Türkçe mIRC Kanala Girene Mesaj

Bu kod sayesinde Türkçe kullanan kişilere belirledikleri kanallara giren kişilere otomatik olarak belirledikleri mesajları atabilirler.

Herhangi  bir kanal ekranında  !komutlar yazarak kullanabileceğiniz komutların tamamını görebilirsiniz.

[20:01] !Muafekle ( Muaf tutacağınız rumuzları ekler. )
[20:01] !Muafsil (Listenizden Muaf rumuzları siler.)
[20:01] !MuafList (Muaf listenizde kaç kişi var ve bu listediklerin kim olduğunu gösterir)
[20:01] !kanalekle ( Kanal listesine ekleme yapar. )
[20:01] !kanalSil ( Listedeki herhangi birini silmeye yarar. )
[20:01] !Kanallist ( Kanal listesini göstermektedir. )
[20:01] //run D:\ZmIRC\hosgeldinkanal.txt ( Komutu manuel olarak kanal listenizi düzenlemeye yarar. )
[20:01] //run D:\ZmIRC\hosgeldinmuaf.txt ( Komutu manuel olarak muaf listenizi düzenlemeye yarar. )

menu channel {
© Hoşgeldin
.Aç:enable #hosgeldin | set %Hosgeldin $?"Lütfen Mesajınızı yazınız." | set %zaman $?"üreyi Girin: [Örneğin; 1 20 gibi]" | window - @MuafListesi | echo @Muaflistesi $+($timestamp,$chr(32)$chr(2),Hoşgeldin açıldı.,$chr(2))
.Kapat:disable #hosgeldin | echo @Muaflistesi $+($timestamp,$chr(32),$chr(2),Hoşgeldin kapatıldı.,$chr(2)) | unset %zaman | unset %Hosgeldin
}
on *:Input:*: {
if $1 == $Lower(!Muafekle) {
if (!$window(@MuafListesi)) { window -en @MuafListesi }
if $read(hosgeldinmuaf.txt,w,$2) { echo @Muaflistesi 4 $time([HH:nn]) - 1Rumuz listede zaten var [ $2 ] | halt }
write HosgeldinMuaf.txt $2
echo @Muaflistesi 4 $time([HH:nn]) - 1Rumuz listeye eklendi. [ $2 ]
halt
}
if ($1 == !Muafsil) {
if (!$window(@MuafListesi)) { window -en @MuafListesi }
if (!$2) { echo @Muaflistesi 4 $time([HH:nn]) - 1 Hatalı Kullanım! "!MuafSil rumuz" şeklinde kullanınız. | halt }
if !$read(hosgeldinmuaf.txt,w,$2) { echo @Muaflistesi 4 $time([HH:nn]) - 1 [ $2 ] rumuzu zaten listede yoktur. | halt }
write $+(-ds,$2) hosgeldinmuaf.txt
echo @Muaflistesi 4 $time([HH:nn]) - 1Rumuz listeden kaldırıldı. [ $2 ]
halt
}
if ($1 == !muaflist) {
if (!$window(@MuafListesi)) { window -en @MuafListesi }
if $lines(hosgeldinmuaf.txt) == 0 { echo @Muaflistesi 4 $time([HH:nn]) - Muaf listesinde kayıt bulunmamaktadır. | halt }
else {
Var %Sly 1

echo @Muaflistesi 4 $time([HH:nn]) - $Read(hosgeldinmuaf.txt,%Sly)
Inc %Sly
}
echo @Muaflistesi 4 $time([HH:nn]) - 1Muaf listenizdeki4 $lines(hosgeldinmuaf.txt) 1kayıt gösterildi
}
}
if $1 == $Lower(!Kanalekle) {
if (!$window(@MuafListesi)) { window -en @MuafListesi }
if $read(hosgeldinkanal.txt,w,$2) { echo @Muaflistesi 4 $time([HH:nn]) - 1Kanal listede zaten var [ $2 ] | halt }
write hosgeldinkanal.txt $2
echo @Muaflistesi 4 $time([HH:nn]) - 1Kanal listeye eklendi. [ $2 ]
halt
}
if ($1 == !Kanalsil) {
if (!$window(@MuafListesi)) { window -en @MuafListesi }
if (!$2) { echo @Muaflistesi 4 $time([HH:nn]) - 1 Hatalı Kullanım! "!Kanalsil rumuz" şeklinde kullanınız. | halt }
if !$read(hosgeldinkanal.txt,w,$2) { echo @Muaflistesi 4 $time([HH:nn]) - 1[ $2 ] kanalı zaten listede yoktur. | halt }
write $+(-ds,$2) hosgeldinkanal.txt
echo @Muaflistesi 4 $time([HH:nn]) - 1Kanal listeden kaldırıldı. [ $2 ]
halt
}
if ($1 == !Kanallist) {
if (!$window(@MuafListesi)) { window -en @MuafListesi }
if $lines(hosgeldinkanal.txt) == 0 { echo @Muaflistesi 4 $time([HH:nn]) - Kanal listesinde kayıt bulunmamaktadır. | halt }
else {
Var %Sly 1

echo @Muaflistesi 4 $time([HH:nn]) - $Read(hosgeldinkanal.txt,%Sly)
Inc %Sly
}
echo @Muaflistesi 4 $time([HH:nn]) - 1Muaf listenizdeki4 $lines(hosgeldinkanal.txt) 1kayıt gösterildi
}
}
if ($1 == !Komutlar) {
echo -a 4 $time([HH:nn]) 4!Muafekle ( Muaf tutacağınız rumuzları ekler. )
echo -a 4 $time([HH:nn]) 4!Muafsil (Listenizden Muaf rumuzları siler.)
echo -a 4 $time([HH:nn]) 4!MuafList (Muaf listenizde kaç kişi var ve bu listediklerin kim olduğunu gösterir)
echo -a 4 $time([HH:nn]) 4!kanalekle ( Kanal listesine ekleme yapar. )
echo -a 4 $time([HH:nn]) 4!kanalSil ( Listedeki kanallardan herhangi birini silmeye yarar. )
echo -a 4 $time([HH:nn]) 4!Kanallist ( Kanal listesini göstermektedir. )
echo -a 4 $time([HH:nn]) 7//run $mIRCDirhosgeldinkanal.txt ( Komutu manuel olarak kanal listenizi düzenlemeye yarar. )
echo -a 4 $time([HH:nn]) 7//run $mIRCDirhosgeldinmuaf.txt ( Komutu manuel olarak muaf listenizi düzenlemeye yarar. )
halt
}
}
on *:join:#: {
if !$read(hosgeldinmuaf.txt,w,$nick) {
if $read(hosgeldinkanal.txt,w,$Chan) {
.timer 1 %Zaman msg $Nick %hosgeldin
}
else {
echo @Muaflistesi 4 $time([HH:nn]) 4[ $Chan 4] kanalına giren 4[ $Nick 4] mesajı gönderilmemiştir.
echo @Muaflistesi 4 $time([HH:nn]) 4[ $Chan 4] Kanal listenizde olmaya bilir.
echo @Muaflistesi 4 $time([HH:nn]) 1Yada 4[ $Nick 4] muaf listenizdedir.
}
}
}

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir