Winamp Ne Dinliyor eklentisi

download

mtooltips return $($mtt_dll,$1,$2-)
nimenu { if (!$(nimenu)) { dialog -m nimenu nimenu } }
hata { .return $input($1,ohud,Hata!) }
song {
set %chan $1
if ($1 == $null) set %chan #
if ($dll(WinAmpI.dll, IsRunning, 0) == false) {
echo - Winamp Açık Değil! %logo
halt
}
set %color1
set %color2
set %shf $dll(WinAmpI.dll, GetShuffle, 0)
set %state $dll(WinAmpI.dll, GetPlayState, 0)
set %vol $dll(WinAmpI.dll, GetVolume, 0)
set %song $dll(WinAmpI.dll, GetSong, 0)
set %poslen $dll(WinAmpI.dll, GetSongPosition, 0) $+ / $+ $dll(WinAmpI.dll, GetSongLength, 0)
set %track $dll(WinAmpI.dll, GetSongNumber,0) $+ / $+ $dll(WinAmpI.dll, GetSongCount,0)
set %bitrate $dll(WinAmpI.dll, GetBitRate, 0) $+ kbps
set %repeat $dll(WinAmpI.dll, GetRepeat, 0)
if (c isincs $gettok($chan(#).mode,1,32)) {
4«4 Winamp 4» 14 %song 6•4 Mp³ 6•14 Vol6:4 Yuzde %vol 6•14 Süre6:4 %poslen 6•14 Track6:4 %track 6•14 Bitrate6:4 %bitrate 6•14 Repeat6:4 %repeat 6•14
halt
}
if (%shf == true) {
set %shf1 Açık
}
if (%shf == false) {
set %shf1 Kapalı
}
if (%repeat == true) {
set %repeat Açık
}
if (%repeat == false) {
set %repeat Kapalı
set %Ethem Ethem
}
amsg 4«4 Winamp 4» 14 $remove(%song,ÿ) 6•4 Mp³ 6•14 Vol6:4 $chr(37) $+ %vol 6•14 Süre6:4 %poslen 6•14 Track6:4 %track 6•14 Bitrate6:4 %bitrate 6•14 Repeat6:4 %repeat 6•14

ÖRn :4«4 Winamp 4» ExtaSy 6•4 Mp³ 6•14 Vol6:4 %100 6•14 Süre6:4 00:00/unknown 6•14 Track6:4 1/1 6•14 Bitrate6:4 24kbps 6•14 Repeat6:4 Açık 6•

/song şeklinde calışır.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir