PASCAL / Tam Kat

Tam_Kat_Bulma;

uses
Forms;

{$R *.RES}
var
,b:byte;

begin
Application.Initialize;
Application.Run;

write(‘Birer boslukla iki sayi giriniz=');
readln(a,b);
if a/b=trunc(a/b) then
begin
write(‘A B nin tam kati dir');
readln;
end
else if b/a=trunc(b/a)then
begin
write(‘B A nin tam kati dir');
readln
end
else
write(‘A B nin tam kati degildir');
end.

Ekleyen .com

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir