Badnick Koruması (Hash)

on *:start:{ $iif(!$isfile(badnick.tprk).write badnick.tprk) | .hmake badnick 100 | .hload badnick badnick.tprk }
on @*:join:#:{
if $hfind(badnick,$nick,1,W).data {
mode # +b $nick
kick # $nick 1Nick değiştirip(/nick yeninick) kanala giriş yapabilirsiniz..
if !$hget(bdnck,$nick) {
.hinc -msu20 bdnck $nick
msg #Opers [ JOIN ] $nick nicki badnick olarak tespit edildi. $+([,$chr(32),$hget(badnick,$hfind(badnick,$nick,1,W).data),$chr(32),])
}
}
}
on *:nick:{
if $hfind(badnick,$newnick,1,W).data {
msg #Opers [ NICK ] $newnick nicki badnick olarak tespit edildi. $+([,$chr(32),$hget(badnick,$hfind(badnick,$newnick,1,W).data),$chr(32),])

Komut(lar):
!badnick ekle Nick (*?) Mask olarak ekleyebilirsiniz.
!badnick sil Nick
!badnick tara Nick Etkilenen nick'in maskını gösterir. (Nick: turgay - Mask: [ *gay ])
!badnick list
!tara #Kanal Belirlenen kanal'da badnick taraması yapar.

Badnick dosyası klasorun(//run $mircdir) içine atınız.
badnick.tprk

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir