Join-Part Saldırılarını Durdurma

on *^:join:#:{

;multi join[tüm adresler]
inc $+(-u,$ccrc(mjhafıza)) %mjj. [ $+ [ $chan ] ] $ccrc(mjaveraj)
if (%mj- [ $+ [ $chan ] ] >= $ccrc(mjlimit)) {
mode $chan +l $calc($nick(#,0) – %mjj. [ $+ [ $chan ] ])
.unset %mjj. [ $+ [ $nick ] ]
}
;Clone join tek adres..
var %ad = $wildsite
inc $+(-u,$ccrc(cjhafıza)) %mj. [ $+ [ %ad ] ] $ccrc(cjaveraj)
if (%mj. [ $+ [ %ad ] ] >= $ccrc(cjlimit)) {
echo -t $chan %ad $color(info) adresinden massjoin: $+(%mj. [ $+ [ %ad ] ] )
mode $chan +b %ad
unset %mj. [ $+ [ %ad ] ]
}
}
alias ccrc {
goto $1
;### Multi join conf
:mjhafıza {
RETURN 2
}
:mjaveraj {
;bu rakamı degiştirmeyin..
RETURN 1
}
:mjlimit {
RETURN 6
}
;### Clone join conf
:cjhafıza {
RETURN 1
}
:cjaveraj {
;bu rakamı değiştirmeyin..
RETURN 1
}
:cjlimit {
RETURN 2
}
}

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir