop listesinde 4 ve 7 numara arasındaki (4 ve 7 dahil) kullanıcıları görmek istiyorum.
Cevap: /chanserv aop #Educator list 4-7
Kullanım4: /chanserv vop/hop/aop/sop #Educator list harf/kelime
Örnek: kanal kanalında sop listesinde nicki S ile başlayan kullanıcıları görmek istiyorum.
Cevap: /chanserv sop #Educator list S*
Örnek: kanal kanalında aop listesinde nickinde Sc kelimesi geçen kullanıcıları görmek istiyorum.
Cevap: /chanserv aop #Educator list *Sc*

* Count: Kanalda, vop, hop, aop ve sop listesinde kaç kullanıcı olduğunu görmemiz için kullanılır.
Kullanım: /chanserv vop/hop/aop/sop #Educator count
Örnek: kanal kanalının vop listesinde kaç kullanıcı olduğunu görmek istiyorum.
Cevap: /chanserv vop #Educator count
Örnek: kanal kanalının hop listesinde kaç kullanıcı olduğunu görmek istiyorum.
Cevap: /chanserv hop #Educator count
Örnek: kanal kanalının aop listesinde kaç kullanıcı olduğunu görmek istiyorum.
Cevap: /chanserv aop #Educator count
Örnek: kanal kanalının sop listesinde kaç kullanıcı olduğunu görmek istiyorum.
Cevap: /chanserv sop #Educator count

Count: Kanalda vop, hop, aop, sop listesinde kaç kullanıcı olduğunu, toplam yetkili sayısını, akick listesinde kaç kullanıcı olduğunu ve kanalda bulunan kullanıcı sayısını öğrenmek için kullanılır.
Kullanım: /chanserv count #Educator
Örnek: kanal kanalının count bilgisini görmek istiyorum.
Cevap: /chanserv count #Educator
Not: Bir kanalda autoop levelinde ki kullanıcılar, count komutunu kullanabilir.

Levels: Kanal fonksiyonlarına erişim seviyesini düzenlemek için kullanılır.
Kullanım: /chanserv levels #Educator list/set/disable/dis/reset veri
Not: Chanserv Levels Komutları konusu eğitiminde daha ayrıntılı anlatılacaktır.

Op: Kanalda chanserv kullanarak kullanıcıya yetki eklemeden +o vermek için kullanılır.
Kullanım: /chanserv op #Educator nick
Örnek: kanal kanalında nicki Charming olan kullanıcıya yetki eklemeden +o vermek istiyorum.
Cevap: /chanserv op #Educator Charming

Deop: Kanalda chanserv kullanarak kullanıcıyı -o yapmak için kullanılır.
Kullanım: /chanserv deop #Educator nick
Örnek: kanal kanalında nicki Charming olan kullanıcıyı -o yapmak istiyorum.
Cevap: /chanserv deop #Educator Charming

Voice: Kanalda chanserv kullanarak kullanıcıya yetki eklemeden +v vermek istiyorum.
Kullanım: /chanserv voice #Educator nick
Örnek: kanal kanalında nicki Charming olan kullanıcıya yetki eklemeden +v vermek istiyorum.
Cevap: /chanserv voice #Educator Charming

Devoice: Kanalda chanserv kullanarak kullanıcıyı -v yapmak için kullanılır.
Kullanım: /chanserv devoice #Educator nick
Örnek: kanal kanalında nicki Charming olan kullanıcıyı -v yapmak istiyorum.
Cevap: /chanserv devoice #Educator Charming

Halfop: Kanalda chanserv kullanarak kullanıcıya yetki eklemeden +h vermek için kullanılır.
Kullanım: /chanserv halfop #Educator nick
Örnek: kanal kanalında nicki Charming olan kullanıcıya yetki eklemeden +h vermek istiyorum.
Cevap: /chanserv halfop #Educator Charming

Dehalfop: Kanalda chanserv kullanarak kullanıcıyı -h yapmak için kullanılır.
Kullanım: /chanserv dehalfop #Educator nick
Örnek: kanal kanalında nicki Charming olan kullanıcıyı -h yapmak istiyorum.
Cevap: /chanserv dehalfop #Educator Charming

Protect: Kanalda chanserv kullanarak kullanıcıya yetki eklemeden +a vermek için kullanılır.
Kullanım: /chanserv protect #Educator nick
Örnek: kanal kanalında nicki Charming olan kullanıcıya yetki eklemeden +a vermek istiyorum.
Cevap: /chanserv protect #Educator Charming

Deprotect: Kanalda chanserv kullanarak kullanıcıyı -a yapmak için kullanılır.
Kullanım: /chanserv deprotect #Educator nick
Örnek: kanal kanalında nicki Charming olan kullanıcıyı -a yapmak istiyorum.
Cevap: /chanserv deprotect #Educator Charming

Invite: +i (davetsel) modunda olan bir kanala girebilmek için kullanılır.
Kullanım: /chanserv invite #Educator
Örnek: kanal kanalı davetsel modda iken kanala nasıl girebilirim?
Cevap: /chanserv invite #Educator

Unban: Kanalda kendi banımızı açmak için kullanılır.
Kullanım: /chanserv unban #Educator
Örnek: kanal kanalında kendi banımı nasıl açabilirim.
Cevap: /chanserv unban #Educator

Kick: Kanalda chanserv kullanarak kullanıcıyı kanaldan atmak için kullanılır.
Kullanım: /chanserv kick #Educator nick sebep
Not: Sunucumuzda kick sebebi olarak yazılacak metin en fazla 307 karakter olabilir. (/version => Kicklen=307)
Örnek: kanal kanalından nicki Charming olan kullanıcıyı atmak istiyorum.
Cevap: /chanserv kick #Educator Charming Test

Topic: Kanala chanserv kullanarak başlık yazmak için kullanılır.
Kullanım: /chanserv topic #Educator mesaj
Not: Sunucumuzda topic olarak yazılacak mesaj en fazla 307 karakter olabilir. (/version => Topiclen=307)
Örnek: kanal kanalına Help is a of Ethos diye bir başlık yazmak istiyorum.
Cevap: /chanserv topic #Educator Help is a of Ethos

Clear: Kanalda belirtilen parametreleri sıfırlamak için kullanılır.

* Modes: Kanala /mode #Educator ±mode komutu ile verilmiş modeleri sıfırlamak için kullanılır.
Kullanım: /chanserv clear #Educator modes
Örnek: kanal kanalının modelerini sıfırlamak istiyorum.
Cevap: /chanserv clear #Educator modes

* Bans: Kanaldaki banların tümünü açmak için kullanılır.
Kullanım: /chanserv clear #Educator bans
Örnek: kanal kanalındaki banların hepsini kaldırmak istiyorum.
Cevap: /chanserv clear #Educator bans

* Exceptions: Kanaldaki ban korumalarının (+e) hepsini kaldırmak için kullanılır.
Kullanım: /chanserv clear #Educator exceptions
Örnek: kanal kanalındaki ban korumalarını kaldırmak istiyorum.
Cevap: /chanserv clear #Educator exceptions

* Invites: Kanaldaki invite korumalarının (+I) hepsini kaldırmak için kullanılır.
Kullanımı: /chanserv clear #Educator invites
Örnek: kanal kanalındaki invite korumalarını kaldırmak istiyorum.
Cevap: /chanserv clear #Educator invites

* Users: Kanaldaki tüm kullanıcıları kanaldan atmak için kullanılır.
Kullanım: /chanserv clear #Educator users
Örnek: kanal kanalındaki tüm kullanıcıları atmak istiyorum.
Cevap: /chanserv clear #Educator users

* Ops: Kanaldaki tüm opları -o yapmak için kullanılır.
Kullanım: /chanserv clear #Educator ops
Örnek: kanal kanalında opların hepsini -o yapmak istiyorum.
Cevap: /chanserv clear #Educator ops

* Halfops: Kanaldaki tüm halfopları -h yapmak için kullanılır.
Kullanım: /chanserv clear #Educator halfops
Örnek: kanal kanalındaki halfopların hepsini -h yapmak istiyorum.
Cevap: /chanserv clear #Educator halfops

* Voices: Kanaldaki tüm voiceleri -v yapmak için kullanılır.
Kullanım: /chanserv clear #Educator voices
Örnek: kanal kanalındaki voicelerin hepsini -v yapmak istiyorum.
Cevap: /chanserv clear #Educator voices

Status: Kullanıcının, kanalın erişim listesinde ki seviyesini öğrenmek için kullanılır.
Kullanım: /chanserv status #Educator nick
Örnek: Charming nickinin kanal kanalındaki erişim seviyesini öğrenmek istiyorum.
Cevap: /chanserv status #Educator Charming

Akick: Kanalın autokick listesini düzenlemek için kullanılır.
Kullanım: /chanserv akick #Educator add/del/list/view/count/enforce veri
Not: Chanserv Akick Komutları konusu eğitiminde daha ayrıntılı anlatılacaktır.

Chanserv hakkında servislerden yardım almak için /chanserv help komutu kullanılır.
Chanserv Genel Komutları hakkında servislerden yardım almak için /chanserv help commands komutu kullanılır.

* Chanserv Genel Komutları konusu eğitimi sona ermiştir.

* Dökümanı okumayı bitirdikden sonra, ilgili eğitmene bunu bildiriniz.


Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir