Hızlı Badnick Code

Userlist kısmına;

badnick:*aile*!*@*
badnick:*akt?f*!*@*
badnick:*azd*!*@*
badnick:*azg*!*@*
badnick:*azm*!*@*
badnick:*amc?k*!*@*
badnick:*alet*!*@*
koruma:*hayalet*!*@*
badnick:*ate?l*!*@*
badnick:*am?n*!*@*
koruma:*amen*!*@*
koruma:*aman*!*@*
badnick:*anal*!*@*
koruma:*kanal*!*@*
koruma:*sanal*!*@*
koruma:*analı*!*@*
badnick:*agz?n*!*@*
badnick:*ağz?n*!*@*
badnick:*anne*!*@*
badnick:*arkadan*!*@*

:maske” şeklinde eklediğiniz nickleri çok hızlı kanaldan uzaklaştırıken, “koruma:maske” şeklinde eklediğimiz nickleride muaf tutar.
Ekleyeceğiniz maskelerin mantıklı olmasına dikkat ediniz.
Halfop ve olduğunuz kanallarda işlev görecektir.
#help #mirchelp #operhelp kanalları gibi birden fazla muaf kanalda ekleyebilirsiniz.
on !:join:*:{
if (& isin $nick(#help,$me).pnick) || (~ isin $nick(#help,$me).pnick) || ($me isop $chan) || ($me ishop $chan) {
if ($ulist($fulladdress,koruma,0) >= 1) { return }
elseif !$istok(#help #mirchelp #operhelp,$chan,32) {
ban -u100 $chan $nick $+ !*@*
quote kick $chan $nick Kötü nick(rumuz) lütfen değiştiriniz.
set %channel $chan
}
}
}
on *:nick:{
if !$ulist($+($newnick,!*@*),koruma,0) && $ulist($+($newnick,!*@*),,0) {
var %badnick = 1
while %badnick <= $comchan($newnick,0) {
if $me isop $comchan($newnick,%badnick) || $me ishop $comchan($newnick,%badnick) {
if !$istok(#help #mirchelp #operhelp,$comchan($newnick,%badnick),32) {
ban -u100 $comchan($newnick,%badnick) $newnick $+ !*@*
quote kick $comchan($newnick,%badnick) $newnick Kötü nick(rumuz) lütfen değiştiriniz.
}
}
inc %
}
}
}

————————————————-
Yukardaki kod’ ek kod;
Badnick için gerekli olan aliases uygulama(/badtara #kanal);

/alias badtara {
var %btara 1
while %btara <= $nick($10) {
if !$ulist($nick($1%btara),koruma,0) && $ulist($nick($1,%btara),badnick,0) {
ban -u100 $chan $nick($1%btara) $+ !*@*
kick $chan $nick($1%btara) Kötü nick(rumuz) lütfen değiştiriniz.
}
inc %btara
}
}

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir