mIRC Oper/Admin Addon

Kodun KULLANIMI: sadece /equ yazmak yeterlidir.

alias equ { /dialog -m start start }dialog start {  title "equaL system :)"  size -1 -1 467 274  option pixels  box "", 11, 19 13 430 256  text "mIRCTR Oper KORUMA / Güvenlik", 1, 136 3 167 20  edit "", 3, 125 37 186 20, center  button "Nick zline liste ekle", 8, 30 70 190 30, flat  button "İdent zline liste ekle", 4, 30 108 190 30, flat  button "Host zline liste ekle", 5, 30 148 190 30, flat  button "Host zline list'en sil", 2, 240 148 190 30, flat  button "İdent zline list'en sil", 6, 241 108 190 30, flat  button "Nick zline list'en sil", 7, 240 70 190 30, flat  button "Kapat", 9, 125 190 192 29, flat  text "    Bu koruma sunucuya hep aynı nick yada ident ile saldırıları önlemek için yazılmıştır.", 10, 24 228 413 16  text "  Code sahibi / equaL  (Gökhan) ", 12, 140 248 165 16}on 1:dialog:start:*:*: {  if ($devent == init) {    did -a start 3 $null  }  if ($devent == sclick) {    if ($did == 8 ) { /auser zline $did(3) | /echo -a 0,4 $did(3) 0,1 Nicki Gzline Liste eklendi  }  }  if ($devent == sclick) {    if ($did == 9 ) { /dialog -c start start }  }  if ($devent == sclick) {    if ($did == 7 ) { /ruser zline $did(3) | /echo -a 0,4 $did(3) 0,1 Nicki Gzline List'en silindi  }  }  if ($devent == sclick) {    if ($did == 2 ) { /ruser zline *!*@ $+ $did(3)  | /echo -a 0,4 $did(3) 0,1 hostu Gzline List'en silindi  }  }  if ($devent == sclick) {    if ($did == 4 ) { /auser zline *! $+ $did(3) $+ @*  | /echo -a 0,4 $did(3) 0,1 identi Gzline Liste eklendi  }  }  if ($devent == sclick) {    if ($did == 6 ) { /ruser zline *! $+ $did(3) $+ @*  | /echo -a 0,4 $did(3) 0,1 identi Gzline List'en silindi  }  }  if ($devent == sclick) {    if ($did == 5 ) { /auser zline *!*@ $+ $did(3)  | /echo -a 0,4 $did(3) 0,1 hostu Gzline Liste eklendi  }  }}on zline:join:#:{  gzline $nick : 1Güvenlik Korumasi4 $time - $me }

Bir cevap yazın