Nick Takip addonu

on 1:connect:{ .IAL On | takip + 300 }
alias takip {
if $1 == + { $iif($hget(Takip),hfree Takip) |
.enable #Takip | $iif(!$hget(Takip),hmake Takip 1000) |
set %cSj $iif($2,$2,300) | echo -ta 4Takip Modu Devrede!.. $+([,%cSj,sn.,]) }
else { .disable #Takip | unset %cSj | echo -ta 14Takip Modu DevreDışı ! }
}
#Takip on
on ^*:QUIT:{ hadd $iif($address($nick,2),$+(-u,%cSj),$+(-u1))
Takip $address($nick,2) $iif($istok($hget(Takip,$address($nick,2)),$nick,3 2),$hget(Takip,$address($nick,2)),$iif($hget(Takip ,
$address($nick,2)),$hget(Takip,$address($nick,2)) + $nick,$nick)) }
on !^*:JOIN:#:{
if ($hget(Takip,$address($nick,2)) && $hget(Takip,$address($nick,2))
!= $nick) { echo -t $chan 4Takip Raporu:12 $nick 5nickinin %cSj saniye içinde kullandığı nickler:14 $hget(Takip,$address($nick,2)) }
if $gettok($hget(Takip,$address($nick,2)).data,0,43) >
3 { ban -k $chan $nick 2 Nick Change }
}
#Takip end

Ekleyen turkirc.com TurkIRC ©

turkircmircindir

 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir