Türkçe mIRC Kanala Girene Mesaj

Bu kod sayesinde Türkçe mIRC kullanan kişilere belirledikleri kanallara giren kişilere otomatik olarak belirledikleri mesajları atabilirler.

Herhangi  bir kanal ekranında  !komutlar yazarak kullanabileceğiniz komutların tamamını görebilirsiniz.

[20:01] !Muafekle ( Muaf tutacağınız rumuzları ekler. )
[20:01] !Muafsil (Listenizden Muaf rumuzları siler.)
[20:01] !MuafList (Muaf listenizde kaç kişi var ve bu listediklerin kim olduğunu gösterir)
[20:01] !kanalekle ( Kanal listesine ekleme yapar. )
[20:01] !kanalSil ( Listedeki kanallardan herhangi birini silmeye yarar. )
[20:01] !Kanallist ( Kanal listesini göstermektedir. )
[20:01] //run D:\ZmIRC\hosgeldinkanal.txt ( Komutu manuel olarak kanal listenizi düzenlemeye yarar. )
[20:01] //run D:\ZmIRC\hosgeldinmuaf.txt ( Komutu manuel olarak muaf listenizi düzenlemeye yarar. )

menu channel {
© Hoşgeldin
.Aç:enable #hosgeldin | set %Hosgeldin $?"Lütfen Mesajınızı yazınız." | set %zaman $?"Süreyi Girin: [Örneğin; 1 20 gibi]" | window -en @MuafListesi | echo @Muaflistesi $+($timestamp,$chr(32),$chr(2),Hoşgeldin açıldı.,$chr(2))
.Kapat:disable #hosgeldin | echo @Muaflistesi $+($timestamp,$chr(32),$chr(2),Hoşgeldin kapatıldı.,$chr(2)) | unset %zaman | unset %Hosgeldin
}
on *:Input:*: {
if $1 == $Lower(!Muafekle) {
if (!$window(@MuafListesi)) { window -en @MuafListesi }
if $read(hosgeldinmuaf.txt,w,$2) { echo @Muaflistesi 4 $time([HH:nn]) - 1Rumuz listede zaten var [ $2 ] | halt }
write HosgeldinMuaf.txt $2
echo @Muaflistesi 4 $time([HH:nn]) - 1Rumuz listeye eklendi. [ $2 ]
halt
}
if ($1 == !Muafsil) {
if (!$window(@MuafListesi)) { window -en @MuafListesi }
if (!$2) { echo @Muaflistesi 4 $time([HH:nn]) - 1 Hatalı Kullanım! "!MuafSil rumuz" şeklinde kullanınız. | halt }
if !$read(hosgeldinmuaf.txt,w,$2) { echo @Muaflistesi 4 $time([HH:nn]) - 1 [ $2 ] rumuzu zaten listede yoktur. | halt }
write $+(-ds,$2) hosgeldinmuaf.txt
echo @Muaflistesi 4 $time([HH:nn]) - 1Rumuz listeden kaldırıldı. [ $2 ]
halt
}
if ($1 == !muaflist) {
if (!$window(@MuafListesi)) { window -en @MuafListesi }
if $lines(hosgeldinmuaf.txt) == 0 { echo @Muaflistesi 4 $time([HH:nn]) - Muaf listesinde kayıt bulunmamaktadır. | halt }
else {
Var %Sly 1
While %Sly <= $lines(hosgeldinmuaf.txt) {
echo @Muaflistesi 4 $time([HH:nn]) - $Read(hosgeldinmuaf.txt,%Sly)
Inc %Sly
}
echo @Muaflistesi 4 $time([HH:nn]) - 1Muaf listenizdeki4 $lines(hosgeldinmuaf.txt) 1kayıt gösterildi
}
}
if $1 == $Lower(!Kanalekle) {
if (!$window(@MuafListesi)) { window -en @MuafListesi }
if $read(hosgeldinkanal.txt,w,$2) { echo @Muaflistesi 4 $time([HH:nn]) - 1Kanal listede zaten var [ $2 ] | halt }
write hosgeldinkanal.txt $2
echo @Muaflistesi 4 $time([HH:nn]) - 1Kanal listeye eklendi. [ $2 ]
halt
}
if ($1 == !Kanalsil) {
if (!$window(@MuafListesi)) { window -en @MuafListesi }
if (!$2) { echo @Muaflistesi 4 $time([HH:nn]) - 1 Hatalı Kullanım! "!Kanalsil rumuz" şeklinde kullanınız. | halt }
if !$read(hosgeldinkanal.txt,w,$2) { echo @Muaflistesi 4 $time([HH:nn]) - 1[ $2 ] kanalı zaten listede yoktur. | halt }
write $+(-ds,$2) hosgeldinkanal.txt
echo @Muaflistesi 4 $time([HH:nn]) - 1Kanal listeden kaldırıldı. [ $2 ]
halt
}
if ($1 == !Kanallist) {
if (!$window(@MuafListesi)) { window -en @MuafListesi }
if $lines(hosgeldinkanal.txt) == 0 { echo @Muaflistesi 4 $time([HH:nn]) - Kanal listesinde kayıt bulunmamaktadır. | halt }
else {
Var %Sly 1
While %Sly <= $lines(hosgeldinkanal.txt) {
echo @Muaflistesi 4 $time([HH:nn]) - $Read(hosgeldinkanal.txt,%Sly)
Inc %Sly
}
echo @Muaflistesi 4 $time([HH:nn]) - 1Muaf listenizdeki4 $lines(hosgeldinkanal.txt) 1kayıt gösterildi
}
}
if ($1 == !Komutlar) {
echo -a 4 $time([HH:nn]) 4!Muafekle ( Muaf tutacağınız rumuzları ekler. )
echo -a 4 $time([HH:nn]) 4!Muafsil (Listenizden Muaf rumuzları siler.)
echo -a 4 $time([HH:nn]) 4!MuafList (Muaf listenizde kaç kişi var ve bu listediklerin kim olduğunu gösterir)
echo -a 4 $time([HH:nn]) 4!kanalekle ( Kanal listesine ekleme yapar. )
echo -a 4 $time([HH:nn]) 4!kanalSil ( Listedeki kanallardan herhangi birini silmeye yarar. )
echo -a 4 $time([HH:nn]) 4!Kanallist ( Kanal listesini göstermektedir. )
echo -a 4 $time([HH:nn]) 7//run $mIRCDirhosgeldinkanal.txt ( Komutu manuel olarak kanal listenizi düzenlemeye yarar. )
echo -a 4 $time([HH:nn]) 7//run $mIRCDirhosgeldinmuaf.txt ( Komutu manuel olarak muaf listenizi düzenlemeye yarar. )
halt
}
}
on *:join:#: {
if !$read(hosgeldinmuaf.txt,w,$nick) {
if $read(hosgeldinkanal.txt,w,$Chan) {
.timer 1 %Zaman msg $Nick %hosgeldin
}
else {
echo @Muaflistesi 4 $time([HH:nn]) 4[ $Chan 4] kanalına giren 4[ $Nick 4] mesajı gönderilmemiştir.
echo @Muaflistesi 4 $time([HH:nn]) 4[ $Chan 4] Kanal listenizde olmaya bilir.
echo @Muaflistesi 4 $time([HH:nn]) 1Yada 4[ $Nick 4] muaf listenizdedir.
}
}
}

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir