DATABASE / SQL Server 2005 GSM No Kontrolü

CREATE FUNCTION [dbo].[fn_GSM]
(
@deger nvarchar(1000)
)
RETURNS @RtnValue table
(
nvarchar(10)
Durum bit
)
AS
BEGIN
SET @deger = LTRIM(RTRIM(@deger))

DECLARE @karakterler NVARCHAR(10)
SET @karakterler = ‘0123456789'

DECLARE @deger_ NVARCHAR(1000)
SET @deger_ = ”

DECLARE @say INT
SET @say = 1

DECLARE @ NVARCHAR(1)


Insert Into @RtnValue (GSM, Durum) values (Substring(@deger_, 1, 10), 1)
else
Insert Into @RtnValue (GSM, Durum) values (”, 0)

Return
END

©

turkircmircindir

 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir