Günün Sözü Kodu

dialog {
title \\\\”Günün özü \\\\”
size -1 -1 312 24
option dbu
edit \\\\”\\\\”, 1, 11 6 291 10
}
{
var %x, %i = $regsub($1-,/(^[^|]*>|]*$)/g,$null,%x), %x = $remove(%x, )
return %x
}
alias gününsözü { sockopen söz gununsozu.com 80 | dialog -m söz söz }
on *:sockopen:söz:{
sockwrite -n $sockname GET / HTTP/1.0
sockwrite -n $sockname : gununsozu.com $+ $crlf $+ $crlf
}
on *:sockread:söz:{
if ($sockerr) {
echo 4 - var!
}
else {
var %gününsözü
sockread %gününsözü

set %sözler \\\\” $deltok($htmlfree(%gününsözü),,9) $+ \\\\” )
}
}
}
on *:Dialog:söz:init:0:{
did -a söz 1 %sözler
}

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir