DATABASE / SQL Server 2005 GSM No Kontrolü

CREATE FUNCTION [dbo].[fn_GSM]
(
@ nvarchar(1000)
)
RETURNS @RtnValue table
(
GSM nvarchar(10),
Durum bit
)
AS
BEGIN
SET @deger = LTRIM(RTRIM(@deger))

DECLARE @karakterler NVARCHAR(10)
SET @karakterler = ‘0123456789’

DECLARE @_ NVARCHAR(1000)
SET @_ = ”

DECLARE @say INT
SET @say = 1

DECLARE @ NVARCHAR(1)

WHILE (@say < = LEN(@deger)) BEGIN SET @harf = '' SET @harf = SUBSTRING(@deger, @say, 1) IF (CHARINDEX(@harf, @karakterler) != 0) BEGIN SET @_ = @deger_ + @harf END SET @say = @say + 1 END if (Substring(@deger_ 1, 1) = '5') SET @_ = Substring(@deger_, 1, Len(@deger_)) else if (Substring(@deger_, 1, 2) = '05') SET @deger_ = Substring(@deger_, 2, Len(@deger_)) else if (Substring(@deger_, 1, 3) = '905') SET @deger_ = Substring(@deger_, 3, Len(@deger_)) else if (Substring(@deger_, 1, 4) = '0905') SET @deger_ = Substring(@deger_, 4, Len(@deger_)) else if (Substring(@deger_, 1, 5) = '00905') SET @deger_ = Substring(@deger_, 5, Len(@deger_)) else SET @deger_ = '' if (Len(@deger_) >= 10)
Insert Into @RtnValue (GSM, Durum) values (Substring(@_ 1, 10), 1)
else
Insert Into @RtnValue (GSM, Durum) values (” 0)

Return
END

TurkIRC ©

turkircmircindir

 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.