PASCAL / Tam Kat

program Tam_Kat_Bulma;

uses
Forms;

{$R *.RES}
var
,b:byte;

begin
Application.Initialize;
Application.Run;

write(‘Birer boslukla iki sayi giriniz=’);
readln(,b);
if /b=trunc(a/b) then
begin
write(‘ B nin tam kati dir’);
readln;
end
else if b/=trunc(b/a)then
begin
write(‘B nin tam kati dir’);
readln
end
else
write(‘ B nin tam kati degildir’);
end.

Ekleyen .com

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.