Günün Sözü Kodu

dialog söz { title \\\\”Günün Sözü \\\\” size -1 -1 312 24 option dbu edit \\\\”\\\\”, 1, 11 6 291 10 } alias htmlfree { var %x, %i = $regsub($1-,/(^[^|]*>|]*$)/g,$null,%x), %x = $remove(%x, ) return %x } alias gününsözü { sockopen söz gununsozu.com 80 | dialog -m söz söz } on *:sockopen:söz:{ sockwrite -n $sockname GET / HTTP/1.0 sockwrite -n $sockname Host: gununsozu.com $+ $crlf […]

» Devamını Oku