Türkçe mIRC Timer Komutları

Konu: Timer Komutları

Timer, belli zaman aralıkları veye saatte belirlenen komutun belirlenen ıda tekrar edilmesi için kullanılır. Zaman aralığı saniye cinsinden yazılır.
Kullanım: /timer[isim] [-ehmiproc] [saat]
Örnek: HEK kanalına 10 saniye aralıklarla 20 defa IRCd/Services yazmak istiyorum.
Cevap: /timer 20 10 /msg #Educator IRCd/Services
Örnek: HEK kanalına 15 saniye aralıklarla IRCd/Services yazmak istiyorum.
Cevap: /timer 0 15 /msg #Educator IRCd/Services
Örnek: Saat 13:30'dan sonra 5 saniye aralıklarla 10 defa EgitimBOT nickine komutunu uygulamak istiyorum.
Cevap: /timer 13:30 10 5 /whois EgitimBOT

Not: Timer komutlarında identifier'lar kullanılabilir.
Örnek: EgitimBOT nickinin özeline 7 saniye aralıklarla 20 defa bulunduğum networkun ismini ismi timer1 olan bir timer çmak istiyorum.
Cevap: /timer1 20 7 /msg EgitimBOT $network

Not: Aktif olan timerleri tek tek kapatmak için /timer[isim] off komutu, aktif olan tüm timerleri kapatmak için /timers off komutu kullanılır.
Bu nedenle s harfi herhangi bir timere isim olarak verilemez.

Not: Aktif olan timerleri tek tek görmek için /timer[isim] komutu, aktif olan tüm timerleri görmek için /timers komutu kullanılır. Wildcard karakterleride kullanılabilir.
Örnek: İsmi 1 ile başlayıp 2 karakterli olan timerleri görmek istiyorum.
Cevap: /timer1? => İsmi 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 olan timerleri göstermek için kullanılır.
Örnek: İsmi A ile başlayan timerleri görmek istiyorum.
Cevap: /timerA*

Not: $ltimer => En başlatılan timerin ismini veri.

Timer komutlarında kullanılan yardımcı parametreler vardır. Bunlar e, h, m, i, p, r, o c yardımcı parametreleridir.
Şimdi bu yardımcı parametrelerin ne işe yaradıklarını ve nasıl kullanıldıklarını inceleyelim.

e: Aktif olan timerin uygulayacağı komutu, zaman aralığını beklemeden o anda uygulatmak için kullanılır.
Kullanım: /timer[isim] -e

h ve m: Zaman aralığını milisaniye cinsinden yazmak için kullanılır.
Kullanım: /timer[isim] -h/-m [saat]
Örnek: EgitimBOT nickine saat 19:00'dan sonra 20 milisaniye araklıklarla 3 defa ping komutu uygulamak istiyorum.
Cevap: /timer -h 19:00 3 20 /ping EgitimBOT veya /timer -m 19:00 3 20 /ping EgitimBOT
Örnek: EgitimBOT nickine 15 milisaniye aralıklarla 2 defa not göndermek istiyorum.
Cevap: /timer14 -h 2 15 /memoserv send EgitimBOT Test veya /timer14 -m 2 15 /memoserv send EgitimBOT Test

i: Aktif edilen timerin, girilen diğer sunucularda da aktif olmasını sağlamak için kullanılır.
Kullanım: /timer[isim] -i [saat]
Örnek: EgitimBOT nickine saat 17:30'dan sonra 10 saniye aralıklarla 5 defa bulunduğum tüm sunucularda whois komutu uygulamak istiyorum.
Cevap: /timer2 -i 17:30 5 10 /whois EgitimBOT
Örnek: EgitimBOT nickine 7 saniye aralıklarla 11 defa bulunduğum tüm sunucularda özeline selam yazmak istiyorum.
Cevap: /timer -i 11 7 /msg EgitimBOT selam

p: Aktif olan timeri durdurmak için kullanılır.
Kullanım: /timer[isim] -p

r: Durdurulan (p parametresi) timeri tekrar aktif etmek için kullanılır.
Kullanım: /timer[isim] -r

o: Aktif olan timer, sunucudan bağlantımız kesildiğinde otomatik olarak kapanır. Sunucu ile bağlantımız kesilse dahi, timerin aktif olarak devam etmesini sağlamak için kullanılır.
Kullanım: /timer[isim] -o [saat]
Örnek: HEK kanalına saat 12:30'dan sonra 13 saniye aralıklarla 6 defa IRCd/Services yazmasını, fakat sunucudan bağlantım kesilse dahi, timerin devam etmesini istiyorum.
Cevap: /timer -o 12:30 6 13 /msg #Educator IRCd/Serivces
Örnek: EgitimBOT nickine 18 saniye aralıklarla 9 defa info komutunu uygulamak, fakat sunucudan bağlantım kesilse dahi, timerin devam etmesini istiyorum.
Cevap: /timer6 -o 9 18 /nickserv info EgitimBOT

c: Aktif edilen timere girilen zaman aralığı ile timerin çalıştığı zaman aralığı aynı değil ise;
Timer bu iki zaman aralığını kullanarak ortak bir zaman aralığı belirler ve timer bu zaman aralığında çalışır.
Not: Bu zaman aralığında ki farkın nedeni;
İnternet sağlayıcımızda ki herhangi bir problem, sunucu ile clientimiz arasında yaşanan herhangi bir problem veya herhangi bir nedenle laga girmemiz olabilir.
Kullanım: /timer[isim] -c [saat]

* Timer Komutları konusu eğitimi sona ermiştir.

* Dökümanı okumayı bitirdikden sonra, ilgili eğitmene bunu bildiriniz.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir