Türkçe mIRC Nickserv Genel Komutları

Konu: Nickserv Genel Komutları

Nickserv, nick ile ilgili işlem yapmak için kullanılan servisin ismidir.

Register: Nick şifrelemek için kullanılır.
Şifrelenecek nick şu özellik(ler)e sahip olmalıdır;
1- Türkçe karakter içermemeli
2- 2 veya daha fazla kelimeden oluşacak ise; Araya boşluk konulmamalı
3- En fazla 30 karakterli olmalı
4- Sunucu tarafından yasaklı olmamalı
5- Şifresiz olmalı
6- Rakam ile başlamamalı
Kullanılacak şifre şu özellik(ler)e sahip olmalıdır;
1- Kolay tahmin edilebilir olmamalı
2- En az 5 karakterli olmalı
3- En fazla 31 karakterli olmalı
4- Boşluk kullanılmamalı
5- Kontrol ı (CTRL+B, CTRL+K, CTRL+U) içerebilir.
Kullanım: /nickserv register şifre emailadresi
Örnek: /nickserv register 123456 [email protected]

Auth: Şifrelenen nicki sunucuya tanıtmak veya email adresi değişikliğini tamamlamak için kullanılır.
Kullanım: /nickserv auth kod
Örnek: /nickserv auth 12345678910
Not: Nickimiz çalındığında, nickin bize ait olduğunu ispatlamanın tek yolu; Nickimize ait authcodedir.

Sendauth: Auth kodunu, register veya emailadresi değişikliği işlemlerinden sonra emailadresine göndermek için kullanılır.
Kullanım: /nickserv sendauth
Not: Sendauth komutu, 24 saatte kullanılabilir.

: Şifrelenen nickin sahibi olduğumuzu servislere göstermek için kullanılır.
Kullanım: /nickserv identify şifre
Örnek: /nickserv identify 123456
Not: Sunucumuzda 15 gün identify edilmeyen nicklerin kaydı otomatik düşürülmekdedir.

Sendpass: Nickin şifresini, nicke ait emailadresine göndermek için kullanılır.
Kullanım: /nickserv sendpass nick
Örnek: /nickserv sendpass EgitimBOT
Not: Sendpass komutunun kullanılabilmesi için, nickin authcodesi girilmiş olmalıdır.

Drop: Nickin kaydınız silmek için kullanılır.
Kullanım: /nickserv drop şifre
Örnek: /nickserv drop 123456
Not: Sunucumuzda drop komutu deaktif durumdadır.

Link: Nickimizi, şifresiz bir başka nicke yönlendirmek için kullanılır.
Yönlendirme işleminden sonra, şifresiz olan nick asıl nickimiz ile aynı özellikleri (şifre, access, set, memo vs.) taşımaya başlar.
Kullanım: /nickserv link nick
Örnek: /nickserv link Charming
Not: Sunucumuzda link komutunu sadece; Services admin, Technical admin, Network Co admin ve Network admin olan kullanıcılar kullanabilir.

Unlink: Asıl nickimizin, yönlendirilen nickle bağlantıını kesmek için kullanılır.
Kullanım: /nickserv unlink nick
Örnek: /nickserv unlink Charming

Listlinks: Nickimizin, linklendiği tüm nicklerin listesini görmek için kullanılır.
Kullanım: /nickserv listlinks
Yukarıda ki komutu uyguladığımda;
EgitimBOT nickine linkli nickler:
*EgitimBOT
Charming
2 linkli nick.
Not: Asıl nickimizin başında * karakteri vardır.

Access: Nickimizin tüm erişim haklarını otomatik olarak kullanacak identd ve hostun ayarlarını yapmak için kullanılır. Add, del, list olmak üzere 3 komut kullanılır.

* Add: Nickimizi, otomatik olarak identify edileceği identd ve hostu belirlememiz için kullanılır.
Kullanım: /nickserv access add Identd@Host
Örnek: /nickserv access add @1.2.3
Yukarıda ki komutu uyguladığımda;
Identdi Help, hostu(ip) 1.2.3 olan kullanıcı EgitimBOT nicki ile sunucuya girdiğinde; EgitimBOT nickinin şifresini girmeden EgitimBOT nicki ile ilgili tüm erişimleri (kanal yetkileri) kullanabilir.

* Del: Daha önceden mevcut olan Identd@Host'u silmek için kullanılır.
Kullanım: /nickserv access del Identd@Host
Örnek: /nickserv access del [email protected]

* List: Nickimizin otomatik erişimdeki Identd@Host'ları listemelek için kullanılır.
Kullanım: /nickserv access list

Ajoin: Nickimizi identify ettikden sonra otomatik olarak gireceğimiz kanalları ayarlamamız için kullanılır. Add, del, list olmak üzere 3 komut kullanılır.
Not: Ajoin listemizde olmasına rağmen bir kanal +k veya +i modelerinde ise veya +l modesi ile bir limit belirlenmiş ve kanal limiti dolmuş ise, o kanala giriş yapılamayacaktır.

* Add: Nickimizi identify ettikden sonra otomatik gireceğimiz kanalları eklemek için kullanılır.
Kullanım: /nickserv ajoin add #Educator
Örnek: /nickserv ajoin add #Educator
Not: Sunucumuzda ajoin listesinde aynı anda en fazla 20 kanal bulunabilir. Fakat en fazla 12 kanala aynı anda giriş yapılabilir. (/version => Chanlimit=#:12)

* Del: Nickimizi identify ettikden sonra otomatik girdiğimiz kanallardan istediğimizi silmek için kullanılır.
Kullanım: /nickserv ajoin del #Educator
Örnek: /nickserv ajoin del #Educator

* List: Otomatik olarak girdiğimiz kanalların listesini görmemiz için kullanılır.
Kullanım: /nickserv ajoin list

Set: Nickimiz ile ilgili özellikleri belirlememiz için kullanılır.
Kullanım: /nickserv set parametre veri
Not: Nickserv Set/Unset Komutları konusu eğitiminde daha ayrıntılı anlatılacaktır.

Unset: Nickimiz ile ilgili belirlenmiş bazı özellikleri deaktif etmek için kullanılır.
Kullanım: /nickserv unset parametre
Not: Nickserv Set/Unset Komutları konusu eğitiminde daha ayrıntılı anlatılacaktır.

Recover: Nickimizi kullanan kullanıcının, nickimizi kullanmasını sona erdirmek için kullanılır. Kullanıcının nicki, sunucu tarafından belirlenmiş nicklerden birine dönüşür.
Kullanım: /nickserv recover nick şifre
Örnek: /nickserv recover EgitimBOT 123456
Not: Güvenlik nedeni ile 60 saniye nickimiz, nickserv tarafından sunucuda tutulur.

Release: Nickserv tarafından tutulan nickimizi, 60 saniye beklemeden serbest bırakmak için kullanılır.
Kullanım: /nickserv release nick şifre
Örnek: /nickserv release EgitimBOT 123456

Ghost: IRC'de askıda kalmış nickimizi serbest bırakmak için kullanılır. Nickin sunucu ile bağlantısı tamamen kesilir.
Kullanım: /nickserv ghost nick şifre
Örnek: /nickserv ghost EgitimBOT 123456
Not: Askıda kalan nickimize Ghost komutunu uygulamaz isek;
Sunucu nickimize Ping gönderir ve Pong cevabı alamaz ise nickin askıda kaldığını anlar ve Ping timeout hatası ile sunucudan düşürür.

Info: Belirtilen nickin özelliklerini görmemiz için kullanılır.
Kullanım: /nickserv info nick
Örnek: /nickserv info EgitimBOT

Listchans: Nickimizin sadece founder olduğu kanalları listelemek için kullanılır.
Kullanım: /nickserv listchans

Alist: Nickimizin yetkili olduğu kanalların listesini ve kanallarda ki yetki seviyemizi görmek için kullanılır.
Kullanım: /nickserv alist

Status: Belirtilen nickin servisler tarafından durumunu öğrenmemiz için kullanılır.
Kullanım: /nickserv status nick
Örnek: /nickserv status EgitimBOT
Yukarıda ki komutu uyguladığımda;
4 adet rakamsal ifade ile karşılaşabilirim. Bunlar; 0, 1, 2 ve 3 rakamlarıdır.
* 0: Nickin offline veya şifresiz olduğunu gösterir.
* 1: Nickin auth kodunu girmediğini gösterir.
* 2: Nickin access erişim listesi ile tanındığını gösterir.
* 3: Nickin identify edildiğini gösterir.
Not: Tek bir status komutunda 16 nick belirtilebilir.
Kullanım: /nickserv status nick1 nick2 nick3 … nick16

Nickserv hakkında servislerden yardım almak için /nickserv help veya /services help komutları kullanılır.
Nickserv Genel Komutları hakkında servislerden yardım almak için /nickserv help commands veya /services help commands komutları kullanılır.

* Nickserv Genel Komutları konusu eğitimi sona ermiştir.

* Dökümanı okumayı bitirdikden sonra, ilgili eğitmene bunu bildiriniz.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir