Vizyondaki Filmler Addonu

TurkIRC ©

turkircmircindir

 

alias sinema { if $sock(sinema) { sockclose sinema } |
sockopen sinema sinema.com 80 | echo 3 -st *
Sinema.com: Vizyondaki filmler alınmaya çalışılıyor. |
if $window(@Sinema.com) { clear @Sinema.com } }
alias -l htmlfree { var %x, %i =
$regsub($1-,/(^[^< ]*>|< [^>]*>|< [^>]*$)/g,$null,%x),
%x = $remove(%x, ) | return %x }
alias -l sinemay { if !$window(@Sinema.com)
{ window -nk0 @Sinema.com } | aline -p @Sinema.com $1- }
on *:sockopen:sinema:{ var %c = sockwrite -n $sockname |
%c GET /filmler.aspx?Status=4 HTTP/1.1 |
%c Host: sinema.com $+ $crlf $+ $crlf }
on *:sockread:sinema:{ if ($sockerr)
{ echo 3 -st * Sinema.com:
Vizyondaki filmleri alırken hata oluştu.
Lütfen tekrar deneyiniz. | halt }
else { var %- | sockread %- |
if ($count(%-,$chr(9)) == 13)
{ sinemay $+($iif(*red* iswm $v1,04,03),
$remove($htmlfree(%-),$chr(9),)) } elseif ( iswm %-)
{ sinemay 05Devamı ve daha fazla bilgi için:12
$+(,http://www.sinema.com/,$replace($gettok(%-,2,34),
sinema,zetbilgiler),) }
elseif (*HTML*:*Erhan İDİZ* iswm %-)
{ if $sock(sinema) { sockclose sinema } |
if $window(@Sinema.com) { window -a @Sinema.com } }
}
}

Ekleyen turkirc.com

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir