Türkçe mIRC Exception Komutları

Konu: Exception

Exception (ban koruması) komutlarının ana parametresi +e dir.
Kullanım: /mode #kanal +e Nick!Identd@Host
Bulunduğumuz bir kanalın exception listesini /mode #kanal +e komutu ile görebiliriz.
Sunucumuzda bir kanalda aynı anda en fazla 150 kullanıcı exception listesinde bulunabilir. (/version => Maxlist=e:150)
Exception komutlarında kullanılan yardımcı parametreler vardır. Bunlar c, n, r q yardımcı parametreleridir.
Bu yardımcı parametrelerin kullanımlarında, wildcard karakterleri kullanılabilir.
Şimdi bu yardımcı parametrelerin ne işe yaradıklarını ve nasıl kullanıldıklarını inceleyelim.

c: Belirlenen kanalda bulunan kullanıcılara ban koruması sağlayan parametredir.
Kullanım: /mode #kanal +e ~c:#Belirlenen-Kanal
Örnek: Educator kanalına, mIRC kelimesi ile başlayan kanallarda bulunan kullanıcıların girmesini istemiyorum. Fakat Egitim kanalında bulunan kullanıcılar girebilsin.
Cevap: /mode #Educator +be ~c:#mIRC* ~c:#Egitim
Örnek: Educator kanalına, 4 karakterli kanallarda bulunan kullanıcıların girmesini istemiyorum. Fakat Help kanalında bulunan kullanıcılar girebilsin.
Cevap: /mode #Educator +be ~c:#???? ~c:#Educator
Örnek: Educator kanalına, Egitim kanalında bulunan kullanıcıların girmesini istemiyorum. Fakat Egitim kanalında @, & ve ~ olan kullanıcılar kanala girebilsin.
Cevap: /mode #Educator +be ~c:#Egitim ~c:@#Egitim
Notlar:
+e ~c:#Egitim => Egitim kanalında bulunan kullanıcılara ban koruması sağlar.
+e ~c:+#Egitim => Egitim kanalında bulunan ve +, %, @, & ve ~ prefixlerine sahip kullanıcılara ban koruması sağlar.
+e ~c:%#Egitim => Egitim kanalında bulunan ve %, @, & ve ~ prefixlerine sahip kullanıcılara ban koruması sağlar.
+e ~c:@#Egitim => Egitim kanalında bulunan ve @, & ve ~ prefixlerine sahip kullanıcılara ban koruması sağlar.
+e ~c:&#Egitim => Egitim kanalında bulunan ve & ve ~ prefixlerine sahip kullanıcılara ban koruması sağlar.
+e ~c:~#Egitim => Egitim kanalında bulunan ve ~ prefixine sahip kullanıcılara ban koruması sağlar.

n: Belirlenen kullanıcılara kanalda sadece nick değiştirebilmesi için ban koruması sağlayan parametredir.
Örnek: Educator kanalında nicki harfi ile başlayan kullanıcıların nick değiştirmesini istemiyorum. Fakat Charming nicki, nick değiştirebilsin.
Cevap: Cevap: /mode #Educator +be ~n:S*!*@* ~n:Charming!*@*
Bu durumda nicki S harfi ile başlayan sadece Charming nicki, Educator kanalında nick değiştirebilir. Fakat gene de yasaklanan mask ile ilgili nickler seçemez. Yani yeni nicki, S harfi ile başlayamaz.

r: Belirlenen 'e (realname, setname) sahip kullanıcılara ban koruması sağlayan parametredir. Fullname olarak birden çok kelime belirtilecek ise, aralarına boşluk yerine _ koyulmalıdır.
Kullanım: /mode #kanal +e ~r:Fullname
EgitimBOT is @Helper.Sohbet.Net * fırat Burada altı çizili bölge fullnameyi temsil eder.
Örnek: Educator kanalına fullnamesi Sil kelimesi ile başlayan kullanıcıların girmesini istemiyorum. Fakat fullnamesi Lips2Lips olan kullanıcılar girebilsin.
Cevap: /mode #Educator +be ~r:Sil* ~r:Lips2Lips

q: Belirlenen kullanıcıların kanala sadece yazı gönderebilmesi için ban koruması sağlayan parametredir.
Kulllanımı: /mode #kanal +b ~q:Nick!Identd@Host
Örnek: Educator kanalına nicki 6 karakterli olan kullanıcıların yazı göndermesini istemiyorum. Fakat Charming nicki, yazı gönderebilsin.
Cevap: /mode #Educator +be ~q:??????!*@* ~q:Charming!*@*

* Exception Komutları konusu eğitimi sona ermiştir.

* Dökümanı okumayı bitirdikden sonra, ilgili eğitmene bunu bildiriniz.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir