Aidatsız Kredi Kartı Sunmayan Bankaya 5 Milyon TL Ceza Verilecek

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı’nın hazırladığı ‘Tüketiciyi Koruma Kanunu’ önceki gün mecliste onaylandı.

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı’nın hazırladığı ‘Tüketiciyi Koruma Kanunu’ önceki gün mecliste onaylandı. Yeni yasada cezalara ilişkin maddede yapılan değişiklik ile tüketicilere yıllık üyelik aidatı ve benzeri isim altında ücret tahsil edilmeyen kredi kartı sunmayan bankalara verilecek idari para cezasının miktarı 5 milyon TL’ye çıkarıldı.

Gümrük ve Ticaret Bakanı Hayati Yazıcı, yeni yasa hakkında yazılı bir açıklama yaptı. Hayati Yazıcı, bankaların tüketicilerden faiz dışında alacağı ücret, komisyon ve masrafların bakanlığın görüşüyle Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) tarafından belirleneceğini belirtti. Yazıcı, “Komisyonda kabul edilen önerge doğrultusunda taslağa eklenen madde ile yoğun tüketici mağduriyetlerinin yaşandığı, katılımcılarına bir miktar para veya mal varlığı ortaya koymak karşılığında, gerçekçi olmayan yüksek kazanç beklentisi vaat eden ve tamamen sistemi kuran sınırlı sayıdaki kişilerin para kazanmasına dayanan saadet zinciri olarak ta bilinen ‘piramit satış sistemlerini’ yasaklayan düzenlemeler yapıldı.” dedi. Kanun Taslağı’nda yer alan ‘tüketici’ tanımına gerçek kişilerin yanı sıra tüzel kişiler de eklendi. Bu maddeyle özellikle kamu yararına çalışan dernek ve vakıflar ile apartman site yöneticiliklerin de kanunun sağladığı haklardan faydalanması öngörüldü.

Yeni yasada Bakanlık tarafından çıkarılacak ikincil düzenlemelerde başta tüketici dernekleri olmak üzere ilgili kamu kurum ve kuruluşlarının, STK’ların, meslek örgütlerinin görüşlerinin alınması zorunlu kılındı. Hayati Yazıcı, komisyonda yapılan değişiklikle son zamanlarda saldırgan bir satış türü olarak öne çıkan ve çok sayıda tüketiciyi mağdur etmeye başlayan devre mülk ve devre tatil amaçlı konutların ön ödemeli, maket üzerinden satışlarında tüketiciyi koruyacak olan teminat ve bina tamamlama sigortası, sözleşmeden dönme ve teslim süresine ilişkin düzenlemeler yapıldığını kaydetti.

Kanun Tasarısı 23 Mayıs 2013 tarihinde başbakanlığa gönderilmiş, 27 Mayıs 2013 tarihinde Bakanlar Kurulu’na sunulmuş ve 4 Haziran 2013 tarihinde de TBMM’ye sevk edilmişti. TBMM Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu’nda tasarının geneli üzerindeki görüşmeleri müteakiben verilen önerge doğrultusunda, daha ayrıntılı bir şekilde incelenebilmesini teminen bir Alt Komisyon kurulmasına karar verildi.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir