mIRC Spamfilter Dialog | Ekleme – Silme – Düzenleme |

Spamfilter bir çok kişinin girişmeye tereddüt ettiği bir konudur aslında. O tereddütü kaldırmak ve direk olarak /spamfilter add …. komutu uygulanırkenki karşılaşılan hataları önlemek amacıyla bu diyalogu yazdım.

Kullanımı gayet basit; sağ klik menüsünde sadece +o flagınız olduğunda aktif olacak şekilde ayarladım. Çeşitli uyarı ya da bilgilendirmeler ile diyalogun o an işleminizi neden yapmadığını, yaptıysa da sonucu ile gösterir. Çıkış mesajı eklemedim yeni spam ekleme seçenekleri arasına çünkü günümüzde çıkış mesajını opsiyonel olarak bırakan bir sunucu yok (Hem de ilgili kutuya sığdıramadım =)).

Spamfilter listesinde 200+ olan sunucularda diyalogun her seferinde stats f çekip de mIRC’i kasmaması için kullanıcıya TXT’den okutarak spamfilter girdilerini düzenleme/silme/ekleme seçeneği de ekledim. Öncelikle standart kullanım ile verimi denemenizi tavsiye ederim. Eğer kasıldığını farkederseniz Spamfilteri TXT’den Okut seçeneği seçin.

Ayrıca Sebep kısımlarında boşluk kullanabilirsiniz. Diyalog boşluk karakterini _ olarak değiştirerek ekleme yapacaktır.

Umarım ki işinize yarar. İyi paylaşımlar.

dialog spamdialog {  title "Spamfilter Dialog | Ekleme - Silme - Düzenleme | "  size -1 -1 405 250  option dbu  list 1, 10 10 285 132, size extsel hsbar  box "Görüntüle - Düzenle", 2, 300 7 95 135  text "Hedef:", 3, 304 28 25 8  text "Uygulama:", 4, 344 28 30 8  text "Süre:", 5, 344 50 20 8  text "Sebep:", 6, 304 72 25 8  text "Yakalanacak Metin:", 7, 304 94 61 8  text "Ekleyen:", 8, 304 116 50 8  edit "", 9, 303 36 35 10, read  edit "", 10, 343 36 35 10, read  edit "", 11, 343 58 35 10, read  edit "", 14, 303 80 85 10, read  edit "", 13, 303 102 85 10, read  edit "", 12, 303 124 85 10, read  check "Düzenle", 15, 353 13 35 10  combo 17, 343 36 35 50, hide size drop  combo 18, 343 58 35 50, hide size drop  check "c", 19, 303 36 10 10, hide push  check "p", 20, 314 36 10 10, hide push  check "n", 21, 325 36 10 10, hide push  check "a", 22, 303 47 10 10, hide push  check "N", 23, 314 47 10 10, hide push  check "d", 24, 325 47 10 10, hide push  check "t", 25, 303 58 10 10, hide push  check "u", 26, 314 58 10 10, hide push  check "P", 27, 325 58 10 10, hide push  button "Sıfırla", 62, 309 119 35 12, hide  button "Uygula", 28, 353 119 35 12, hide  box "Yeni Spam Ekle:", 16, 10 163 385 65  box "Hedef:", 29, 15 172 166 50  check " c : Kanal Msj.", 30, 20 182 43 10  check " p : Özel Msj.", 31, 70 182 43 10  check " a : Away Msj.", 32, 125 182 45 10  check " n : Özel Notice", 33, 20 194 50 10  check " N : Kanal Notice", 34, 70 194 50 10  check " d : DCC", 35, 125 194 35 10  check " t : Topic", 36, 20 206 30 10  check " u : nick!user@host:realname", 37, 98 206 80 10  check " P : Part Msj.", 38, 54 206 40 10  box "Uygulama:", 61, 185 172 100 50  radio "Kill", 39, 190 182 28 10, group  radio "Shun", 40, 190 194 28 10  radio "Kline", 41, 190 206 28 10  radio "Gline", 42, 219 182 28 10  radio "Zline", 43, 219 194 28 10  radio "Gzline", 44, 219 206 28 10  radio "Block", 45, 248 182 30 10  radio "DccBlock", 46, 248 194 32 10  radio "TempShun", 47, 248 206 34 10  text "Sebep:", 48, 290 177 19 8  edit "", 49, 310 176 80 10, autohs  text "Yakalanacak Metin:", 50, 290 190 52 8  edit "", 51, 290 198 100 10, autohs  button "Ekle", 52, 360 211 30 12  button "Yenile", 53, 70 147 37 12  button "Tamam", 54, 147 233 35 12, ok  button "Kapat", 55, 222 233 35 12, cancel  button "Seçilen(ler)i Sil", 56, 10 147 50 12  text "Süre:", 57, 290 213 17 8  combo 58, 310 212 35 50, size drop  check "Spamfilteri TXT'den Okut:", 59, 311 149 69 10, left  box "", 60, 300 142 95 21}on *:dialog:spamdialog:init:*:{  didtok $dname 17 44 kill,shun,kline,gline,zline,gzline,block,dccblock,tempshun  didtok $dname 18,58 44 -,15dk.,30dk.,45dk.,1saat,3saat,5saat,1gün,5gün,10gün  did -c $dname 58 1  $iif(%spm_txt,did -c $dname 59)}on *:dialog:spamdialog:sclick:59:{   if %spm_txt { unset %spm_txt | did -u $dname 59 } | else { set %spm_txt 1 | filter -if $dname 1 spamlist.txt | did -c $dname 59 }}on *:dialog:spamdialog:sclick:15:{  var %satır = $did(1,$did(1).sel).text   did -v $dname 8-12 | did -h $dname 17-28,62 | did -m $dname 13,14 | did -u $dname 19-27  if $did(15).state == 1 {    did -h $dname 8-12 | did -v $dname 17-28,62 | did -n $dname 13,14 | did -u $dname 19-27    did -c $dname 17 $findtok($didtok(17,44),$did(10,$did(10).sel).text,1,44)    did -c $dname 18 $findtok($didtok(18,44),$did(11,$did(11).sel).text,1,44)    if c isincs $gettok(%satır,2,32) { did -c $dname 19 }    if p isincs $gettok(%satır,2,32) { did -c $dname 20 }    if n isincs $gettok(%satır,2,32) { did -c $dname 21 }    if a isincs $gettok(%satır,2,32) { did -c $dname 22 }    if N isincs $gettok(%satır,2,32) { did -c $dname 23 }    if d isincs $gettok(%satır,2,32) { did -c $dname 24 }    if t isincs $gettok(%satır,2,32) { did -c $dname 25 }    if u isincs $gettok(%satır,2,32) { did -c $dname 26 }    if P isincs $gettok(%satır,2,32) { did -c $dname 27 }  }}on *:dialog:spamdialog:sclick:1:{  var %satır = $did(1,$did(1).sel).text  if ($gettok(%satır,1,32) === f) {     did -ub $dname 15 | did -v $dname 8-12 | did -h $dname 17-28,62 | did -m $dname 13,14 | did -u $dname 19-27  }  if ($gettok(%satır,1,32) === F)  {     did -eu $dname 15 | did -v $dname 8-12 | did -h $dname 17-28,62 | did -m $dname 13,14 | did -u $dname 19-27  }  if $did(15).state == 1 {    did -u $dname 19-27  }  if ($did(1,0).sel > 1) { did -ub $dname 15 | did -r $dname 9-14 }  else {    did -ra $dname 9 $gettok(%satır,2,32)    did -ra $dname 10 $gettok(%satır,3,32)    did -ra $dname 11 $süre_spm($gettok(%satır,4,32))    did -ra $dname 12 $gettok($gettok(%satır,6,32),1,33)    did -ra $dname 13 $gettok(%satır,7-,32)    did -ra $dname 14 $gettok(%satır,5,32)  }}on *:dialog:spamdialog:sclick:62:{  var %satır = $did(1,$did(1).sel).text   did -u $dname 19-27  did -c $dname 17 $findtok($didtok(17,44),$did(10,$did(10).sel).text,1,44)  did -c $dname 18 $findtok($didtok(18,44),$did(11,$did(11).sel).text,1,44)  did -ra $dname 13 $gettok(%satır,7-,32)  did -ra $dname 14 $gettok(%satır,5,32)  if c isincs $gettok(%satır,2,32) { did -c $dname 19 }  if p isincs $gettok(%satır,2,32) { did -c $dname 20 }  if n isincs $gettok(%satır,2,32) { did -c $dname 21 }  if a isincs $gettok(%satır,2,32) { did -c $dname 22 }  if N isincs $gettok(%satır,2,32) { did -c $dname 23 }  if d isincs $gettok(%satır,2,32) { did -c $dname 24 }  if t isincs $gettok(%satır,2,32) { did -c $dname 25 }  if u isincs $gettok(%satır,2,32) { did -c $dname 26 }  if P isincs $gettok(%satır,2,32) { did -c $dname 27 }}on *:dialog:spamdialog:sclick:28:{  var %satır = $did(1,$did(1).sel).text   var %y = 19 { while %y < = 27 { if $did(%y).state == 1 { set -u5 %hedef $addtokcs(%hedef,$did(%y),44) } | inc %y } }  spamfilter del $gettok(%satır,2,32) $gettok(%satır,3,32) $gettok(%satır,4,32) $gettok(%satır,5,32) $gettok(%satır,7-,32)  spamfilter add $remove(%hedef,$chr(44)) $did(17,$did(17).sel).text $saniye($did(18,$did(18).sel).text) $&    $iif(!$did(14),-,$replace($did(14),$chr(32),$chr(95))) $did(13)  noop $input(Spamfilter belirttiğiniz şekilde düzenlendi.,o)  if %spm_txt {    write $+(-l,$did(1).sel) spamlist.txt F $remove(%hedef,$chr(44)) $did(17,$did(17).sel).text $&      $saniye($did(18,$did(18).sel).text) $iif(!$did(14),-,$replace($did(14),$chr(32),$chr(95))) $&      $address($me,5) $did(13)  loadbuf -ro $dname 1 spamlist.txt } | else { did -r $dname 1 | stats f }}on *:dialog:spamdialog:sclick:56:{  if $did(1,0).sel == 1 {    if $left($did(1).seltext,1) === f { noop $input(Bu spamfilter silinemez!,ohud,Hata!) | goto son }    spamfilter del $gettok($did(1).seltext,2-5,32) $gettok($did(1).seltext,7-,32)    $iif(%spm_txt,write $+(-d,$did(1).sel) spamlist.txt)  }  else {    var %a = 1    while %a <= $did(1,0).sel {      $iif($left($did(1,$did(1,%a).sel).text,1) === f, inc %h)      spamfilter del $gettok($did(1,$did(1,%a).sel).text,2-5,32) $gettok($did(1,$did(1,%a).sel).text,7-,32)      $iif(%spm_txt,write $+(-d,$did(1).sel) spamlist.txt)      inc %a    }  }  noop $input(Seçtiğiniz $qt($did(1,0).sel) spamfilter girdisinden $qt($calc($did(1,0).sel - %h)) tanesi silindi.,o)  unset %h | did -r $dname 1 | $iif(%spm_txt,loadbuf -o $dname 1 spamlist.txt,stats f)  :son}on *:dialog:spamdialog:sclick:53:{ did -r $dname 1 | $iif(%spm_txt,loadbuf -o $dname 1 spamlist.txt,stats f) }on *:dialog:spamdialog:sclick:52:{   var %y = 30 { while %y <= 38 { if $did(%y).state == 1 { set -u5 %hedef $addtokcs(%hedef,$mid($did(%y),2,2),44) } | inc %y } }  var %z = 39 { while %z <= 47 { if $did(%z).state == 1 { set -u5 %uygulama $lower($did(%z)) } | inc %z } }  if (!%hedef || !%uygulama) { noop $input(Yeni spamfilter için hedef ya da uygulama seçmediniz!,ohud,Hata!) }  else {    spamfilter add $remove(%hedef,$chr(44)) %uygulama $saniye($did(58,$did(58).sel).text) $&      $iif(!$did(49),-,$replace($did(49),$chr(32),$chr(95))) $did(51)    $iif(%spm_txt,write spamlist.txt F $remove(%hedef,$chr(44)) %uygulama $saniye($did(58,$did(58).sel).text) $&      $iif(!$did(49),-,$replace($did(49),$chr(32),$chr(95))) $address($me,5) $did(51))    noop $input(Belirttiğiniz spamfilter eklendi.,o)    did -r $dname 1,49,51    did -u $dname 30-47    did -c $dname 58 1    $iif(%spm_txt,loadbuf -o $dname 1 spamlist.txt,stats f)  }}alias süre_spm { return $replace($duration($1),secs,saniye,sec,saniye,mins,dk.,hrs,saat,days,gün,day,gün,wk,hafta,min,dk.,Hr,saat) }alias saniye {   if gün isin $1- { return $calc($remove($1-,gün) * 86400) }  if dk. isin $1- { return $calc($remove($1-,dk.) * 60) }  if saat isin $1- { return $calc($remove($1-,saat) * 3600) }  else { return - }}menu status,query,channel {   $iif(o !isincs $usermode,$style(2)) Spamfilter Dialog:spamdialog}alias -l spamdialog { dialog $iif($dialog(spamdialog),-v,-m spamdialog) spamdialog | stats f }raw 229:*:{ if $dialog(spamdialog) { tokenize 32 $1- | did -az spamdialog 1 $2-4 $7- | halt } }raw 219:*:{ if $2 === f && $dialog(spamdialog) { $iif(%spm_txt,filter -if spamdialog 1 spamlist.txt) | halt } }

Bir cevap yazın