Nick Ince Yazı Stili

şağıda belirtilen yazılan nick'in önünde dahi olsa ince görüntülenmesine olanak sağlar.
Örneğin; Selam Ali. Naber nasılsın? Ali, bugün bize gelecek misin?

on *:input:*:{
if ($chr(47) == $mid($1-,1,1)) || ($inpaste) || ($ctrlenter) || ($1- == isnum) { goto end }
var %a 0, %b, %c
if ($window($active).type == ) {
if !$regex($active,/(#kanal1|#kanal2|#kanal3)/i) {

inc %a
%c = $gettok($1-,%a,32)
if ($remove(%c,!,?,:,;,.,',$chr(44),”) ison #) {
if $regex(%c,/(\!|\?|\:|\;|\.|\'|\,|\”)) {
var %. $regml(1)
%b = $iif(%b,%b) $iif($regex(%.,/(\'|\”)),$+(%.,,$right($(%c,$calc($len(%c) -1)),-1),,%.),$+(,$left(%c,$calc($len(%c) -1)),,%.)) | goto ch
}
%b = $iif(%b,%b) $+(,%c,)
:ch
}
else { %b = %b %c }
}
}
;
}
elseif ($window($active).type == query) {

inc %a
%c = $gettok($1-,%a,32)
if ($query($remove(%c,!,?,:,;,.,',$chr(44),”))) {
if $regex(%c,/(\!|\?|\:|\;|\.|\'|\,|\”)) {
var %. $regml(1)
%b = $iif(%b,%b) $iif($regex(%.,/(\'|\”)),$+(%.,,$right($left(%c,$calc($len(%c) -1)),-1),,%.),$+(,$left(%c,$calc($len(%c) -1)),,%.)) | goto ry
}
%b = $iif(%b,%b) $+(,%c,)
:ry
}
else { %b = %b %c }
}
}
else { goto end }
if (!%b) { %b = $1- }
else { say %b }
halt
:end
}

Alıntı(kod sahibi): XcLusive

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir