mIRC HASH Kufur korumasi!

on @*:TEXT:*:#: { ; +o +h +v ler bu degerden etkilenmeyecekler if ($nick !isreg #) return var %l = $strip($1-) if ($hmatch(kufur,%l)) { ban -u300 # $nick 3 kick # $nick Kotu kelimeler kullandığınız için girişiniz Yasaklanmıştır! } } alias kufur { if ($1 == ekle) && ($regex($2,[A-Za-z])) { hadd kufur $2 secho  $2  veritabanina başarıyla eklendi } […]

» Devamını Oku

Badnick Koruması (Hash)

on *:start:{ $iif(!$isfile(badnick.tprk),.write badnick.tprk) | .hmake badnick 100 | .hload badnick badnick.tprk } on @*:join:#:{ if $hfind(badnick,$nick,1,W).data { mode # +b $nick kick # $nick 1Nick değiştirip(/nick yeninick) tekrar kanala giriş yapabilirsiniz.. if !$hget(bdnck,$nick) { .hinc -msu20 bdnck $nick msg #Opers [ JOIN ] $nick nicki badnick olarak tespit edildi. $+([,$chr(32),$hget(badnick,$hfind(badnick,$nick,1,W).data),$chr(32),]) } } } on *:nick:{ if $hfind(badnick,$newnick,1,W).data { msg […]

» Devamını Oku

mIRC Hash Tablo Görüntüleyici/Düzenleyici

Hash tablo ile çalışırken bir çok zaman hangi tablom aktif, hangisinde hangi parçalar ya da veriler var diye bakmam gerektiğinde yazdığım bir diyalogdu. Biraz daha düzenleyip bir kaç yeni özellik de ekleyerek paylaşmak istedim. Hash tablolar ile haşır neşir olanlar için epey kullanışlı olacağına inanıyorum. menu status,channel,query { – Hash Tabloları: dialog $iif(!$dialog(hash_table),-m hash_table,-v) hash_table } dialog hash_table { title […]

» Devamını Oku