Anket Addonu

On *:Join:#: {
if ($nick !== $me) {
if ($chan == %anketkanal) { .msg $nick Anketimize katılmak ister misiniz? | .msg $nick Anketimize katılmak için lütfen !Anket yazınız. | .msg $nick Anket sonuçlarını görmek içinse !Sonuc yazınız. | AnketleriBirArttir }
if ($chan !== %anketkanal) { Halt }
}
}
On *:Text:*:?: {
if ($1 == !Sonuc) { Sonuclar }
if ($1 == !Anket) { Anket }
if ($1 == !Oy) { Set %OyAdresi $address($nick,3) | Set %oyveren $nick | Set %VerdigiOy $2 | .Denetleme }
}
Alias Sonuclar {
if (%sonuc1 !== $null) { .msg $nick 4 %sonuc1 sonucunun ald??? oy say?s? %sonucoy1 }
if (%sonuc2 !== $null) { .msg $nick 2 %sonuc2 2sonucunun ald??? oy say?s? %sonucoy2 }
if (%sonuc3 !== $null) { .msg $nick 4 %sonuc3 2sonucunun ald??? oy say?s? %sonucoy3 }
if (%sonuc4 !== $null) { .msg $nick 2 %sonuc4 2sonucunun ald??? oy say?s? %sonucoy4 }
}
Alias Anket {
.msg $nick Anketimize hoşgeldiniz.
.msg $nick Anket sorumuz şöyledir.
.msg $nick 
.msg $nick %anketsoru
.msg $nick 
.SonucOzel
}
Alias SonucOzel {
if (%sonuc1 !== $null) { .msg $nick 1) 4 %sonuc1 }
if (%sonuc2 !== $null) { .msg $nick 2) 4 %sonuc2 }
if (%sonuc3 !== $null) { .msg $nick 3) 4 %sonuc3 }
if (%sonuc4 !== $null) { .msg $nick 4) 4 %sonuc4 }
.msg $nick 
.msg $nick Anketimize katılmak için lütfen !Oy Seçtiğiniz ??kk?n numarası. Örn : !Oy 1
}
Alias Denetleme {
if $read(Liste.txt,w,%OyAdresi) { .msg %Oyveren Üzgünüm, daha önceden oy kullanmısınız. | halt }
if !$read(Liste.txt,w,%OyAdresi) { .Oylamayap }
}
Alias OylamaYap {
if (%VerdigiOy == $NULL) { .msg %Oyveren Lütfen seçti?iniz anket cevabının numarasını giriniz. | .msg %Oyveren Örnek : !Oy 2 | halt }
if (%VerdigiOy == 1) { inc %sonucoy1 }
if (%VerdigiOy == 2) { inc %sonucoy2 }
if (%VerdigiOy == 3) { inc %sonucoy3 }
if (%VerdigiOy == 4) { inc %sonucoy4 }
.msg $nick Oyunuz kaydedilmi?tir. Oylama yaptığınız anket cevap numarası %VerdigiOy
.write Liste.txt %OyAdresi
.halt
}
Alias AnketleriBirArttir {
inc %ilkanketgiris
if (%ilkanketgiris == 1) {
if (%sonuc1 !== $null) { inc %sonucoy1 }
if (%sonuc2 !== $null) { inc %sonucoy2 }
if (%sonuc3 !== $null) { inc %sonucoy3 }
if (%sonuc4 !== $null) { inc %sonucoy4 }
}
if (%ilkanketgiris !== 1) { return }
}
Alias f1 {
set %anketkanal $$?=\\”Anket kanalını ba??nda # olarak yazınız.\\” | TestKanal
}
Alias TestKanal {
if (%anketkanal == $null) { echo -a Anket sistemi anket kanalı olmadan maalesef çalışmaz. | halt }
if (%anketkanal !== $null) { set %anketsoru $$?\\”Anketin sorusunu açık bir dille yazınız.\\” | AnketSoruTest }
}
Alias AnketSoruTest {
if (%anketsoru == $Null) { echo -a Sorusuz anket olur mu hiç? :) | echo -a Lütfen ankete soru girin. | halt }
if (%anketsoru !== $null) { Set %sonuc1 $$?=\\”Anket cevap 1 yaz?n?z\\” | Cevapbirtest }
}
Alias CevapbirTest {
if (%sonuc1 == $null) { echo -a Lütfen ankete sonuç giriniz. | halt }
if (%sonuc1 !== $null) { set %sonuc2 $$?=\\”Anket cevap 2 yaz?n?z\\” | Cevapikitest }
}
Alias CevapikiTest {
if (%sonuc2 == $null) { echo -a Lütfen ankete sonuç giriniz. | halt }
if (%sonuc2 !== $null) { set %sonuc3 $$?=\\”Anket cevap 3 yaz?n?z\\” | Cevapuctest }
}
Alias CevapucTest {
if (%sonuc3 == $null) { echo -a Lütfen ankete sonuç giriniz. | halt }
if (%sonuc3 !== $null) { set %sonuc4 $$?=\\”Anket cevap 4 yaz?n?z\\” | Cevapdorttest }
}
Alias CevapdortTest {
if (%sonuc4 == $null) { halt }
if (%sonuc4 !== $null) { halt }
}

Ekleyen turkirc.com TurkIRC ©

turkircmircindir

 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir