Türkçe mIRC Version Açıklamaları

Konu: Version Açıklamaları

Version, sunucuda kullanılan IRCd ve özelliklerini öğrenmek için kullanılır.

Öncelikle 4/version komutunu uyguluyoruz.

Unreal3.2.8.1. x.sohbet.net FhiXOoEmM3 [*=2309]

Unreal3.2.8.1.: Sunucuda kurulu olan IRCd türünü gösterir.

x.sohbet.net: Sunucuya bağlandığımız linki gösterir.

F: Tanımlayıcı listeler için dosya kullandığını gösterir.

h: Sunucuda HUB derlemesi kullandığını gösterir.

i: /trace komutunda gizli userlerin gözükebileceğini gösterir.

X: User ve kanal modelerinde sunucunun belirlediği yasak kelime korumasının (+G) açık olduğunu gösterir.

0: Operoverridenin açık olduğunu gösterir.

o: Operoverridenin kullanılabileceğini gösterir.

E: Sunucunun genişletilmiş modeler ile desteklendiğini gösterir.

m: Yazılan özel mesajların denetlendiğini gösterir. Modullerin kayıtlı olduğunu ve kullanıcı mesajlarının (asılı kaldığını) kayıt altına alındığını gösterir.

M: Yazılan kanal mesajlarının denetlendiğini gösterir. Modullerin kayıtlı olduğunu ve kanal mesajlarının (asılı kaldığını) kayıt altına alındığını gösterir.

043: Sunucuya yeni modellerin eklenebileceğini, yazılabileceğini gösterir.

*: 3 rakamından sonra yeni eklemeler yapılabileceğini gösterir.

2309: Sunucunun kurulu olduğu makinanın GNU/Linux olduğunu gösterir.

Knock: Sunucuda /knock komutunun aktif olduğu anlamına gelir.
Davetsel konumda olan kanallar için, knock komutunu kullanarak, kendimizi kanala davet etmelerini isteyebiliriz.
Kullanım: /knock #kanal mesaj

Mapx121x: Sunucuda /map komutunun aktif olduğu fakat kullanımının /mapx121x olduğunu anlamına gelir.
Ağ üzerindeki, bağlı linklerin numericlerini, kullanıcı sayılarını ve bağlantı türünü görmek için kullanılır.
Kullanım: /mapx121x

Dccallow: Sunucuda /dccallow komutunun aktif olduğu anlamına gelir.
DCC yolu ile, virüs ihtimali olan dosya uzantılarının bize gönderilmesi sunucu tarafından engellenir.
Engellenen dosya uzantılarının, belirtilen nick tarafından bize gönderilmesine izin vermek için kullanılır.
Kullanım1: /dccallow +nick veya /dccallow nick => Kullanıcıyı dccallow listesine eklemek için kullanılır.
Kullanım2: /dccallow -nick => Kullanıcıyı dccallow listesinden silmek için kullanılır.
Kullanım3: /dccallow list => Dccallow listesini görmek için kullanılır.

Userip: Sunucuda /userip komutunun aktif olduğu anlamına gelir.
Online olan nickin, away olup olmadığını, identd ve ip bilgilerini görmek için genellikle scriptler veya botlar tarafından kullanılır.
Kullanım: /userip nick
=: Kullanıcının online olduğunu belirtir.
-: Kullanıcının away konumunda olduğunu belirtir.
+: Kullanıcının away konumunda olmadığını belirtir.
*: Kullanıcının sunucu yöneticisi olduğunu belirtir.

Namesx: Sunucuda /names komutunun aktif olduğu anlamına gelir.
Kanalda bulunan kullanıcıların listesini görmek için kullanılır.
Kullanım: /names #kanal

Safelist: Sunucuda güvenli bir şekilde, MaxSendQ Exceeded çıkış hatasına uğramadan çeşitli parametrelerde kanal listelemesi yapılabileceği anlamına gelir.

Hcn: Hybrid Connect Notice (Melez bağlantı mesajları) protokolunun sunucu tarafından desteklendiği anlamına gelir.

Welcome to the Sohbet.net IRC Network [email protected]
Your host is x.sohbet.net, running version Unreal3.2.8.1

Melez bağlantı mesajına bir örnektir.

Maxchannels=12: Sunucuda bir kullanıcının girebileceği maksimum kanal sayısının 12 kanal olduğu anlamına gelir.

Chanlimit=#:12: Sunucuda bir kullanıcının aynı anda join yaparak girebileceği maksimum kanal sayısının 12 kanal olduğu anlamına gelir.

Maxlist=b:150,e:150,I:150: Sunucuda bir kanalın +b, +e, +I listelerinde aynı anda en fazla 150’şer kullanıcının olabileceği anlamına gelir.
Kullanım1: /mode #kanal +b Nick!Identd@Host => Kullanıcıya ban uygulamak için kullanılır.
Kullanım2: /mode #kanal +e Nick!Identd@Host => Kullanıcıya ban koruması uygulamak için kullanılır.
Kullanım3: /mode #kanal +I Nick!Identd@Host => Kullanıcıya invite koruması uygulamak için kullanılır.

Nicklen=30: Sunucuda nick uzunluğunun maksimum 30 karakter olduğu anlamına gelir.

Channellen=32: Sunucuda kanal ismi uzunluğunun maksimum 32 karakter olduğu anlamına gelir.

Topiclen=307: Sunucuda topic mesaj uzunluğunun maksimum 307 karakter olduğu anlamına gelir.

Kicklen=307: Sunucuda kick mesaj uzunluğunun maksimum 307 karakter olduğu anlamına gelir.

Awaylen=307: Sunucuda away mesaj uzunluğunun maksimum 307 karakter olduğu anlamına gelir.

Maxtargets=20: Sunucuda /privmsg nick,nick1, /privmsg #kanal,#kanal1, /notice nick,nick1, /notice #kanal,#kanal1, /ame ve /amsg komutları ile aynı anda en fazla
20 nick ve kanala mesaj gönderilebileceği anlamına gelir.

Wallchops: Sunucuda /privmsg ve /notice komutlarının aktif olduğu anlamına gelir.

Watch=128: Sunucuda bir kullanıcının watch listesinde, aynı anda en fazla 128 kullanıcı olabileceği anlamına gelir.
Kullanım1: /watch +nick => Kullanıcıyı watch listesine eklemek için kullanılır.
Kullanım2: /watch -nick => Kullanıcıyı watch listesinden silmek için kullanılır.
Kullanım3: /watch => İzleme listesinde, online olan kullanıcıları görmek için kullanılır.

Watchopts=A: Sunucuda /watch +A nick komutunun aktif olduğu anlamına gelir.
Kullanıcının away olup olmadığını öğrenmek için kullanılır.
Not: Sunucumuzda /watch +A nick komutu kullanılmamaktadır.

Silence=10: Sunucuda bir kullanıcının silence listesinde, aynı anda en fazla 10 kullanıcı olabileceği anlamına gelir.
Kullanım1: /silence +Nick!Identd@Host => Kullanıcıyı silence listesine eklemek için kullanılır.
Kullanım2: /silence -Nick!Identd@Host => Kullanıcıyı silence listesinden silmek için kullanılır.
Kullanım3: /silence => Silence listesini görmek için kullanılır.

Modes=12: Sunucuda bir kullanıcının /mode komutu ile tek seferde en fazla 12 mode kullanılabileceği anlamına gelir.
Kullanım1: /mode #kanal ±mode
Kullanım2: /mode #kanal ±mode nick

Chantypes=#: Sunucuda kanal işareti olarak # işaretinin kullanıldığı anlamına gelir.

Prefix=(qaohv)~&@%+: Sunucuda kanal yetkililerinin alabileceği kiplerin +, %, @, & ve ~ olduğu anlamına gelir.

Chanmodes=beI,kfL,ljP,psmntirRcOAQKVCuzNSMTG: Sunucuda kullanılabilen kanal mode ve kiplerinin beI,kfL,ljP,psmntirRcOAQKVCuzNSMTG kipleri olduğu anlamına gelir.

Network=mircturk: Sunucu isminin mircturk olduğu anlamına gelir.

Casemapping=ascii: Sunucuda karakter sisteminin ascii karakter sistemi olduğu anlamına gelir.

Extban=~,cqnrT: Sunucuda aktif olan ban parametrelerinin c, q, n, r ve T olduğu anlamına gelir.
Kullanım1: /mode #kanal +b ~c:#Belirlenen-Kanal => Belirlenen kanalda bulunan kullanıcının, kanala girişini engellemek için kullanılır.
Kullanım2: /mode #kanal +b ~q:Nick!Identd@Host => Belirlenen kullanıcının, kanala sadece yazı göndermesini engellemek için kullanılır.
Kullanım3: /mode #kanal +b ~n:Nick!Identd@Host => Kullanıcının, kanalda sadece nick değiştirmesini veya başka bir nick ile kanala girip belirlenen nicke geçmesini engellemek için kullanılır.
Kullanım4: /mode #kanal +b ~r:Fullname => Belirlenen fullname’e (realname, setname) sahip kullanıcının, kanala girişini engellemek için kullanılır.
Kullanım5: /mode #kanal +b ~T:Block:Kelime => Belirlenen kelimenin, kanalda yazılmasını engellemek için kullanılır.

Elist=MNUCT: Sunucuda maske(M), negatif maske(N), kanaldaki kullanıcı sayısına göre(U), kanal kullanım zamanına göre(C) ve yazılan topic tarihine göre(T)
/list komutunun kullanılabileceği anlamına gelir.

Statusmsg=~&@%+: Sunucuda /privmsg komutunun +, %, @, & ve ~ prefixleri almış kullanıcılara uygulanabileceği anlamına gelir.

Excepts: Sunucuda ban korumasının (+e) aktif olduğu anlamına gelir.
Kullanım: /mode #kanal +e Nick!Identd@Host

Invex: Sunucuda invite korumasının (+I) aktif olduğu anlamına gelir.
Kullanım: /mode #kanal +I Nick!Identd@Host

* Version Açıklamaları konusu eğitimi sona ermiştir.

* Dökümanı okumayı bitirdikden sonra, ilgili eğitmene bunu bildiriniz.


Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir