Türkçe mIRC Who Komutları

Konu: Who Komutları

Who, bulunduğumuz kanallarda belli parametrelere göre kullanıcı listelemek için kullanılır. Bunlar c, n, u, h, a, m, g, s, i, I, R ve M parametreleridir.
Who komutlarında dikkat edilmesi gereken husus; Parametreler ile verilerin aynı sırada, birbirine karşılık gelecek şekilde yazılmasıdır.
Şimdi bu parametrelerin ne işe yaradıklarını ve nasıl kullanıldıklarını inceleyelim.

c: Who komutunun kanal belirtilerek uygulanacağında kullanılır. Bu parametrede wildcard karakterleri kullanılamaz.
Kullanım: /who ±c #kanal
Örnek: Educator kanalına who komutunu uygulamak istiyorum.
Cevap: /who +c #Educator
Not: Bir kanala who komutu uygulandığında veri olarak gelen liste, kanala en son giriş sırasına göre listelenir. Listenin en başında ki kullanıcı, kanala en son girmiş demektir.

n: Who komutunun nick belirtilerek uygulanacağında kullanılır.
Kullanım: /who ±n Nick
Örnek: Educator kanalında nicki 5 haneli olan kullanıcılara who komutu uygulamak istiyorum.
Cevap: /who +cn #Educator ?????
Örnek: Educator kanalında nicki S harfi ile başlayan ve t harfi ile biten kullanıcılara who komutu uygulamak istiyorum.
Cevap: /who +cn #Educator S*t
Örnek: Educator kanalında bulunmayan nicki 4 haneli kullanıcılara who komutu uygulamak istiyorum.
Cevap: /who +n-c ???? #Educator
Örnek: Educator kanalında nicki S ile başlayan kullanıcılar dışındaki nicklere who komutu uygulamak istiyorum.
Cevap: /who +c-n #Educator S*

u: Who komutunun identd belirtilerek uygulanacağında kullanılır.
Kullanım : /who ±u Identd
Örnek: Educator kanalında identdi Egitim olan kullanıcılara who komutu uygulamak istiyorum.
Cevap: /who +cu #Educator Egitim
Örnek: Educator kanalında identdi Egitim olmayan kullanıcılara who komutu uygulamak istiyorum.
Cevap: /who +c-u #Educator Egitim
Örnek: Educator kanalında identdi Egitim olan, nicki 4 haneli olan kullanıcılara who komutu uygulamak istiyorum.
Cevap: /who +cun #Educator Egitim ????

h: Who komutunun host belirtilerek uygulanacağında kullanılır.
Kullanım: /who ±h Host
Örnek: Educator kanalında hostu Helper.sohbet.net olan kullanıcılara who komutu uygulamak istiyorum.
Cevap: /who +ch #Educator Helper.sohbet.net
Örnek: Educator kanalında hostu Admin olmayan kullanıcılara who komutu uygulamak istiyorum.
Cevap: /who +c-h #Educator Admin
Örnek: Educator kanalında hostu H ile başlayan nicki 5 haneli olmayan ve identdinde Egitim kelimesi geçen kullanıcılara who komutu uygulamak istiyorum.
Cevap: /who +chu-n #Educator H* *Egitim* ?????

a: Who komutunun away belirtilerek uygulanacağında kullanılır.
Kullanım: /who ±a
Örnek: Educator kanalında away olan kullanıcılara who komutu uygulamak istiyorum.
Cevap: /who +ca #Educator
Örnek: Educator kanalında away olmayan kullanıcılara who komutu uygulamak istiyorum.
Cevap: /who +c-a #Educator
Örnek: Educator kanalında away olmayan nicki S ile başlayıp 5 haneli olan hostu Helper olmayan ve identdi Egitim olan kullanıcılara who komutu uygulamak istiyorum.
Cevap: /who +cnu-ha #Educator S???? Egitim Helper

m: Who komutunun user modeleri (O,o,C,A,a,E,e,N,B) belirtilerek uygulanacağında kullanılır.
Kullanım: /who ±m Usermode

Usermodeler;
* O: Kullanıcının sunucuda global operatör olduğunu belirtir.

* o: Kullanıcının sunucuda local operatör olduğunu belirtir.

* C: Kullanıcının sunucuda co administrator olduğunu belirtir.

* A: Kullanıcının sunucuda server administrator olduğunu belirtir.

* a: Kullanıcının sunucuda services administrator olduğunu belirtir.

* E: Kullanıcının technical administrator olduğunu belirtir.

* e: Kullanıcının network-co administrator olduğunu belirtir.

* N: Kullanıcının sunucuda network administrator olduğunu belirtir.

* B: Kullanıcının sunucu botu olduğunu belirtir.

Örnek: Educator kanalında global operatör olan kullanıcılara who komutu uygulamak istiyorum.
Cevap: /who +cm #Educator O
Örnek: Educator kanalında services admin olmayan kullanıcılara who komutu uygulamak istiyorum.
Cevap: /who +c-m #Educator a
Örnek: Educator kanalında nicki 4 haneli, away olmayan, identdi Egitim olan, hostu Helper olmayan ve local operatör olan kullanıcılarına who komutu uygulamak istiyorum.
Cevap: /who +cnum-ha #Educator ???? Egitim o Helper

g: Who komutunun fullname (setname, realname) belirtilerek uygulanacağında kullanılır. Sadece sunucu yöneticileri kullanabilir.
Not: Fullname olarak birden çok kelime belirtilecek ise, aralarına boşluk yerine _ koyulmalıdır.
Örnek Fullname: Huseyin EgitimBOT
Gösterimi: Huseyin_EgitimBOT
Kullanım: /who ±g Fullname (setname, realname)
Örnek: Educator kanalında fullnamesi Huseyin olan kullanıcılara who komutu uygulamak istiyorum.
Cevap: /who +cg #Educator Huseyin
Örnek: Educator kanalında fullnamesi Huseyin olmayan kullanıcılara who komutu uygulamak istiyorum.
Cevap: /who +c-g #Educator Huseyin
Örnek: Educator kanalında nicki S ile başlayan 3 haneli, identdi Egitim olmayan, hostu Helper olan, away olan, fullnamesi Huseyin olan ve co admin olan kullanıcılara who komutu uygulamak istiyorum.
Cevap: /who +cnhgma-u #Educator S?? Helper Huseyin C Egitim

s: Who komutunun link belirtilerek uygulanacağında kullanılır. Linklere sunucu üzerinde /links komutu ile görebiliriz. Bu parametrede wildcard karakterleri kullanılamaz.
Kullanım: /who ±s Link
Örnek: Educator kanalında oper.sohbet.net linki üzerinden bağlanan kullanıcılara who komutu uygulamak istiyorum.
Cevap: /who +cs #Educator oper.sohbet.net
Örnek: Educator kanalında admin.sohbet.net linki üzerinden bağlanmayan kullanıcılara who komutu uygulamak istiyorum.
Cevap: /who +c-s #Educator admin.sohbet.net
Örnek: Educator kanalında nicki 2 haneli, identdi Egitim olmayan, hostu Helper olan, away olmayan, netadmin olan, fullnamesi Huseyin olan ve Egitim.sohbet.net linkinden bağlanan kullanıcılara who komutu uygulamak istiyorum.
Cevap: /who +cnhmgs-ua #Educator ?? Helper N Huseyin Egitim.sohbet.net Egitim
Örnek: Egitim.sohbet.net – oper.sohbet.net – admin.sohbet.net olmak üzere sunucumuzda 3 link mevcuttur.
Educator kanalında içerisinde mirc kelimesi geçen linklerden bağlanan kullanıcılara who komutu uygulamak istiyorum.
Cevap: /who +cs #Educator *mirc*
Böyle bir cevap yanlıştır. s parametresinde kullanılan link, sunucu üzerinde tam olarak var olmalıdır.
Sunucu üstünde *mirc* diye bir link olmadığı için ve s parametresinde wildcard karakterleri kullanılamayacağından bu sorunun cevabı yoktur.

i: Who komutunun ip belirtilerek uygulanacağında kullanılır. Sadece sunucu yöneticileri kullanabilir.
Kullanım: /who ±i ip
Örnek: Educator kanalında 12.13.14.156 ipisinden bağlanan kullanıcılara who komutu uygulamak istiyorum.
Cevap: /who +ci #Educator 12.13.14.156
Örnek: Educator kanalında 12.13.14.156 ipisinden bağlanmayan kullanıcılara who komutu uygulamak istiyorum.
Cevap: /who +c-i #Educator 12.13.14.156

I: Kullanıcının gerçek ip adresini öğrenmek için kullanılır. Sadece sunucu yöneticileri kullanabilir.
Kullanım1: /who +I nick
Örnek: Sunucuda nicki S harfi ile başlayan kullanıcıların gerçek ip adreslerini öğrenmek istiyorum.
Cevap: /who +I S*
Kullanım2: /who +I #kanal
Örnek: Sunucuda #Educator kanalında bulunan kullanıcıların gerçek ip adreslerini öğrenmek istiyorum
Cevap: /who +I #Educator

R: Kullanıcının gerçek hostunu öğrenmek için kullanılır. Sadece sunucu yöneticileri kullanabilir.
Kullanım1: /who +R nick
Örnek: Sunucuda nicki EgitimBOT olan kullanıcının gerçek hostunu öğrenmek istiyorum.
Cevap: /who +R EgitimBOT
Kullanım2: /who +R #kanal
Örnek: Sunucuda #Educator kanalında bulunan kullanıcıların gerçek hostunu öğrenmek istiyorum
Cevap: /who +R #Educator

M: Bulunulan kanallarda ki, tüm kullancılara tek tek /who +n nick komutunu uygulamak için kullanılır. Sadece sunucu yöneticileri kullanabilir.
Kullanım: /who +M
Örnek: Bulunduğum kanallarda ki, tüm kullanıcılara who komutunu uygulamak istiyorum.
Cevap: /who +M

Who komutlarını uyguladığımızda elde ettiğimiz verilerde bazı karakterler vardır. Bunlar r, *, +, %, @, &, ~, H, G, B, !, ?, 0, 1, 2 karakterleridir.
Şimdi bu karakterlerin ne anlama geldiklerini inceleyelim.

r: Nickin kayıtlı olduğu anlamına gelir.

*: Kullanıcının sunucu yöneticisi olduğu anlamına gelir.

+: Kullanıcının kanalda voice olduğu anlamına gelir.

%: Kullanıcının kanalda halfop olduğu anlamına gelir.

@: Kullanıcının kanalda operatör olduğu anlamına gelir.

&: Kullanıcının kanalda protect olduğu anlamına gelir.

~: Kullanıcının kanalda founder olduğu anlamına gelir.

H: Kullanıcının online (away değil) olduğu anlamına gelir.

G: Kullanıcının away olduğu anlamına gelir.

B: Kullanıcının sunucu botu olduğu anlamına gelir.

!: Kullanıcının, sunucu yöneticisi olduğunun gizlendiği anlamına gelir. Bu veriyi sadece sunucu yöneticileri görebilir.

?: Kullanıcının, online bir sunucu yöneticisi olduğu anlamına gelir. Bu veriyi sadece sunucu yöneticileri görebilir. Bu veri sunucumuzda kullanılmamaktadır.

0: Kullanıcının bizimle aynı link üzerinden bağlandığı anlamına gelir. Kendimize who komutu uyguladığımızda her zaman 0 olacağı unutulmamalıdır.

1: Kullanıcının 1. link üzerinden bağlandığını anlamına gelir.

2: Kullanıcının 2. link üzerinden bağlandığı anlamına gelir.

Hangi linkin kaç numaralı link olduğu /links komutu uyguladığımızda yanlarında yazar.

Örnek: #Educator EgitimBOT Hr~ [email protected]:0 Huseyin
Açıklama: EgitimBOT nicki Educator kanalında founder(~) görevindedir. Away değildir(H). Nicki şifrelidir(r). Ana link üzerinden bağlanıyor(0).

Örnek: #Educator EgitimBOT Gr*@ [email protected]:2 Huseyin
Açıklama: EgitimBOT nicki Educator kanalında operator(@) görevindedir. Awaydir(G). Nicki şifrelidir(r). Sunucu operatörüdür(*). 2. link üzerinden bağlanıyor(2).

Örnek: #Educator EgitimBOT Hr*& [email protected]:3 Huseyin
Açıklama: EgitimBOT nicki Educator kanalında protect(&) görevindedir. Away değildir(H). Nicki şifrelidir(r). Sunucu operatörüdür(*). 3. link üzerinden bağlanıyor(3).

Örnek: #Educator EgitimBOT HB* [email protected]:1 Huseyin
Açıklama: EgitimBOT nicki Educator kanalında userdir. Çünkü herhangi +, %, @, &, ~ gibi bir işaret belirtilmemiştir. Away değildir(H).
Nicki şifreli değildir. Çünkü r karakteri yoktur. Sunucu botudur(B). Sunucu operatörüdür(*). 1. link üzerinden bağlanıyor(1).

Kullanıcılar, who komutunu sadece kanal belirterek kullanabilirler. Sunucu yöneticileri ise, who komutunu sunucu geneli için kullanabilir.
Kullanıcılar who komutunu kanal belirtEducatoren kullandığında, belirttiği parametrelere uygun ancak 1 veri görebilir ve şöyle bir uyarı ile karşılaşır;
Error, /who limit of 1 exceeded. Please narrow your search down and try again
Bunun anlamı; Bir hatanın oluştuğu, veri olarak alınabilecek limitin aşıldığı ve who komutunun kullanımının daraltılıp tekrar denenmesidir.
Örnek: Sunucuda normal bir kullanıcıyım. Sunucuda nicki S harfi ile başlayan kullanıcılara who komutu uygulamak istiyorum.
Cevap: /who +n S*
Veri:

#Educator EgitimBOT Hr [email protected] :0 ~

Error, /who limit of 1 exceeded. Please narrow your search down and try again

* End of /WHO list.


Who Komutları hakkında IRCd’den yardım almak için /Egitimop ?who komutu kullanılır.

* Who Komutları konusu eğitimi sona ermiştir.

* Dökümanı okumayı bitirdikden sonra, ilgili eğitmene bunu bildiriniz.


Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir