ASP / Veri Tabanı

protected void Button4_Click(object sender, EventArgs e) { OleDbConnection yeni = new OleDbConnection(); OleDbCommand eski = new OleDbCommand(); OleDbDataReader rdr; yeni.ConnectionString = ” Provider = .Jet.OleDb.4.0; Data Source = ” + .MapPath(“.mdb”); yeni.Open(); eski.Connection = yeni; eski.CommandText = “SELECT * from kayit”; rdr = eski.ExecuteReader(); string KulAd, Sifre; KulAd = TextBox6.Text; Sifre = TextBox7.Text; while (rdr.Read()) { if (KulAd == Convert.ToString(rdr[“KulAd”]) && Sifre == Convert.ToString (rdr[“Sifre”])) { Response.Redirect(“Anasayfa.aspx”); } else { Response.Write(“Hatalı Giriş”); } yeni.Close(); } } } }

TurkIRC ©

turkircmircindir

 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir