Türkçe mIRC Cnick Komutları

Konu: Cnick Komutları

Cnick komutları, mIRC üzerinden sunucuda bulunan kullanıcılara belli parametreler kullanarak renk vermek için kullanılır.
Bu parametreler r, a, n, i, o, v, p, y, l, m ve s parametreleridir.
Şimdi bu parametrelerin ne işe yaradıklarını ve nasıl kullanıldıklarını inceleyelim.

Parametresiz: Kanalda belli bir kipe (+, h, o, a, q) sahip olan kullanıcılara, nick listesinde ve gönderdikleri mesajlarda renk kodu vermek için kullanılır.
Kullanım: /cnick mask renkkodu prefix
Örnek1: /cnick * 4 @ => Kanalda +o kipine sahip olan tüm kullanıcılara, nick listesinde ve gönderdikleri mesajlarda kırmızı rengi vermek için kullanılır.
Örnek1: /cnick * 4 %,@ => Kanalda +h ve +o kiplerine sahip olan tüm kullanıcılara, nick listesinde ve gönderdikleri mesajlarda kırmızı rengi vermek için kullanılır.
Örnek2: /cnick Charming!*@* 4 % => Kanalda +h kipine sahip olan Charming nickine, nick listesinde ve gönderdiği mesajlarda kırmızı rengi vermek için kullanılır.
Örnek3: /cnick ??? 4 & => Kanalda +a kipine sahip olan nicki 3 karakterli kullanıcılara, nick listesinde ve gönderdikleri mesajlarda kırmızı rengi vermek için kullanılır.

r: Cnick listesinde ekli olan kullanıcıyı silmek için kullanılır.
Kullanım: /cnick -r mask
Örnek: /cnick -r Charming!*@*

a: Kanalda herhangi bir kipe (+, h, o, a, q) sahip olan kullanıcılara, nick listesinde ve gönderdikleri mesajlarda renk kodu vermek için kullanılır.
Kullanım: /cnick -a mask renkkodu
Örnek1: /cnick -a * 4 => Kanalda herhangi bir kipe sahip olan tüm kullanıcılara, nick listesinde ve gönderdikleri mesajlarda kırmızı rengi vermek için kullanılır.
Örnek2: /cnick -a Charming!*@* 4 => Kanalda herhangi bir kipe sahip olan Charming nickine, nick listesinde ve gönderdiği mesajlarda kırmızı rengi vermek için kullanılır.
Örnek3: /cnick -a ??? 4 => Kanalda herhangi bir kipe sahip olan nicki 3 karakterli kullanıcılara, nick listesinde ve gönderdikleri mesajlarda kırmızı rengi vermek için kullanılır.

n: Kanalda herhangi bir kipe (+, h, o, a, q) sahip olmayan kullanıcılara, nick listesinde ve gönderdikleri mesajlarda renk kodu vermek için kullanılır.
Kullanım: /cnick -n mask renkkodu
Örnek1: /cnick -n * 4 => Kanalda herhangi bir kipe sahip olmayan tüm kullanıcılara, nick listesinde ve gönderdikleri mesajlarda kırmızı rengi vermek için kullanılır.
Örnek2: /cnick -n Charming!*@* 4 => Kanalda herhangi bir kipe sahip olmayan Charming nickine, nick listesinde ve gönderdiği mesajlarda kırmızı rengi vermek için kullanılır.
Örnek3: /cnick -n ??? 4 => Kanalda herhangi bir kipe sahip olmayan nicki 3 karakterli kullanıcılara, nick listesinde ve gönderdikleri mesajlarda kırmızı rengi vermek için kullanılır.

i: Kanalda mIRC’in ignore listesinde bulunan kullanıcılara, nick listesinde ve gönderdikleri mesajlarda renk kodu vermek için kullanılır.
Kullanım: /cnick -i mask renkkodu
Örnek1: /cnick -i * 2 => Kanalda mIRC’in ignore listesinde bulunan tüm kullanıcılara, nick listesinde ve gönderdikleri mesajlarda mavi rengi vermek için kullanılır.
Örnek2: /cnick -i Charming!*@* 2 => Kanalda mIRC’in ignore listesinde bulunan Charming nickine, nick listesinde ve gönderdiği mesajlarda mavi rengi vermek için kullanılır.
Örnek3: /cnick -i ??? 2 => Kanalda mIRC’in ignore listesinde bulunan nicki 3 karakterli kullanıcılara, nick listesinde ve gönderdikleri mesajlarda mavi rengi vermek için kullanılır.

o: Kanalda mIRC’in op listesinde bulunan kullanıcılara, nick listesinde ve gönderdikleri mesajlarda renk kodu vermek için kullanılır.
Kullanım: /cnick -o mask renkkodu
Örnek1: /cnick -o * 4 => Kanalda mIRC’in op listesinde bulunan tüm kullanıcılara, nick listesinde ve gönderdikleri mesajlarda kırmızı rengi vermek için kullanılır.
Örnek2: /cnick -o Charming!*@* 4 => Kanalda mIRC’in op listesinde bulunan Charming nickine, nick listesinde ve gönderdiği mesajlarda kırmızı rengi vermek için kullanılır.
Örnek3: /cnick -o ??? 4 => Kanalda mIRC’in op listesinde bulunan nicki 3 karakterli kullanıcılara, nick listesinde ve gönderdikleri mesajlarda kırmızı rengi vermek için kullanılır.

Aop: mIRC’in op listesine kullanıcı eklemek için kullanılır. Eklenilen kullanıcı, bulunduğumuz herhangi bir kanala girdiğinde bizim tarafımızdan op (@) verilir.
Kullanım: /aop -rw mask #Educator sunucuismi
Örnek1: /aop Charming!*@* => Nicki Charming olan kullanıcıya komutu uyguladığımız sunucuda, bulunduğumuz herhangi bir kanala girdiğinde bizim tarafımızdan op (@) verilmesi için kullanılır.
Örnek2: /aop Charming!*@* #Egitim => Nicki Charming olan kullanıcıya komutu uyguladığımız sunucuda, sadece #Egitim kanalına girdiğinde bizim tarafımızda op (@) verilmesi için kullanılır.
Örnek3: /aop Charming!*@* Sohbet => Nicki Charming olan kullanıcıya sadece Sohbet sunucusunda, bulunduğumuz herhangi bir kanala girdiğinde bizim tarafımızdan op (@) verilmesi için kullanılır.
Örnek4: /aop Charming!*@* #Egitim Sohbet => Nicki Charming olan kullanıcıya sadece Sohbet sunucusunda, sadece #Egitim kanalına girdiğinde bizim tarafımızda op (@) verilmesi için kullanılır.
Örnek5: /aop -r Charming!*@* => Nicki Charming olan kullanıcıyı op listesinden silmek için kullanılır.
Örnek6: /aop -w Charming!*@* => Nicki Charming olan kullanıcıya bulunduğumuz tüm sunucularda, bulunduğumuz herhangi bir kanala girdiğinde bizim tarafımızdan op (@) verilmesi için kullanılır.
Örnek7: /aop -w Charming!*@* #Egitim => Nicki Charming olan kullanıcıya bulunduğumuz tüm sunucularda, sadece #Egitim kanalına girdiğinde bizim tarafımızda op (@) verilmesi için kullanılır.

v: Kanalda mIRC’in voice listesinde bulunan kullanıcılara, nick listesinde ve gönderdikleri mesajlarda renk kodu vermek için kullanılır.
Kullanım: /cnick -v mask renkkodu
Örnek1: /cnick -v * 2 => Kanalda mIRC’in voice listesinde bulunan tüm kullanıcılara, nick listesinde ve gönderdikleri mesajlarda mavi rengi vermek için kullanılır.
Örnek2: /cnick -v Charming!*@* 2 => Kanalda mIRC’in voice listesinde bulunan Charming nickine, nick listesinde ve gönderdiği mesajlarda mavi rengi vermek için kullanılır.
Örnek3: /cnick -v ??? 2 => Kanalda mIRC’in voice listesinde bulunan nicki 3 karakterli kullanıcılara, nick listesinde ve gönderdikleri mesajlarda mavi rengi vermek için kullanılır.

Avoice: mIRC’in voice listesine kullanıcı eklemek için kullanılır. Eklenilen kullanıcı, bulunduğumuz herhangi bir kanala girdiğinde bizim tarafımızdan voice (+) verilir.
Kullanım: /avoice -rw mask #Educator sunucuismi
Örnek1: /avoice Charming!*@* => Nicki Charming olan kullanıcıya komutu uyguladığımız sunucuda, bulunduğumuz herhangi bir kanala girdiğinde bizim tarafımızdan voice (+) verilmesi için kullanılır.
Örnek2: /avoice Charming!*@* #Egitim => Nicki Charming olan kullanıcıya komutu uyguladığımız sunucuda, sadece #Egitim kanalına girdiğinde bizim tarafımızda voice (+) verilmesi için kullanılır.
Örnek3: /avoice Charming!*@* Sohbet => Nicki Charming olan kullanıcıya sadece Sohbet sunucusunda, bulunduğumuz herhangi bir kanala girdiğinde bizim tarafımızdan voice (+) verilmesi için kullanılır.
Örnek4: /avoice Charming!*@* #Egitim Sohbet => Nicki Charming olan kullanıcıya sadece Sohbet sunucusunda, sadece #Egitim kanalına girdiğinde bizim tarafımızda voice (+) verilmesi için kullanılır.
Örnek5: /avoice -r Charming!*@* => Nicki Charming olan kullanıcıyı voice listesinden silmek için kullanılır.
Örnek6: /avoice -w Charming!*@* => Nicki Charming olan kullanıcıya bulunduğumuz tüm sunucularda, bulunduğumuz herhangi bir kanala girdiğinde bizim tarafımızdan voice (+) verilmesi için kullanılır.
Örnek7: /avoice -w Charming!*@* #Egitim => Nicki Charming olan kullanıcıya bulunduğumuz tüm sunucularda, sadece #Egitim kanalına girdiğinde bizim tarafımızda voice (+) verilmesi için kullanılır.

p: Kanalda mIRC’in protect listesinde bulunan kullanıcılara, nick listesinde ve gönderdikleri mesajlarda renk kodu vermek için kullanılır.
Kullanım: /cnick -p mask renkkodu
Örnek1: /cnick -p * 4 => Kanalda mIRC’in protect listesinde bulunan tüm kullanıcılara, nick listesinde ve gönderdikleri mesajlarda kırmızı rengi vermek için kullanılır.
Örnek2: /cnick -p Charming!*@* 4 => Kanalda mIRC’in protect listesinde bulunan Charming nickine, nick listesinde ve gönderdiği mesajlarda kırmızı rengi vermek için kullanılır.
Örnek3: /cnick -p ??? 4 => Kanalda mIRC’in protect listesinde bulunan nicki 3 karakterli kullanıcılara, nick listesinde ve gönderdikleri mesajlarda kırmızı rengi vermek için kullanılır.

Protect: mIRC’in protect listesine kullanıcı eklemek için kullanılır.
Eklenilen kullanıcı bulunduğumuz herhangi bir kanalda op (@) yetkisine sahip ise ve başka bir kullanıcı tarafından yetkisi deop yapılır ise, deop yapan kullanıcının yetkisi bizim tarafımızdan deop (-o) yapılacaktır.
Kullanım: /protect -rw mask #Educator sunucuismi
Örnek1: /protect Charming!*@* => Nicki Charming olan kullanıcı komutu uyguladığımız sunucuda, bulunduğumuz herhangi bir kanalda op (@) yetkisine sahip ise, yetkisini deop yapan kullanıcı bizim tarafımızda deop (-o) yapılır.
Örnek2: /protect Charming!*@* #Egitim => Nicki Charming olan kullanıcı komutu uyguladığımız sunucuda, #Egitim kanalında op (@) yetkisine sahip ise, yetkisini deop yapan kullanıcı bizim tarafımızda deop (-o) yapılır.
Örnek3: /protect Charming!*@* Sohbet => Nicki Charming olan kullanıcı sadece Sohbet sunucusunda, bulunduğumuz herhangi bir kanalda op (@) yetkisine sahip ise, yetkisini deop yapan kullanıcı bizim tarafımızda deop (-o) yapılır.
Örnek4: /protect Charming!*@* #Egitim Sohbet => Nicki Charming olan kullanıcı sadece Sohbet sunucusunda, #Egitim kanalında op (@) yetkisine sahip ise, yetkisini deop yapan kullanıcı bizim tarafımızda deop (-o) yapılır.
Örnek5: /protect -r Charming!*@* => Nicki Charming olan kullanıcıyı protect listesinden silmek için kullanılır.
Örnek6: /protect -w Charming!*@* => Nicki Charming olan kullanıcı bulunduğumuz tüm sunucularda, bulunduğumuz herhangi bir kanalda op (@) yetkisine sahip ise, yetkisini deop yapan kullanıcı bizim tarafımızda deop (-o) yapılır.
Örnek7: /protect -w Charming!*@* #Egitim => Nicki Charming olan kullanıcı bulunduğumuz tüm sunucularda, #Egitim kanalında op (@) yetkisine sahip ise, yetkisini deop yapan kullanıcı bizim tarafımızda deop (-o) yapılır.

y: Kanalda mIRC’in notify listesinde bulunan kullanıcılara, nick listesinde ve gönderdikleri mesajlarda renk kodu vermek için kullanılır.
Kullanım: /cnick -y mask renkkodu
Örnek1: /cnick -y * 2 => Kanalda mIRC’in notify listesinde bulunan tüm kullanıcılara, nick listesinde ve gönderdikleri mesajlarda mavi rengi vermek için kullanılır.
Örnek2: /cnick -y Charming!*@* 2 => Kanalda mIRC’in notify listesinde bulunan Charming nickine, nick listesinde ve gönderdiği mesajlarda mavi rengi vermek için kullanılır.
Örnek3: /cnick -y ??? 2 => Kanalda mIRC’in notify listesinde bulunan nicki 3 karakterli kullanıcılara, nick listesinde ve gönderdikleri mesajlarda mavi rengi vermek için kullanılır.

l: Kanalda idle süresine göre kullanıcılara, nick listesinde ve gönderdikleri mesajlarda renk kodu vermek için kullanılır. Süre belirtilerek kullanılabilir. Süre dakika cinsinden belirtilmelidir.
Kullanım: /cnick -ldakika mask renkkodu
Örnek1: /cnick -l7 * 4 => Kanalda idle süresi 7 dakikadan fazla olan tüm kullanıcılara, nick listesinde ve gönderdikleri mesajlarda kırmızı rengi vermek için kullanılır.
Örnek2: /cnick -l7 Charming!*@* 4 => Kanalda idle süresi 7 dakikadan fazla olan Charming nickine, nick listesinde ve gönderdiği mesajlarda kırmızı rengi vermek için kullanılır.
Örnek3: /cnick -l7 ??? 4 => Kanalda idle süresi 7 dakikadan fazla olan nicki 3 karakterli kullanıcılara, nick listesinde ve gönderdikleri mesajlarda kırmızı rengi vermek için kullanılır.

m: Kullanıcılara sadece gönderdikleri mesajlarda renk kodu vermek için kullanılır.
Kullanım: /cnick -m1 mask renkkodu
Örnek1: /cnick -m1 * 2 => Tüm kullanıcılara, sadece gönderdikleri mesajlarda mavi rengi vermek için kullanılır.
Örnek2: /cnick -m1 Charming!*@* 2 => Charming nickine, sadece gönderdiği mesajlarda mavi rengi vermek için kullanılır.
Örnek3: /cnick -m1 ??? 2 => Nicki 3 karakterli kullanıcılara, sadece gönderdikleri mesajlarda mavi rengi vermek için kullanılır.

s: Kullanıcılara sadece nick listesinde renk kodu vermek için kullanılır.
Kullanım: /cnick -s1 mask renkkodu
Örnek1: /cnick -s1 * 2 => Tüm kullanıcılara, sadece nick listesinde mavi rengi vermek için kullanılır.
Örnek2: /cnick -s1 Charming!*@* 2 => Charming nickine, sadece nick listesinde mavi rengi vermek için kullanılır.
Örnek3: /cnick -s1 ??? 2 => Nicki 3 karakterli kullanıcılara, sadece nick listesinde mavi rengi vermek için kullanılır.

* Cnick Komutları konusu eğitimi sona ermiştir.

* Dökümanı okumayı bitirdikden sonra, ilgili eğitmene bunu bildiriniz.


Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir