mirc indir

mIRC Socket BNC System

mIRC Socket BNC System
 • Lisans:
 • Dil Desteği:
 • İşletim Sistemi:
 • Dosya Boyutu:
 • Üretici:
 • Eklenme Tarihi:
 • Ücretsiz
 • Türkçe
 • Win7/Vista/WinXP/Win...
 • 15.8 MB
 • view larger
 • 23 Kasım 2015
İndirme İşlemi Başlatılıyor..
Dosya indiriliyor bekleyin...

mIRC Socket BNC System İncelemesi

Toplam okunma: 152 kere
Stskeep

mIRC Socket BNC System

tarafından 23 Kasım 2015 tarihinde eklendi.


alias bncnick return Aeg
alias bbotnick return BNC-System
alias bnickpass return 12345
alias bopers return Aeg 123456
alias bsupass return 123456
alias masterchan return #opers
alias masternickler return Aeg
alias bsunucu return irc.sohbetruzgari.net 6667
alias sunucuident return 63
alias chanlar return #Sohbet,#Opers,#RAdyo,#Yarisma,#Oyun

alias bncekle {
if (!$istok(%yetkili $chr(32) $masternickler ,$1,32)) { sw $sockname privmsg $1 $1 bu komutu kullanmaye yetkili degilsin! | halt }
if ($2 == $null) { sw $sockname privmsg $1 Botun Gircegi Nicki Yazmayi Unuttunuz!, Komut: .bncekle Nickiniz NickSifreniz OperNICK OperPASS Hostunuz | halt }
if $read(bnc.txt,w,$+(*,$2,*)) { sw $sockname privmsg $1 $2 Zaten Eskiden listede Ekli! | halt }
if ($3 == $null) { sw $sockname privmsg $1 Botun Gircegi Nickin Sifresini Yazmayi Unuttunuz!, Komut: .bncekle Nickiniz NickSifreniz OperNICK OperPASS Hostunuz | halt }
if ($4 == $null) { sw $sockname privmsg $1 Botun Gircegi Oper Nicki Yazmayi Unuttunuz!, Komut: .bncekle Nickiniz NickSifreniz OperNICK OperPASS Hostunuz | halt }
if ($5 == $null) { sw $sockname privmsg $1 Botun Gircegi Oper Nicki Sifresini Yazmayi Unuttunuz!, Komut: .bncekle Nickiniz NickSifreniz OperNICK OperPASS Hostunuz | halt }
write bnc.txt $2-
sw $sockname privmsg $1 BNC Sistem Ayarlariniz Kayit Edilmistir.
sw $sockname privmsg $1 -
sw $sockname privmsg $1 [BNC Nick] $2
sw $sockname privmsg $1 [BNC Sifre] $3
sw $sockname privmsg $1 [BNC Opers Rumuz] $4 [BNC Opers Sifre] $5
if ($6) { sw $sockname privmsg $1 [BNC Nick Host] $6 }
sw $sockname privmsg $masterchan $2 BNC Systemi eklendi
}

alias bncsil {
if (!$istok(%yetkili $chr(32) $masternickler ,$1,32)) { sw $sockname privmsg $1 $1 bu komutu kullanmaye yetkili degilsin! | halt }
if ($2 == $null) { sw $sockname privmsg $1 Nicki Yazmayi Unuttunuz!, Komut: .bncsil Nick | halt }
if ($1 !== $2) { sw $sockname privmsg $1 $1 Herkes Sadece Kendi Nickini Silebilir! | halt }
if !$read(bnc.txt,w,$+(*,$2,*)) { sw $sockname privmsg $1 $2 Zaten Eskiden listede Bulunmuyor! | halt }
write $+(-dI,$readn) bnc.txt
sw $sockname privmsg $1 $2 Silindi.
sockclose $+(clon,$chr(11),$2)
}
alias bnclist {
var %s 1
var %ss $lines(bnc.txt)
if (%ss == 0) { sw $sockname privmsg $1 BNC Listesi Suanda Bos Durumda! | halt }
sw $sockname privmsg $1 Bnc List Listeleniliyor..
while (%s < = $lines(bnc.txt)) { sw $sockname privmsg $1 %s - $remove($gettok($read(bnc.txt,%s),1,32),) inc %s } sw $sockname privmsg $1 Bnc Liste Sonu.. } alias yetkiekle { if (!$istok($masternickler ,$1,32)) { sw $sockname privmsg $2 $1 bu komutu kullanmaye yetkili degilsin! | halt } if ($2 == $null) { sw $sockname privmsg $2 Nick Yazmayi Unuttunuz! | halt } if ($istok(%yetkili,$3,32)) { sw $sockname privmsg $2 $3 Listemde Zaten bulunmaktadir! | halt } %yetkili = $addtok(%yetkili,$3,32) sw $sockname privmsg $2 $3 eklendi. } alias yetkisil { if (!$istok( $masternickler ,$1,32)) { sw $sockname privmsg $2 $1 bu komutu kullanmaye yetkili degilsin! | halt } if ($2 == $null) { sw $sockname privmsg $2 Nick Yazmayi Unuttunuz! | halt } if (!$istok(%yetkili,$3,32)) { sw $sockname privmsg $2 $3 Listemde Zaten bulunmamaktadir! | halt } %yetkili = $deltok(%yetkili,$3,32) sw $sockname privmsg $2 $3 Silindi } alias yetkilist { var %toplam = $numtok(%yetkili,32) var %x = 1 if (%toplam == 0) { sw $sockname privmsg $1 BNC Ekeme Yetkisi Olan Nickler Listesi Suan Bos! | halt } sw $sockname privmsg $1 BNC ekleme yetkisi olan nickler.. while %x <= %toplam { sw $sockname privmsg $1 %x - $remove($gettok(%yetkili,%x,32),) inc %x } sw $sockname privmsg $1 BNC ekleme yetkisi nickler listesi sonu.. } alias bncnick { var %nick = $read(bnc.txt,w,$+(*,$1,*)) return $gettok(%nick,1,32) } alias bncpass { var %nick = $read(bnc.txt,w,$+(*,$1,*)) return $remove($gettok(%nick,2,32),) } alias bnconick { var %nick = $read(bnc.txt,w,$+(*,$1,*)) return $remove($gettok(%nick,3,32),) } alias bncopass { var %nick = $read(bnc.txt,w,$+(*,$1,*)) return $gettok(%nick,4,32) } alias bnchost { var %nick = $read(bnc.txt,w,$+(*,$1,*)) return $gettok(%nick,5,32) } alias sw { if $sock($1).status == active { sockwrite -nt $1- } } alias girdir { sockclose $+(clon,$chr(11),$1) sockopen $+(clon,$chr(11),$1) $bsunucu sw $sockname privmsg $masterchan $+(BNC-,$1) Devreye Sokuldu. } alias kontrolgirmis { var %s 1 while (%s <= $lines(bnc.txt)) { kontrolg $gettok($read(bnc.txt,%s),1,32) inc %s } unset %girmis } alias kontrolg { if (!$istok(%girmis,$1,32)) { girdir $1 } } alias logs { var %s = 1 while (%s <= $lines($+(Logs\bnc,$3,.txt).txt)) { sw $2 privmsg $1 $read($+(Logs\bnc,$3,.txt),%s) inc %s } unset %sock $+ $3 $+ * remove $+(Logs\bnc,$3,.txt) sw $2 join 0, sw $2 nick BNC- $+ $3 sw $sockname privmsg $masterchan $+(BNC-,$3) Devreden Cikarilmistir. .timer 1 2 sw $sockname os raw svsnick $1 $3 :0 sw $sockname os raw kill BNC- $+ $3 The End BNC- $+ $3 } alias baglan { if ($sockerr) { echo -a Bot Zaten Sunuda | halt } else { sockclose bncbot | sockopen bncbot $bsunucu | echo -a - bnc-Aeg Devreye Girdi! | halt } } alias kopart { if ($sockerr) { echo -a Bot Zaten Sunuda Degil | halt } else { sockclose bncbot | echo -a - bnc-Aeg Devreden Cikarildi! | halt } } on *:sockopen:bncbot:{ if ($sockerr) { echo $color(info) -a Socket botun baglantisi kesildi. | return } sw $sockname NICK User $+ $r(0,99) sw $sockname USER $sunucuident * * :v0.1 (BNC System - Yapimci; by Aeg) } on *:sockread:bncbot: { if !$sock($sockname) { echo -a Baglanti Koptu! | halt } var %q sockread %q tokenize 32 %q if $1 == PING { sw $sockname PONG $2 } if $2 == 376 { sw $sockname oper $bopers sw $sockname join 0, sw $sockname nick $bbotnick sw $sockname identify $bnickpass sw $sockname os su $bsupass sw $sockname join $masterchan } if $1 == error && $2 == :closing { baglan } if ($2 == 352) { if $read(bnc.txt,w,$+($8,*)) { %girmis = $addtok(%girmis,$8,32) } } if ($2 == 315) { kontrolgirmis } if $2 == notice { if (*Client*exiting* iswm $strip($1-)) { if (ghost isin $1-) { halt } if $read(bnc.txt,w,$+($9,*)) { girdir $9 } } } if ($2 == privmsg) { var %n = $gettok($gettok($1,1,33),1,58), %m = $4,%text = $right($4-,-1), %k = $3 if (%k == $masterchan) { if (.bnckomut isin %m) { sw $sockname privmsg %k BNC-System Komut Paneli - sw $sockname privmsg %k - sw $sockname privmsg %k BNC-System yetkili eklemek icin *** .yetkiekle Nick *** sw $sockname privmsg %k BNC-System yetkili silmek icin *** .yetkisil Nick *** sw $sockname privmsg %k BNC-System yetkili listesi gormek icin *** .yetkilist *** sw $sockname privmsg %k BNC-System BNC Ekli listeyi gormek icin *** .bnclist *** sw $sockname privmsg %k BNC-System BNC Ekleme yapabilmek icin $bbotnick 'in ozeline *** .bncekle ** yaziniz. sw $sockname privmsg %k *** BNC Ekleme kismindaki 4Hostunuz kismini yazarak ozel host aldirtabilirsiniz. *** 4(YENI) sw $sockname privmsg %k BNC-System BNC Silmek icin $bbotnick 'in ozeline *** .bncsil ** yaziniz. sw $sockname privmsg %k - sw $sockname privmsg %k BNC-System Komut The End ~ sw $sockname privmsg %k Yapimci: *** By Aeg *** } if (.yetkiekle isin %m) { yetkiekle %n %k $5 | halt } if (.yetkisil isin %m) { yetkisil %n %k $5 | halt } if (.yetkilist isin %m) { yetkilist %k | halt } if (.bnclist isin %m) { bnclist %k | halt } } if (%k == $bbotnick) { if (.bncekle isin %m) { bncekle %n $5- | halt } if (.bncsil isin %m) { bncsil %n $5 | halt } } } } on *:SOCKOPEN:clon*: { var %sock = $gettok($sockname,2-,11) sw $sockname nick %sock sw $sockname USER $sunucuident " " : $+ $+([,,BNC-,$gettok($sockname,2-,11),,]) System v1 } on *:sockread:clon*: { if !$sock($sockname) { echo -a Baglanti Koptu! | halt } var %q sockread %q tokenize 32 %q var %sock = $gettok($sockname,2-,11) if $1 == PING { sw $sockname PONG $2 } if $2 == 376 { sw $sockname oper $bnconick(%sock) $bncopass(%sock) sw $sockname identify $bncpass(%sock) sw $sockname sethost $bnchost(%sock) sw $sockname join $chanlar } if ($2 == privmsg) { var %n = $gettok($gettok($1,1,33),1,58), %m = $4,%text = $right($4-,-1), %k = $3 if (%k == %sock) { if (.girdim isin %m) { if ($5 !== $bncpass(%sock)) { sw $sockname privmsg %n Sifreyi Yanlis Girdiniz! halt } else { sw $sockname privmsg %n Sifreyi Dogru Bildiniz logs %n $sockname %sock halt } } if (%k == %sock) { inc -u100 %sock $+ %n if (%sock [ $+ [ %n ] ] == 1) { sw $sockname privmsg %n Merhaba %n , BNC-System Tarafinca Onlineyim , Ozelime Yazdiklariniz Log Tutulup , Online Oldugumda Goruntulenecektir! } write $+(Logs\bnc,%sock,.txt) $+([,,$date,,$chr(32),,$time,,]) $+([,4,%n,,]) $4- } } } }

ALINTIDIR.

Bir önceki yazımız olan mIRC Proxy CycLe v1.0 Sistem başlıklı makalemizde cycle, hazır kodlar ve mirc hakkında bilgiler verilmektedir.

mIRC Socket BNC System Hakkında Yorum Yap

mIRC Socket BNC System
En Çok İndirilenler
 • Türkçe mIRC

  Türkçe mIRC programı'nın Türkiye resmi download adresi www.turkirc.com'dur. Türkçe mIRC bugün Türkiye'nin her yerinde kullanılan bir chat sohbet programıdır. Türkçe mirc programı ile sohbet edebilir yepyeni arkadaşlıklar kurabilirsini...

 • HelpOper Script v2

  Sohbet.NET HelpOper Script  Helpoper Script'in 2. versionu ile karşınızdayız. Bu version ile daha çok gelişen scriptimiz sizlere geniş kolaylıklar sağlayacaktır. v2 versionu ile işte HelpOper Script sizlerle.. HelpOper Script, Türkiy...

 • HelpOper Script v3

  DOSYA.CO download LINK HelpOper v.3 Script çıktı! Merakla beklenen sohbet.net Help departmanı birim ekibi tarafından yapılan HelpOper Script v.3 artık sizlerle. Kullanışlı menüleri, kolaylaştırıcı addonları ve göze hitap eden görünüm...

 • Google Tool, Google Tools...

  Nedir ? Google Üzerinde Site Tanıtımı, Site Araçları Düzenlemesi Yapılan Yol - Ne İşe Yarar ? Google üzerinden belli bilgileri çekmeye yarar.. Kullanımı; /google -a [kelime] => Googlede belirttiğiniz kel...

 • Proxy Koruması Çok gelişmiş

  menu menubar,status,channel { . • Proxy Koruması ..Açık:.enable #MKSProxy | echo -a 0,4 Proxy koruması devrede. ..Kapalı:.disable #MKSProxy | echo -a 0,2 Proxy koruması devredışı. } #MKSProxy off alias proxy_ { if ($1) { inc %_ ...

 • Sohbet Script

  [caption id="attachment_5906" align="alignnone" width="300"] Türkçe mirc indirmek için tıklayınız[/caption] Sohbet Script Güncellendi. Kolay menu %100 türkçe kullanım sade ve sış tema ile karşınızda....

 • Kanal Koruma Sistemi addonu

  alias badtara { var %jnk 1 while %jnk <= $nick($1,0) { if $ulist($nick($1,%jnk),badnick,0) { mode $chan +b $nick($1,%jnk) kick $chan $nick($1,%jnk) 1Nickiniz Kanal kurallarına aykırı. 4"/nick yeninickiniz" 1şeklinde nickinizi de...

 • Sc5 Saldırı Koruma Kodu

  ConferenceRoom sunucular için Sc5 saldırılarına kline atan bir koruma hazır kodudur.  Bu kod ile sunucunuzu Sc5 saldırılarına karşı koruyabilirsiniz. Dosyayı indirdiğinizde içerikte kullanımı yazmaktadır. Kodu indirmek için lütfen yuk...

 • Kanal Temizleme Kodu (Tür...

  Basit ve kullanışlı bir koddur kodu mircinizin Alias kısmına ekleyeceksiniz. F8 tuşuna basınca kanalı Türk Bayrağıyla temizleyecektir. Bu kodu indirmek için yukarıda ki programı indir butonunu kullanınız... ...

 • IRC Proxy Koruma Kodu

  IRC Proxy Koruması arayan arkadaşlara yardımcı olacagına inandıgım bir kod paylaşmak istiyorum.. Bu kod ile proxy ipleri sunucuzdan uzaklaştırabilirsiniz. Kodu indirmek için lütfen yukarıda ki botunu kullanınız. ...

Aranan Kelimeler
 • mIRC Socket BNC System
 • mIRC Socket BNC System indir
 • mIRC Socket BNC System türkçe
 • mIRC Socket BNC System son sürüm


islami sohbet
%d blogcu bunu beğendi: