Oper/Admin Paneli

Görüntüleme: 2.767

» Devamını Oku

mIRC Oper/admin ekleme dialog

;Yapımcı: L4roXyLdialog oa {  title "Oper ekleme."  size -1 -1 240 129  option dbu  text "Yapımcı: L4roXyL", 1, 65 4 107 8, center  text "Oper nick:", 3, 5 47 31 8  edit "", 4, 39 46 46 10, autohs  text "Oper pass:", 5, 5 59 31 8  edit "", 6, 39 58 46 10, autohs  text "Swhois:", 7, 5 71 31 8  edit "", 8, 39 70 46 10, autohs  box "Gerekli bilgiler;", 9, 2 37 95 49  box "Ek bilgiler;", 10, 2 86 95 23  check "Snomask?", 11, 5 94 36 10  combo 12, 42 94 18 33, size drop  box "Açıklamalar;", 13, 99 86 139 23  box "Yetki seçiniz;", 15, 2 14 95 23  combo 16, 19 22 60 44, size drop  box "CONF;", 14, 99 14 139 72  button "KOPYALA", 17, 80 113 36 12, hide  list 2, 102 23 133 59, hide size hsbar vsbar  button "KAYDET", 18, 118 113 36 12, hide  button "OK", 19, 85 46 10 9  button "OK", 20, 85 58 10 9  button "OK", 21, 85 70 10 9  text "", 22, 102 95 133 8, center  button "AÇ", 23, 224 113 12 12, hide  button "EKLE", 25, 61 94 16 10  button "SIL", 26, 78 94 16 10  button "TAMAMLA", 27, 30 113 37 12, hide  button "KAPAT", 24, 156 113 37 12, hide}alias mdx { return $dll(mdx.dll,$1,$2-) }alias kapat { if $dialog(oa) { dialog -x oa oa } }alias conf { if !$dialog(oa) { dialog -md oa oa } }on *:dialog:oa:init:*: {  var %p = 1,%pp = $len(Unreal IRC/d yetkili ekleme) | while %p < = %pp { .timer 1 %p .did -a $dname 1 $left(Unreal IRC/d yetkili ekleme,%p) | inc %p }   did -b $dname 9,4,6,8,10,11,12,13,17,18,3,5,7,19,20,21,25,26   var %yy = $numtok(k c f n e N F S v P G q s o,32)  while %yy { did -a $dname 12 $gettok(k c f n e N F S v P G q s o,%yy,32) | dec %yy }  var %1 = 1,%2 = IRCOP Co-admin Server-admin Services-admin Network-admin Root-admin,%3 = $numtok(%2,32)  while %1 <= %3 { did -a $dname 16 $replace($gettok(%2,%1,32),-,$chr(32)) | inc %1 }  mdx MarkDialog $dname  mdx SetFont $dname 1 18 800 Bauhaus  mdx SetFont $dname 15,9,10,13,3,5,7,11,22,4,6,8,16,12,14 14 800 Bauhaus  mdx SetFont $dname 19,20,21,25,26,27,17,18,24,23 13 800 Bauhaus  mdx SetColor $dname 1,4,6,8,16,12 text $rgb(0,0,128)   mdx SetColor $dname 3,5,7,11,22,2 text $rgb(205,38,38)}on *:dialog:oa:sclick:*: {  if $did == 16 {     var %y = $did($dname,16).seltext | did -b $dname 16 | did -e $dname 3,4,19 | did -v $dname 2 | did -ra $dname 22 Yetki düzeyi başarı ile seçildi. Kalan kademe: 4    if $gettok(%y,1,32) == ircop { set %ircop OorewgcLkKbZtBnGzW^Hv* }    if $gettok(%y,1,32) == co { set %co OorDhwgqcLkbZtBnGCzW^Hv* }    if $gettok(%y,1,32) == server { set %server OoArDqhwgcLkbZtBnGzW^Hv* }    if $gettok(%y,1,32) == services { set %services OoArqDhwgcaLkbZtBnGCzW^Hv* }    if $gettok(%y,1,32) == network { set %network OoArDhwgcaqNLkbZtBnGCzW^Hv* }    if $gettok(%y,1,32) == root { set %root aASsDdFfgHhjKkLliMmnNBbVvCcXZzPpOoIUuYyTtREeWwQq^ }  }  if $did == 19 {     if $did(4) == $null { $iif($input(Lütfen oper nick'ini giriniz. Aksi taktirde devam edemezsiniz.,ohud,UYARI) == $true,halt,halt) }    else {      did -b $dname 3,4,19 | did -e $dname 5,6,20 | did -a $dname 2 $+($chr(32),from,$chr(32),$chr(123))       did -a $dname 2 $+(userhost,$chr(32),*@*;) | did -a $dname 2 $+($chr(125),;) | did -ra $dname 22 Oper rumuz'u başarı ile girildi. Kalan kademe: 3    }  }  if $did == 20 {     if $did(6) == $null { $iif($input(Lütfen oper pass giriniz. Aksi taktirde devam edemezsiniz.,ohud,UYARI) == $true,halt,halt) }    else {      did -b $dname 5,6,20 | did -e $dname 7,8,21       did -i $dname 2 6 flags " $+ $($+(%,$gettok($did($dname,16).seltext,1,32)),2) $+ ; $+($chr(32),") | did -ra $dname 22 Oper pass başarı ile girildi. Kalan kademe: 2    }  }  if $did == 21 {     if $did(8) == $null { $iif($input(Lütfen SWHOIS giriniz. Aksi taktirde devam edemezsiniz.,ohud,UYARI) == $true,halt,halt) }    else {      did -v $dname 27 | did -b $dname 7,8,21 | did -e $dname 11,22 | did -ra $dname 22 Swhois başarı ile girildi. Kalan kademe: 1    }  }  if $did == 11 {     if $did(11).state == 1 { did -e $dname 12,25,22 | did -ra $dname 22 SNOMASK aktif konumda. }    else { did -b $dname 12,25,26,11 | did -ra $dname 22 SNOMASK de-aktif edildi. Tamam'la butonuna basınız. }  }  if $did == 25 {     if $did($dname,12).seltext == $null { $iif($input(Herhangi bir snomask eki girmediniz.,ohud,UYARI) == $true,halt,halt) }    else {       did -e $dname 26      if $did(2,9).text == $null { did -o $dname 2 9 $+(snomask,$chr(32),$did($dname,12).seltext) }      if $did(2,9) != $null && $+(*,$did($dname,12).seltext,*) !iswmcs $gettok($did(2,9).text,2,32) { set %7 $did(2,9).text | did -o $dname 2 9 $+(snomask,$chr(32),$gettok(%7,2,32),$did($dname,12).seltext) }     }  }  if $did == 26 {     if $did($dname,12).seltext == $null { $iif($input(Snomask silmek için herhangi bir snomask eki seçmeniz gerektmektedir.,ohud,UYARI) == $true,halt,halt) }    if $gettok($did(2,9).text,2,32) == $null { $iif($input(Silinecek herhangi bir snomask eklememişsiniz.,ohud,UYARI) == $true,halt,halt) }    else {       if $+(*,$did($dname,12).seltext,*) iswmcs $gettok($did(2,9).text,2,32) { var %u = $removecs($did(2,9).text,$did($dname,12).seltext) | did -o $dname 2 9 $+(snomask,$chr(32),$gettok(%u,2,32)) }    }    }  if $did == 27 {    if $did(2,8).text == $null { did -b $dname 11,27 | did -i $dname 2 8 $+(class,$chr(32),clients,;) | did -o $dname 2 9 $+($chr(125),;) | did -v $dname 17,18 | did -e $dname 17,18 | did -ra $dname 22 CONF başarıyla tamamlandı. }    else { did -o $dname 2 9 $+($did(2,9).text,;) | did -o $dname 2 10 $+($chr(125),;) | did -b $dname 12,11,27,25,26 | did -v $dname 17,18 | did -e $dname 17,18 | did -ra $dname 22 CONF başarıyla tamamlandı. }  }  if $did == 17 { did -v $dname 24 | did -b $dname 17 | did -ra $dname 22 CONF başarı ile kopyalandı. | clipboard -x | var %1 = 1,%2 = $did(2).lines | while %1 <= %2 { clipboard -a $crlf $did(2,%1) | inc %1 } }  if $did == 18 { did -b $dname 18 | did -v $dname 23,24 | did -e $dname 23,24 | did -ra $dname 22 CONF başarı ile kaydedildi. | var %q = 1,%qq = $did(2).lines | set %qqq $+(conf,$r(1,999),.txt) | while %q <= %qq { write %qqq $did(2,%q) | inc %q } }  if $did == 23 { run $+($mircdir,%qqq) }  if $did == 24 { kapat }  if $did == 12 {     inc -e %op 1 | if %op == 1 { did -i $dname 2 8 $+(class,$chr(32),clients,;) }    if $did($dname,12).seltext === o { did -ra $dname 22 Oper girenleri görecektir. }    if $did($dname,12).seltext === s { did -ra $dname 22 Genel mesajları görecektir. }    if $did($dname,12).seltext === q { did -ra $dname 22 Qline mesajlarını görecektir. }    if $did($dname,12).seltext === G { did -ra $dname 22 (X)-line mesajlarını görecektir. }    if $did($dname,12).seltext === P { did -ra $dname 22 Özel sohbetleri, görecektir. }    if $did($dname,12).seltext === v { did -ra $dname 22 v-Host kullananları görecektir. }    if $did($dname,12).seltext === S { did -ra $dname 22 Spamfilter mesajlarını görecektir. }    if $did($dname,12).seltext === F { did -ra $dname 22 Link'li sunucudan girenleri görecektir. }    if $did($dname,12).seltext === N { did -ra $dname 22 Link'li sunucuda nick değişenleri görecektir. }    if $did($dname,12).seltext === e { did -ra $dname 22 /CHG - /SET işlevlerini görecektir. }    if $did($dname,12).seltext === n { did -ra $dname 22 Yere sunucudaki nick değişimlerini görecektir. }    if $did($dname,12).seltext === f { did -ra $dname 22 Flood saldırılarını görecektir. }    if $did($dname,12).seltext === c { did -ra $dname 22 Giriş/çıkış'ları görecektir. }    if $did($dname,12).seltext === k { did -ra $dname 22 Kill olaylarını görecektir. }  }}on *:dialog:oa:edit:*: {  if $did == 4 { did -ra $dname 2 oper $+($did(4),$chr(32),$chr(123)) }  if $did == 6 { did -o $dname 2 5 $+(password,$chr(32),$qt($did(6)),;) }  if $did == 8 { did -o $dname 2 7 $+(swhois,$chr(32),$qt($did(8)),;) }}on *:dialog:oa:close:0:.timers off | unset %op Mdx.dll olmalıdır. Kullanım; /conf ALINTIDIR. Görüntüleme: 3.507

» Devamını Oku

mIRC Oper/Admin Addon

Kodun KULLANIMI: sadece /equ yazmak yeterlidir. alias equ { /dialog -m start start }dialog start {  title "equaL system :)"  size -1 -1 467 274  option pixels  box "", 11, 19 13 430 256  text "mIRCTR Oper KORUMA / Güvenlik", 1, 136 3 167 20  edit "", 3, 125 37 186 20, center  button "Nick zline liste ekle", 8, 30 70 190 30, flat  button "İdent zline liste ekle", 4, 30 108 190 30, flat  button "Host zline liste ekle", 5, 30 148 190 30, flat  button "Host zline list'en sil", 2, 240 148 190 30, flat  button "İdent zline list'en sil", 6, 241 108 190 30, flat  button "Nick zline list'en sil", 7, 240 70 190 30, flat  button "Kapat", 9, 125 190 192 29, flat  text "    Bu koruma sunucuya hep aynı nick yada ident ile saldırıları önlemek için yazılmıştır.", 10, 24 228 413 16  text "  Code sahibi / equaL  (Gökhan) ", 12, 140 248 165 16}on 1:dialog:start:*:*: {  if ($devent == init) {    did -a start 3 $null  }  if ($devent == sclick) {    if ($did == 8 ) { /auser zline $did(3) | /echo -a 0,4 $did(3) 0,1 Nicki Gzline Liste eklendi  }  }  if ($devent == sclick) {    if ($did == 9 ) { /dialog -c start start }  }  if ($devent == sclick) {    if ($did == 7 ) { /ruser zline $did(3) | /echo -a 0,4 $did(3) 0,1 Nicki Gzline List'en silindi  }  }  if ($devent == sclick) {    if ($did == 2 ) { /ruser zline *!*@ $+ $did(3)  | /echo -a 0,4 $did(3) 0,1 hostu Gzline List'en silindi  }  }  if ($devent == sclick) {    if ($did == 4 ) { /auser zline *! $+ $did(3) $+ @*  | /echo -a 0,4 $did(3) 0,1 identi Gzline Liste eklendi  }  }  if ($devent == sclick) {    if ($did == 6 ) { /ruser zline *! $+ $did(3) $+ @*  | /echo -a 0,4 $did(3) 0,1 identi Gzline List'en silindi  }  }  if ($devent == sclick) {    if ($did == 5 ) { /auser zline *!*@ $+ $did(3)  | /echo -a 0,4 $did(3) 0,1 hostu Gzline Liste eklendi  }  }}on zline:join:#:{  gzline $nick : 1Güvenlik Korumasi4 $time - $me } Görüntüleme: 1.713

» Devamını Oku

Helper,Oper,Admin Ve +Whz Flagları Acık olan Her Kullanıcıya Özel Whois Sistemi

    Görüntüleme: 904

» Devamını Oku

mIRC Oper – Admin Diyalog

Tüm OS komutları (flag erişimlerine göre kısıtlamalı), yüksek öncelikli NS – CS komutları (forbid, suspend vb.) ve client komutları vardır. Ayrıca ban/yasaklama kaldırma seçenekleri de mevcuttur. Sağ klik menüsünde eğer ki en az +o flagınız varsa aktif olan seçenek ile erişim yapabilirsiniz.   menu status,query,channel { Oper/Admin Dailog:dialog $iif($dialog(oa_dia),-v,-m) oa_dia oa_dia } dialog oa_dia { title “Oper – Admin İşlemleri” size […]

» Devamını Oku

Admin Menü Diyaloğu

  Görüntüleme: 2.606

» Devamını Oku