Türke mIRC Chanserv Set/Unset Komutları

Konu: Chanserv Set/Unset Komutları

Chanserv Set, kanal ile ilgili özellikleri belirlememiz kullanılır.

Founder: Kanal founderini değiştirmek için kullanılır. Founder olarak belirtilecek nickin, şifreli ve authcodesi girilmiş olması gereklidir.
Kullanım: /chanserv set #Educator founder nick
Örnek: Kanal kanalını Charming nickine vermek istiyorum.
Cevap: /chanserv set #Educator founder Charming
Not: kullanıcı fazla aynı anda 5 kanalda founder olabilir.

Successor: Kanal ortağını belirlemek için kullanılır. Successor olarak belirtilecek nickin, şifreli ve authcodesi girilmiş olması gereklidir.
Kanal founder nickine linkli bir nick, successor olarak atanamaz. Kanal founder nickinin kaydı servisden silindiğinde, kanalın yeni founderi successor olarak belirtilen nick olacaktır.
Kullanım: /chanserv set #Educator successor nick
Örnek: Kanal kanalının ortağını Charming nicki yapmak istiyorum.
Cevap: /chanserv set #Educator successor Charming
Not: Kanal founder nickinin kaydı servisden silindiğinde, successor olarak belirtilen nickin üstünde eğer 5 kanal var ise;
Kanal successor olarak belirtilen nicke geçmeyecek ve kanal kaydı silinecektir.

Password: Kanal şifresini değiştirmek için kullanılır.
Kullanım: /chanserv set #Educator password yenişifre
Örnek: Kanal kanalının şifresini 123456 olarak değiştirmek istiyorum.
Cevap: /chanserv set #Educator password 123456

Desc: Kanal hakkındaki açıklamayı yazmak için kullanılır.
Kullanım: /chanserv set #Educator desc mesaj
Örnek: Kanal kanalının açıklamasını Help is a of Ethos olarak değiştirmek istiyorum.
Cevap: /chanserv set #Educator desc Help is a of Ethos

Url: Kanal infosuna url adresi eklemek için kullanılır.
Kullanım: /chanserv set #Educator url http://adres veya /chanserv set #Educator url ftp://adres

Email: Kanal infosuna emailadresi eklemek için kullanılır.
Kullanım: /chanserv set #Educator email email@adres
Örnek: Kanal kanalının infosuna [email protected] adresini eklemek istiyorum.
Cevap: /chanserv set #Educator email [email protected]

Entrymsg: Kullanıcı(lar)ın kanala girdiklerinde, status penceresinde notice olarak görecekleri mesajı yazmak için kullanılır.
Kullanım: /chanserv set #Educator entrymsg mesaj
Örnek: Kanal kanalına girildiğinde statusde mircturk yazısı yazsın.
Cevap: /chanserv set #Educator entrymsg mircturk

Mlock: Kanal modelerini ayarlamak için kullanılır.
Kullanım: /chanserv set #Educator mlock ±mode
Örnek: Kanal kanalını -i almak istiyorum.
Cevap: /chanserv set #Educator mlock -i
Not: /chanserv clear #Educator modes komutu ile sadece /mode #Educator ±mode komutu ile verilen modeler temizlenebilir. Mlock komutu ile verilen modeler temizlenemez.
Not: Kanalımızın mlock modelerini temizlemek için /chanserv set #Educator mlock + komutu kullanılır.

Keeptopic: Topic hatırlama (Topic retention) opsiyonunu açma/kapama için kullanılır.
Keeptopic aktif iken, kanaldan son kullanıcıda çıktığında, chanserv topici aklında tutar ve kanala kullanıcı girdiği anda topici tekrar yerine yazar.
Kullanım: /chanserv set #Educator keeptopic on/off
Örnek: Kanal kanalında topic hatırlamayı aktif hale getirmek istiyorum.
Cevap: /chanserv set #Educator keeptopic on

Topiclock: Topici kilidini açma/kapama için kullanılır. Topiclock aktif iken, topic sadece /chanserv topic #Educator mesaj komutu ile değiştirilebilir.
Kullanım: /chanserv set #Educator topiclock on/off
Örnek: Kanal kanalında topic kilidini aktif hale getirmek istiyorum.
Cevap: /chanserv set #Educator topiclock on

Private: Kanalın /chanserv list komutunda çıkmasını engellemek için kullanılır. Ayrıca kanal info bilgileri gizlenir.
Kullanım: /chanserv set #Educator private on/off
Örnek: Kanal kanalını /list komutunda çıkmamasını istiyorum.
Cevap: /chanserv set #Educator private on
Not: Sunucumuzda private komutunu sadece; IRCops olan kullanıcılar kullanabilir.

Secureops: Kanalın erişim listesinde olmayan kullanıcılara halfop (%), op (@) ve protect (&) verilmesini engellemek için kullanılır.
Kullanım: /chanserv set #Educator secureops on/off
Örnek: Kanal kanalında erişim listesinde olmayanlara mode, chanserv veya script özelliği ile op verilmesini engellemek istiyorum.
Cevap: /chanserv set #Educator secureops on

Restricted: Kanala yetkisi olmayanların girmesini engellemek için kullanılır.
Kullanım: /chanserv set #Educator restricted on/off
Örnek: Kanal kanalına yetkisi olmayanların girmesini istemiyorum.
Cevap: /chanserv set #Educator restricted on

4Secure: Kanalın güvenlik opsiyonunu açmak için kullanılır. Bu güvenlik opsiyonu şudur;
Kanal da yetkisi bulunan kullanıcı, kanal da ki yetkisini ancak nickini identify ettiği zaman kullanabilir. Nick sunucuya access erişimi ile girdiğinde, kanalda ki yetkisini kullanamaz.
Kullanım: /chanserv set #Educator secure on/off
Örnek: Kanal kanalının güvenlik opsiyonlarını açmak istiyorum.
Cevap: /chanserv set #Educator secure on

Leaveops: Kanalda kullanıcı yokken, kanala ilk girenin +o prefix'i alması için kullanılır.
Kullanım: /chanserv set #Educator leaveops on/off
Örnek: Kanal kanalına ilk girenin op olmasını istiyorum.
Cevap: /chanserv set #Educator leaveops on

Opnotice: Chanserv tarafından yapılan op-deop/voice-devoice/halfop-dehalfop/protect-deprotect/kick vb. işlemlerin, kanala notice olarak gönderilmesi için kullanılır.
Kullanım: /chanserv set #Educator opnotice on/off
Örnek: Kanal kanalında opnotice akfit etmek istiyorum.
Cevap: /chanserv set #Educator opnotice on

Enforce: Kanalda kullanıcıların prefixlerini korumak amacıyla kullanılır. Enforce aktif olduğunda, kanalda kullanıcı deop/dehalfop/deprotect yapıldığında chanserv buna izin vermeyecektir.
Kullanım: /chanserv set #Educator enforce on/off

Hide: Kanal infosundan bazı bilgileri gizlemek için kullanılır.

* Email: Kanal infosundan emailadresini gizlemek için kullanılır.
Kullanım: /chanserv set #Educator hide email on/off
Örnek: Kanal kanalının infosundan emailadresini gizlemek istiyorum.
Cevap: /chanserv set #Educator hide email on

* Topic: Kanal infosundan topici gizlemek için kullanılır.
Kullanım: /chanserv set #Educator hide topic on/off
Örnek: Kanal kanalının infosundan topici gizlemek istiyorum.
Cevap: /chanserv set #Educator hide topic on

* Mlock: Kanal infosundan mlock ayarlarını gizlemek için kullanılır.
Kullanım: /chanserv set #Educator hide mlock on/off
Örnek: Kanal kanalının infosundan mlock ayarlarını gizlemek istiyorum.
Cevap: /chanserv set #Educator hide mlock on


Chanserv Unset, kanal ile ilgili belirlenmiş bazı özellikleri deaktif etmek için kullanılır.

Successor: Belirlenen kanal ortağını, kanal infosundan silmek için kullanılır.
Kullanım: /chanserv unset #Educator successor
Örnek: Kanal kanalının infosunda ki successor satırını silmek istiyorum.
Cevap: /chanserv unset #Educator successor

Url: Belirlenen url adresini, kanal infosundan silmek için kullanılır.
Kullanım: /chanserv unset #Educator url
Örnek: Kanal kanalının infosunda ki url adresini silmek istiyorum.
Cevap: /chanserv unset #Educator url

Email: Belirlenen emailadresini, kanal infosundan silmek için kullanılır.
Kullanım: /chanserv unset #Educator email
Örnek: Kanal kanalının infosunda ki emailadresini silmek istiyorum.
Cevap: /chanserv unset #Educator email

Entrymsg: Kanal giriş mesajını silmek için kullanılır.
Kullanım: /chanserv unset #Educator entrymsg
Örnek: Kanal kanalının giriş mesajını silmek istiyorum.
Cevap: /chanserv unset #Educator entrymsg

Önemli: Hide komutu ile kanal infosunda var olan Email, Topic ve Mlock modelerini, /chanserv info #Educator komutunu kullanan kullanıcıların görmemesi için gizlenir. Fakat hala bu 3 bilgi infoda mevcuttur.
Unset komutu ile ise, var olan Successor, URL, Email ve Entrymsg bilgileri kanal infosundan tamamen silinir.

Chanserv Set/Unset Komutları hakkında servislerden yardım almak için /chanserv help set ve /chanserv help unset komutları kullanılır.

* Chanserv Set/Unset Komutları konusu eğitimi sona ermiştir.

* Dökümanı okumayı bitirdikden sonra, ilgili eğitmene bunu bildiriniz.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir