PASCAL / Metin Bir Sonraki Harfinin Sifreleme

program lenghth_fonk;
uses crt;
var
asckod, uz, : integer;
sif, st, st2 : string[10];
k, ch : char;
begin
window(1510,60,10);
textcolor(white + blink);
textbackground(red);
clrscr;
write(‘Bir string giriniz >’);readln(st);
uz := length(st);
write(‘Girilen stringin uzunlugu = ‘, uz);
readln;
j := 1 uz do
begin
st2 := copy(st,j,1);
for k := ‘a’ to ‘z’ do
if st2 = k then
begin
ch := k;
asckod := ord(ch);
asckod := asckod + 1;
sif := sif + chr(asckod);
end;
end;
write(‘Sifrelenmis string = ‘, sif);
readln;
window(1,1,80,25);
textcolor(darkgray);
textbackground(black);
clrscr;
readln;
end.

Ekleyen .com

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir