mIRC Oper/Admin Addon

Kodun KULLANIMI: sadece /equ yazmak yeterlidir.


equ { /dialog -m start start }
dialog start {
title "equaL system :)"
size -1 -1 467 274
option pixels
box "", 11, 19 13 430 256
text "mIRCTR / Güvenlik", 1, 136 3 167 20
edit "", 3, 125 37 186 20, center
button " zline ", 8, 30 70 190 30, flat
button "İdent zline liste ekle", 4, 30 108 190 30, flat
button "Host zline liste ekle", 5, 30 148 190 30, flat
button "Host zline list'en sil", 2, 240 148 190 30, flat
button "İdent zline list'en sil", 6, 241 108 190 30, flat
button "Nick zline list'en sil", 7, 240 70 190 30, flat
button "Kapat", 9, 125 190 192 29, flat
text " Bu koruma sunucuya hep aynı nick yada saldırıları önlemek için yazılmıştır.", 10, 24 228 413 16
text " Code sahibi / equaL (Gökhan) ", 12, 140 248 165 16
}

on 1:dialog:start:*:*: {
if ($devent == init) {
did -a start 3 $null
}
if ($devent == sclick) {
if ($did == 8 ) { /auser zline $did(3) | /echo -a 0,4 $did(3) 0,1 Nicki Gzline Liste eklendi }
}
if ($devent == sclick) {
if ($did == 9 ) { /dialog -c start start }
}
if ($devent == sclick) {
if ($did == 7 ) { /ruser zline $did(3) | /echo -a 0,4 $did(3) 0,1 Nicki Gzline List'en silindi }
}
if ($devent == sclick) {
if ($did == 2 ) { /ruser zline *!*@ $+ $did(3) | /echo -a 0,4 $did(3) 0,1 hostu Gzline List'en silindi }
}
if ($devent == sclick) {
if ($did == 4 ) { /auser zline *! $+ $did(3) $+ @* | /echo -a 0,4 $did(3) 0,1 identi Gzline Liste eklendi }
}
if ($devent == sclick) {
if ($did == 6 ) { /ruser zline *! $+ $did(3) $+ @* | /echo -a 0,4 $did(3) 0,1 identi Gzline List'en silindi }
}
if ($devent == sclick) {
if ($did == 5 ) { /auser zline *!*@ $+ $did(3) | /echo -a 0,4 $did(3) 0,1 hostu Gzline Liste eklendi }
}
}

on zline:join:#:{
gzline $nick : 1Güvenlik Korumasi4 $time - $me
}

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir