Türkçe Mirc Pc-win (/loadbar)

Ozellik(Kullanim):
Baslik ismini belirliyebilirsiniz.
6 adet tema secenegi mevcut.
Minimum 1, maksimum 5 text ekleyebilirsiniz.
Yuklenme hizini belirliyebilirsiniz.(MS formatinda)
Not: Title-name kismina girece?iniz textde, bosluk yerine “-” kullanmalisiniz.

Resimdeki yukleniyor efekti gri renkte siz renkleri degistirebilirsiniz.

Kullanim sekli: / [title-name] [red|blue|green|grey|yellow|orange] [load speed] [loadtext1+loadtext2+3../max 5 loadtext])

Ornek: /loadbar Baslik-ismi.(title) grey 20 Birinci text+ikinci text+Ucuncu text+Dorduncu text+Besinci text

Kod;

loadbar {
var %echo = (/loadbar [title-name] [red|blue|green|grey|yellow|orange] [load speed] [loadtext1+loadtext2+3../max 5 loadtext])
if ($regex($1-/\\\\/g) < 3) { echo $color(info) - */loadbar: Hatal? veya eksik kullan?m. %echo | halt }
$iif($window(@loadbar),window -c @loadbar) | unset %load | clr $2
set %fill $hget($2,fill) | set %rect $hget($2,rect) | set %ptitle $hget($2,title) | set %clr $2
window -aCpdhBk0 +d @loadbar 0 0 220 65 | window -a @loadbar | drawfill -r @loadbar %fill %fill 0 0
drawrect -r @loadbar %rect 2 0 0 220 65 0 0 220 17 7 37 206 22 | drawrect -rf @loadbar %ptitle 1 2 2 216 13
drawtext -rbo @loadbar %fill %ptitle Arial 9 5 3 $ll($regsubex($1,/-/g,$chr(32))) | drawtext -rb @loadbar %fill %ptitle Arial 9 202 2 = x
.timerload -m 200 $3 inc %load $(|) drawrect -rf @loadbar %ptitle 1 10 40 $!(%load,2) 16 $(|) drawtext -rbo @loadbar %rect %fill Arial 9 7 22 $!+(Load,$chr(40),%,$round($calc($(%load,2) /2),0),$chr(41)) $(|) txt %clr $4-
}
alias -l clr {
if ($regex(red,$1)) { hadd -m red fill $rgb(169,14,21) | hadd -m red rect $rgb(43,0,14) | hadd -m red title $rgb(60,0,13) }
if ($regex(blue,$1)) { hadd -m blue fill $rgb(30,72,240) | hadd -m blue rect $rgb(5,20,78) | hadd -m blue title $rgb(9,33,132) }
if ($regex(green,$1)) { hadd -m green fill $rgb(0,200,0) | hadd -m green rect $rgb(0,35,0) | hadd -m green title $rgb(0,60,0) }
if ($regex(grey,$1)) { hadd -m grey fill $rgb(85,85,85) | hadd -m grey rect $rgb(25,25,25) | hadd -m grey title $rgb(50,50,50) }
if ($regex(yellow,$1)) { hadd -m yellow fill $rgb(255,255,0) | hadd -m yellow rect $rgb(85,85,0) | hadd -m yellow title $rgb(105,105,0) }
if ($regex(orange,$1)) { hadd -m orange fill $rgb(255,128,0) | hadd -m orange rect $rgb(66,33,0) | hadd -m orange title $rgb(128,64,0) }
}
alias -l ll var %t = $iif($len($1-) >= 29,$+($($1-,28),..),$1-) | var %tt = $regsubex(%t,/(?<=^)(.)/g,$upper(\\\\1)) | return %tt
alias -l mse if ($mouse.x >= $gettok($1,1,45) && $mouse.x < $gettok($1,2,45)) && ($mouse.y >= $gettok($1,3,45) && $mouse.y < $gettok($1,4,45)) return $true
alias -l txt {
var %:- = $timer(load).reps
if ($regex(%:-,^190$)) { drawrect -rf @loadbar %fill 1 62 20 148 15 | set -e %t1 $gettok($2-,1,43) | drawtext -rb @loadbar %rect %fill Arial 9 62 22 $ll(%t1) }
if ($regex(%:-,^140$)) { drawrect -rf @loadbar %fill 1 62 20 148 15 | set -e %t2 $iif(!$gettok($2-,2,43),%t1,$gettok($2-,2,43)) | drawtext -rb @loadbar %rect %fill Arial 9 62 22 $ll(%t2) }
if ($regex(%:-,^90$)) { drawrect -rf @loadbar %fill 1 62 20 148 15 | set -e %t3 $iif(!$gettok($2-,3,43),%t2,$gettok($2-,3,43)) | drawtext -rb @loadbar %rect %fill Arial 9 62 22 $ll(%t3) }
if ($regex(%:-,^50$)) { drawrect -rf @loadbar %fill 1 62 20 148 15 | set -e %t4 $iif(!$gettok($2-,4,43),%t3,$gettok($2-,4,43)) | drawtext -rb @loadbar %rect %fill Arial 9 62 22 $ll(%t4) }
if ($regex(%:-,^10$)) { drawrect -rf @loadbar %fill 1 62 20 148 15 | set -e %t5 $iif(!$gettok($2-,5,43),%t4,$gettok($2-,5,43)) | drawtext -rb @loadbar %rect %fill Arial 9 62 22 $ll(%t5) }
if ($regex(%:-,^0$)) .timer 1 1 drawtext -rbo @loadbar %rect %fill Arial 9 7 22 $+(Veriler ba?ar?yla yüklendi.,$str($chr(160),30)) $(|) unset %t1 %t2 %t3 %t4 %t5 $(|) .timercls 1 3 window -c @loadbar
}
on *:close:@loadbar:$iif($timer(cls),.timercls off)
menu @loadbar {
sclick:$iif($mse(202-207-4-9),window -n @loadbar) | if ($mse(209-216-4-11)) window -c @loadbar | .timerload off
mouse: {
$iif($mse(202-207-4-9),drawtext -rbo @loadbar $rgb(255,255,255) %ptitle Arial 10 202 2 =,drawtext -rb @loadbar %fill %ptitle Arial 9 202 2 = $+(x,$chr(160)))
$iif($mse(209-216-4-11),drawtext -rbo @loadbar $rgb(255,255,255) %ptitle Arial 10 210 2 x)
}
}

 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir